’Dichter’ bi’j de netuur

Fietsen in de netuur mit dichters:

  

  

Op zaoterdagmiddag  27 oktober is d’r een fietstocht van zoe’n 25 kilometer deur de mooie omgeving van Hooltpae en omgeving. Onderwegens zal Freddie de Vries wat vertellen over de netuur en de kultuurgeschiedenis van disse streek. Tiedens de tocht zullen d’r ok  een tal bekende Stellingwarver dichters mit fietsen; dat bin o.e. Attie Nijboer, Harmen Houtman en Johan Veenstra. Zi’j zullen onderwegens inkelde van heur gedichten veurdregen op een toepasselik plak. Al mit al een goeie reden om de fiets uut et schuurtien te haelen! En et kost ok nog es hielemaole niks…

De tocht begint om 14.00 ure bi’j kefé Wever in Hooltpae. Et mitdoen an disse tocht, die deur Freddie in gezaemelikhied mit de Stellingwarver Schrieversronte orgeniseerd wodt, kost niks.

Aj’ van doel binnen en gao mit, wi’j’ je dan even opgeven bi’j Freddie de Vries? Zien tillefoonnr. is 0561-688749

Foto’s: Lenus v.d. Broek, Sietske Bloemhoff, Andries van Huizen en Freddie de Vries

Weven mit Marianne Kemp

  

 

Oflopen vri’jdag verzorgde keunsteneres Marianne Kemp uut Utrecht een warkwinkel weven veur de groepen acht van de basisschoelen De Tjongeling van Berkoop en De Stelling in Makkinge. Die beide warkwinkels weren nog in et kader van et Under de toer-projekt De Verdwenen Peerden. Marianne Kemp warkt en weeft veul mit peerdehaor, vandaor dat ze vraogd was veur et geven van de warkwinkels op beide schoelen. Omreden de theatertocht De Verdwenen Peerden him ofspeulde in de dörpen Ni’jberkoop en Berkoop kregen die beide schoelen dit anbod. De aovend d’r veur gaf Kemp een slim interessaante lezing over heur wark as keunsteneres. De lezing liekegoed as de warkwinkels zollen geven wodden veurofgaonde an De Verdwenen Peerden op 3 en 4 augustus, mar deur ziekte van Kemp mossen die uuutsteld wodden. Veur wie meer weten/lezen wil over et wark van Marianne Kemp rikkemederen we heur webstee an:  http://horsehairweaving.com.

Op ‘e foto’s: de leerlingen van groep acht van De Stelling weren slim enthousiast over de warkwinkel en geneuten daor meraokels van (foto’s: Lenus v.d. Broek)

 

Weven mit peerdehaor

 

Now kommende donderdagaovend 27 september is d’r in textielinstituut HAWAR in Berkoop een lezing van en prissentaosie deur keunstener/weefster Marianne Kemp uut Utrecht. Kemp vertelt over heur wark en ontwikkeling angaonde et gebruuk maeken van peerdehaor in heur keunstobjekten. De aovend is een onderdiel van De Verdwenen Peerden, een projekt van de Stellingwarver Schrieversronte en iene van de 32 manifestaosies van et perveensiaole LF-2018 projekt Under de toer.

Et pergramme begint om acht ure, anmellen kan bi’j hawar@hawar, de kosten bin € 5,00.

De dag d’r op zal Marianne Kemp twie warkwinkels verzorgen op de basisschoelen van Berkoop en Makkinge. Ze gaot mit de leerlingen in de weer mit et warken mit peerdehaor. Ok disse lessen bin een onderdiel van De Verdwenen Peerden.

Stellingwarfs-Friese aovend in De Miente

Harmen Houtman (© Sietske Bloemhoff)

Op donderdagaovend 27 september orgeniseren de Fryske Krite en de Stellingwarver Schrieversronte opni’j een gezaemelike Stellingwarfs-Friese aovend. Die aovend is ok van ’t jaor weer in de grote zael van De Miente in Oosterwoolde en begint om 20.00 ure.

Et Stellingwarver diel van de aovend zal verzorgd wodden deur Harmen Houtman uut Et Vene, mar van vroeger ofkomstig uut Ni’jhooltpae. Veur et Friese pat zorgt schriefster Martsje de Jong uut Beetgum. Ok boekhaandel Bruna is weer present mit een kraom vol mit Stellingwarver en Friese boeken.

Et pergramme duurt van 20.00 tot 22.00 ure. De intree is €6,00, daor bin twie bakkies thee of koffie mit een stokkien koeke bi’j inbegrepen.

Sutelaktie: roem boven de € 11.000,-!

De sutelders van de Stellingwarver Schrieversronte weren et d’r dit jaor mit mekeer hielemaole over iens. De opbrengst van de sutelaktie mos in 2018 over de € 10.000,- kommen, ok al was iederiene veurig jaor hiel tevreden west mit et eindbedrag van doe: € 9.300,-. Et veurnemen lokte hielemaole, want al an et aende van de vuufde suteldag was d’r veur goed € 10.000,- verkocht. Oflopen woensdag kon de vlagge hielemaole uut, want de opbrengst van 2018 bleek an et aende van de aovend mar liefst € 11.233,40 te wezen. Een geweldig bedrag, daor niet alliend alle sutelders, mar vanzels ok et bestuur van de stichting ommeraek bliede mit is. Per kroje wodde ok beter verkocht as een jaor leden, zo dee blieken, dat de verkoop van Stellingwarver boeken zit aorig in de lift. Toppers in de verkoop weren de ni’je boeken van Freddie de Vries en Johan Veenstra, en de Stellingwarver Spreukekelender. In Oosterwoolde en omgeving verkochten de sutelders butendat flink wat exemplaoren van et veldnaemeboek van Oosterwoolde.