TOMKE op YouTube

Omreden de perveensiaole Tomke-veurleesweke, die altied in de eerste volle weke van juni holen wodt, niet deurgaon kon i.v.m. corona wodde die weke uutsteld naor et aende van oktober. Want dan zol corona toch wel over wezen, zo wodde doe nog docht… Mar niks bleek minder waor, want half oktober kregen we mit een twiede golf te maeken. Et veurlezen in de ukkespeulplakken en kienderopvang wodde daoromme opni’j oflast.

Bi’j de Stellingwarver Schrieversronte ontston doe et idee om een tal verhaelties uut et ni’je boekien ‘Iene, twieje, los!’ op te nemen op film en die te plaetsen op YouTube. Laeter zol de Friese en Bildtse veurlezers dit idee overnemen, zodat alle ukken in de perveensie now op die wieze kieken en luusteren kunnen naor de ni’jste spannende verhaelen over Tomke en zien kammeraoties Romke, Kornelia en Yana Yu. Et filmpien is vanof now te zien op https://www.kienderwebstee.nl/aktiviteiten/4/tomke-iene-twieje-los en op het YouTube kanaal van de Stellingwarver Schrieversronte: https://www.youtube.com/stellingplus

Gratis boekies veur alle ukken

De van oorsprong Friestaelige verhaelties over Tomke en zien maoten bin schreven deur  Geartsje Douma en Riemkje Pitstra. Alle verhaelties bin in et Stellingwarfs vertaeld deur Sjoukje Oosterloo. De verhaelties die now op ’e film beschikber kommen bin oflopen maendag veurlezen deur Femmie van Veen. Veur et filmen d’r van zorgde filmmaeker Thomas Rovers uut Grunningen. De ni’je boekies wo’n an alle ukken uutrikt, de Stellingwarver Schrieversronte stelt die al sund jaor en dag ommenocht beschikber. Veur dit soort van taelbevodderende aktiviteiten het o.e. et Committee of Experts (Raod van Europa) veul wardering, zo dee een schoffien leden nog es weer blieken.   

Tomke is een perveensiaol veurleesprojekt van de Afûk en et Selskip foar Fryske Tael en Schriftekennisse. De Stellingwarver veurleesweke wodt sund 2007 orgeniseerd deur de Stellingwarver Schrieversronte.

Stillestaon en even luusteren in de biebeltheek

Stillestaon en even luusteren. Dat konnen de bezukers woensdagmiddag 7 oktober en zaoterdagmorgen 10 oktober in de biebeltheken van Wolvege en Oosterwoolde. Luusteren naor gedichten uut de bundel ‘Stillestaon en weer deurgaon’ van Grietje Bosma en Attie Nijboer. Heur bundel, mit gedichten die veural bedoeld binnen om meensken in tied van rouw bi’j te staon, verscheen eerder dit jaor. Mar vanwegens corona kreeg et boek niet de andacht dat et meer as verdient. Dat daoromme was d’r in disse vuufde weke van de Stellingwarver Boekeweken extra ommedaenken veur. De veurdrachten deur de beide vrouwluden wodden ommeraek wardeerd, dat ze verkochten mitien ok een tal van heur boeken.

Stellingwarver gedichten in biebeltheken en op social media

De weke van 5 tot 12 oktober is alweer de vuufde in de riegel van negen Stellingwarver Boekeweken die de Stellingwarver Schrieversronte dit jaor orgeniseert en die in de plak kommen van de jaorlikse sutelaktie. In disse vuufde weke zal d’r veul ommedaenken wezen veur Stellingwarver gedichten. Op verschillende plakken in Stellingwarf zullen d’r gedichten veurdreugen wodden, zoas in de biebeltheek van Wolvege en Oosterwoolde. Zo kan d’r op woensdagmiddag 7 oktober tussen 14.00 en 15.00 ure luusterd wodden naor veurdrachten van Grietje Bosma (Sunnege) en Attie Nijboer (Oosterwoolde). Heur optreden zal in et teken staon van heur gezaemelike bundel ‘Stillestaon en weer deurgaon’ die eerder dit jaor verscheen.

Op zaoterdagmorgen bin de beide dichteressen in de biebeltheek van Oosterwoolde te vienen, en ok daor zal et boek, veurzien van haandtekenings van de beide dichteressen, te koop wezen! In plak van € 14,50 kost et boek tiedens de optredens € 10,00. Et optreden in Oosterwoolde is van 11.00 tot 12.00 ure.

Links Attie Nijboer, rechts Grietje Bosma. (Foto’s: Kjest Herder)

Twitter, Facebook en websteden

Mar d’r is meer ommedaenken veur gedichten in et Stellingwarfs. Zo zullen tussen 5 en 12 oktober alle daegen Stellingwarver gedichten plaetst wodden op Facebook/Stellingwarfs, de websteden Stellingwarfs.nl en Stellingplus.nl, en d’r wo’n ok daegeliks gedichten twitterd. Vanwegens disse aktiviteiten gelt de hiele weke deur een slim antrekkelik anbod van Stellingwarver dichtbundels. Dat anbod is o.e. te vienen op Facebook en de beide websteden. Wie meer infermaosie hebben willen, kan mailen naor info@stellingwarfs.nl.   

 

Oflast

Op woensdagmiddag 30 september zol in de biebeltheek van Noordwoolde de Stellingwarver Kienderboekeweke mit een mooi veurleespergramme uut aende gaon. Now blieken daon het dat bi’j iene van de vri’jwilligers in et gebouw corona vaastesteld is, het de Stellingwarver Schrieversronte in overleg mit de biebeltheek besleuten om de middag niet deurgaon te laoten. De veurleesaktie is uutsteld naor laeter.

Stellingwarver Kienderboekeweke

Kommende woensdagmiddag 30 september gaot in de biebeltheek van Noordwoolde om twie ure de Stellingwarver Kienderboekweke uut aende. Dat gebeurt vanzels mit alderaorigste aktiviteiten veur de kiender! Om twie ure is in et eerste plak de biezundere prissentaosie van de podcast ‘Piepmoes en zien kammeraoden’, mit verhaelen van Sietske Bloemhoff. Die podcast is intied al plaetst op verschillende websteden, zoas de Kienderwebstee en de webstee veur Hiemkunde in et basisonderwies. Anslutend zal Femmie van Veen een tal verhaelen van de podcast veurlezen, zoas zi’j die ok op heur zo kundige en ansprekende wieze veurlezen het t.b.v. de podcast.

Mar d’r wodt op 30 september meer in et Stellingwarfs veurlezen, en dat gebeurt deur Kiena Bouwer mit verhaelen van et joongien Tomke en zien hontien Romke veur de ukken, en deur Grietje Bosma. Grietje gaot veur kiender van 7 tot 10 jaor veurlezen uut et boek ‘Pimmegien is groot’  van Lily Köhler.

Veur alle kiender die naor de verhalen luusteren kommen liggen d’r mooie kleurplaeten en  opdrachten  klaor. In de biebeltheek is ok een speciaole taofel inricht mit tal van Stellingwarver kienderboeken, en op een appat beeldscharm zal deurlopend de film ‘Daor klept de klokke weer’ vertoond wodden. Die film, die et biezundere verhael van de Stellingwarver geschiedenis rond 1500 vertelt, past vanzels goed in et thema ‘Geschiedenis’ van de kienderboekeweke van dit jaor. Tiedens de kienderboekweke gelt een mooi anbod van Stellingwarver kienderboeken; daorveur kuj’ terechte bi’j de Noordwooldiger bieb en de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop.

De Stellingwarver Kienderboekeweke is de dadde aktie van de Stellingwarver Boekeweken die in de plak kommen binnen van de sutelaktie.