Stellingwarver gedichten in biebeltheken en op social media

De weke van 5 tot 12 oktober is alweer de vuufde in de riegel van negen Stellingwarver Boekeweken die de Stellingwarver Schrieversronte dit jaor orgeniseert en die in de plak kommen van de jaorlikse sutelaktie. In disse vuufde weke zal d’r veul ommedaenken wezen veur Stellingwarver gedichten. Op verschillende plakken in Stellingwarf zullen d’r gedichten veurdreugen wodden, zoas in de biebeltheek van Wolvege en Oosterwoolde. Zo kan d’r op woensdagmiddag 7 oktober tussen 14.00 en 15.00 ure luusterd wodden naor veurdrachten van Grietje Bosma (Sunnege) en Attie Nijboer (Oosterwoolde). Heur optreden zal in et teken staon van heur gezaemelike bundel ‘Stillestaon en weer deurgaon’ die eerder dit jaor verscheen.

Op zaoterdagmorgen bin de beide dichteressen in de biebeltheek van Oosterwoolde te vienen, en ok daor zal et boek, veurzien van haandtekenings van de beide dichteressen, te koop wezen! In plak van € 14,50 kost et boek tiedens de optredens € 10,00. Et optreden in Oosterwoolde is van 11.00 tot 12.00 ure.

Links Attie Nijboer, rechts Grietje Bosma. (Foto’s: Kjest Herder)

Twitter, Facebook en websteden

Mar d’r is meer ommedaenken veur gedichten in et Stellingwarfs. Zo zullen tussen 5 en 12 oktober alle daegen Stellingwarver gedichten plaetst wodden op Facebook/Stellingwarfs, de websteden Stellingwarfs.nl en Stellingplus.nl, en d’r wo’n ok daegeliks gedichten twitterd. Vanwegens disse aktiviteiten gelt de hiele weke deur een slim antrekkelik anbod van Stellingwarver dichtbundels. Dat anbod is o.e. te vienen op Facebook en de beide websteden. Wie meer infermaosie hebben willen, kan mailen naor info@stellingwarfs.nl.   

 

Oflast

Op woensdagmiddag 30 september zol in de biebeltheek van Noordwoolde de Stellingwarver Kienderboekeweke mit een mooi veurleespergramme uut aende gaon. Now blieken daon het dat bi’j iene van de vri’jwilligers in et gebouw corona vaastesteld is, het de Stellingwarver Schrieversronte in overleg mit de biebeltheek besleuten om de middag niet deurgaon te laoten. De veurleesaktie is uutsteld naor laeter.

Stellingwarver Kienderboekeweke

Kommende woensdagmiddag 30 september gaot in de biebeltheek van Noordwoolde om twie ure de Stellingwarver Kienderboekweke uut aende. Dat gebeurt vanzels mit alderaorigste aktiviteiten veur de kiender! Om twie ure is in et eerste plak de biezundere prissentaosie van de podcast ‘Piepmoes en zien kammeraoden’, mit verhaelen van Sietske Bloemhoff. Die podcast is intied al plaetst op verschillende websteden, zoas de Kienderwebstee en de webstee veur Hiemkunde in et basisonderwies. Anslutend zal Femmie van Veen een tal verhaelen van de podcast veurlezen, zoas zi’j die ok op heur zo kundige en ansprekende wieze veurlezen het t.b.v. de podcast.

Mar d’r wodt op 30 september meer in et Stellingwarfs veurlezen, en dat gebeurt deur Kiena Bouwer mit verhaelen van et joongien Tomke en zien hontien Romke veur de ukken, en deur Grietje Bosma. Grietje gaot veur kiender van 7 tot 10 jaor veurlezen uut et boek ‘Pimmegien is groot’  van Lily Köhler.

Veur alle kiender die naor de verhalen luusteren kommen liggen d’r mooie kleurplaeten en  opdrachten  klaor. In de biebeltheek is ok een speciaole taofel inricht mit tal van Stellingwarver kienderboeken, en op een appat beeldscharm zal deurlopend de film ‘Daor klept de klokke weer’ vertoond wodden. Die film, die et biezundere verhael van de Stellingwarver geschiedenis rond 1500 vertelt, past vanzels goed in et thema ‘Geschiedenis’ van de kienderboekeweke van dit jaor. Tiedens de kienderboekweke gelt een mooi anbod van Stellingwarver kienderboeken; daorveur kuj’ terechte bi’j de Noordwooldiger bieb en de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop.

De Stellingwarver Kienderboekeweke is de dadde aktie van de Stellingwarver Boekeweken die in de plak kommen binnen van de sutelaktie.     

Stellingwarver Boekeweken

Mit et verschienen van et ni’je boek ‘Uit de geschiedenis van Wateren, Zorgvlied en Oude Willem gongen mitien de Stellingwarver Boekeweken uut aende. Negen weken lange is d’r iedere weke een aktiviteit mit een anbod. Tot 21 september kost et ni’je boek €17,50, daornao €19,95, te bestellen via info@stellingwarfs.nl. De Boekeweken kommen dit jaor in de plak van de sutelaktie.

10 april: speciaole uutzending van ’In Twielochten’

Op dit monement in Oosterwoolde staot et gedicht ‘Zol Nederlaand nog weten?’ (Foto: Sietske Bloemhoff)

Kommende vri’jdag 10 april op Odrie (van 18.00 – 19.00 ure) en deensdag 14 april op Centraol (van 20.00 tot 21.00 ure) zorgt et Stellingwarver radiopergramme ‘In Twielochten’ veur een biezundere uutzending. Et hiele pergramme staot in et teken van de bevri’jding van Oost- en West-Stellingwarf op 12 en 13 april, douk 75 jaor leden. In et pergramme bin biezundere verhaelen te heuren, zo vertelt Klaasje Heeroma bi’jglieks over et verhael van heur heit. Dat dot ze an de haand van een briefwisseling die hi’j nao de oorlog hadde mit de Duutse meensken bi’j wie hi’j een tiedlang onderdeuken was. Deurdat Klaasje die brieven veul laeter vunnen en lezen het, kan ze now zien verhael vertellen.

‘Ni’je bessems vegen schone’

Henk Bloemhoff vertelt in disse oflevering over de Stellingwarver schriever Hendrik Johannes Bergveld, die ok verzetsman was in de Twiede Wereldoorlog. Ommedaenken het hi’j o.e. veur et gedicht ‘Ni’je bessems vegen schone’. Bergveld schreef dat as ni’je heufdredakteur veur de eerste ‘Nieuwe Ooststellingwerver’, omreden de veurige heufdredakteur tiedens de oorlog bepaold niet zuver haandeld hadde. Zeuven jaor nao de oorlog schreef Bergveld ‘Zol Nederlaand nog weten?’, en dat gedicht wodt veurlezen deur pergrammemaeker Kjest Herder.

‘Die Moorsoldaten’

In et pergramme is ok zorgd veur een speciaole meziekkeuze; daorveur zorgde Sietske Bloemhoff. Zo zal bi’jglieks et indrokwekkende ‘Die Moorsoldaten’ te heuren wezen, in dit geval uutvoerd deur Hannes Wader. In et kaamp Börgermoor in Emsland, dichtebi’j de greens mit Grunningen, wodden indertied politieke tegenstaanders van het naziregime, Jehova’s getugen en homoseksuelen gevangen holen. Mit een schoppe mossen ze in et vene (Duuts: Moor) kenalen greven en de grond ontginnen. Om de lange daegen wat beter deur te kommen wodden lieties zongen die nogal es deur de meensken zels maekt wodden. Zo is ok et lied ‘Die Moorsoldaten’ ontstaon, waorvan de kaampleiding et zingen d’r van, vanwegens de inhoold, al rap verbeud, mar dat laeter wereldberoemd wodden zol.

‘In Twielochten’: achttien vri’jwilligers

An de et pergramme ‘In Twielochten’ warken mit mekeer onderhaand achttien vri’jwilligers mit, zodat veur een grote ofwisseling zorgd wodden kan. D’r wodt de hieltied meer naor luusterd, zo bliekt wel uut et tal, veural positieve, reakties. Vaaste luusterder Carol Klok uut Vorden geft an: ‘Et pergramme is goed struktureerd en varieerd en dat moet ok zo blieven zodat van jong tot oold d’r wat an het.’