Luusterders genieten van veurleesaktie

Op donderdag 7 en vri’jdag 8 feberwaori was d’r in de jaorlikse veurleesweke weer een grote groep van vri’jwilligers van de Stellingwarver Schrieversronte op pad om de bewoners van verpleeghuzen en zorginstellings een mooie veurleesmorgen of –middag te bezorgen. Ieder jaor hoolt de SSR disse aktie in de eerste helte van feberwaori; dit keer was de koördinaosie d’r van in hanen van Kiena Bouwer van De Haule. Van tal van Stellingwarver schrievers wo’n d’r verhaelen veurlezen, vaeks gaot et om humoristische verhaelen en verhaelen over vroeger tieden. De verhaelen slaon altied meraokels an, en vaeke geft een verhael weer anleiding om mit mekeer herinnerings op te haelen. Dat de aktie slim wardeerd wodt, bliekt wel uut de verhaelen daor de veurlezers mit weerommekommen. Ieder jaor kommen d’r butendat weer ni’je groepen bi’j waor an veurlezen wodt. Zo las Baukje Krediet veur et eerst veur in de Vinckenhoeve in Vinkege en Hendrik Betten an een oolderengroep in et MFA van Berkoop. Omreden de aktie alle jaoren groter wodt is d’r aenlik nog wel verlet van meer veurlezers. Wie mithelpen wil an disse mooie aktie kan him opgeven op et kantoor van de Schrieversronte, dat kan tillefonisch naor 0516-451108 (even vraogen naor Kiena Bouwer) of per mail naor info@stellingwarfs.nl

Foto’s: Lenus v.d. Broek 

Stellingwarver verhaele-aovend in ‘t Kiekhuus

Vanwegens de eupening van LF 2018 hul museum ‘t Kiekhuus in Wolvege veurig jaor veur et eerst een Stellingwarver verhaele-aovend. Die sleug ommeraek an, zodat et museum dit jaor opni’j zoe’n aovend orgeniseert. Die aovend zal wezen op 25 jannewaori van 19.00 tot 22.00 ure.

Dit keer wo’n d’r verhaelen verteld deur een viertal schrievers en vertellers. Dat bin Jimmy Visser; zi’j vertelt over heur kienderjaoren krek nao de oorlog, doe ze opgruuide an de Karkstraote in Wolvege. Pier Postma zalvertellen over zien aeventuren die hi’j beleefde as zeune van een schilder. Koosje Hornstra vertelt verhaelen uut et onderwies. Roelof Bakker van et museum vertelt een verhael over de rutetikker. Die ston vroeger in de etalage om meensken te verleiden de winkel in te gaon. De verhaelen wo’n deurlopend verteld in de verschillende ruumten van ‘t Kiekhuus.

Kosten: vuuf euro, inkl. koffie of thee mit een himpien koeke.

Veurlezers vraogd!

  Foto: Lenus v.d. Broek

Al sund jaor en dag orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte een veurleesaktie veur bewoners van alle Stellingwarver zorginstellings en verpleegtehuzen, en veur speciaole bi’jienkomsten veur oolderen in de kleinste dörpen. Die aktie is altied in et winterseizoen; de eerstvolgende keer is in feberwaori 2019. De veurleesaktie wodt deur iederiene slim wardeerd, dat d’r kommen alle jaoren meer anvraogen bi’j.

Veurleesmappe

De veurlezers maeken gebruuk van een speciaole veurleesmappe, die jaorliks anvuld wodt mit ni’je verhaelen en gedichten. Sommige veurlezers nemen soms ok heur meziekinsterment mit en zingen tussendeur bekende oolde lieties mit de bewoners. Die mooie ofwisseling van verhaelen en meziek wodt deur et pebliek ok ommeraek wardeerd.

Verlet van meer veurlezers

Veur et veurlezen zorgt een groep van zoe’n vuuftien vri’jwilligers. Omreden d’r liekewel de hieltied meer vraoge komt naor de aktie, is d’r verlet van meer meensken die in die periode veurlezen willen. Daoromme is de  Stellingwarver Schrieversronte op zuke naor vri’jwilligers die de kommende keer an disse mooie aktie mithelpen kunnen.

Veur meer infermaosie kuj’ terechte bi’j et kantoor van de Schrieversronte. Ie kun dan et beste even bellen naor 0516-451108 en vraogen naor Kiena Bouwer of Akkie Zijlstra; zi’j bereiden dit keer de aktie veur. Mailen kan vanzels ok naor info@stellingwarfs.nl.

‘Schreeuw’ beste Stellingwarver lied 2018

 

‘Dawn of day’ wun mit et lied ‘Schreeuw’

Et vul beslist niet mit veur de jury van et Stellingwarfs Meziekfestival om te bepaolen wat et beste Stellingwarver lied van 2018 wodden gong. Mar nao lang overleg mit mekeer kwammen ze d’r tóch uut: ‘Schreeuw’ van de fermaosie ‘Dawn of day’ uut West-Stellingwarf, mit zangeres Mirjam Postma. De jury vun dit et beste lied, omreden tekst en meziek goed bi’j mekaander passen, butendat sprak de prissentaosie ok slim an. Mar de jury hadde ok veur alle ere vuuf lieties hiel veul wardering. Zo was d’r ok ommeraek veul wardering veur et Stellingwarver lied ‘Neem mi’j mit’ van de gitaarklub Capodastro’s. Een uutschieter naor beneden zat d’r neffens de jury beslist niet bi’j.

De Capodastro’s maekten ok bi’j et pebliek veul indrok mit ‘Neem mi’j mit’

Vraoge naor optredens van DoVo uut Buil

Mooie verscheidenhied an dielnemers

Dit keer was d’r opni’j een  mooie verscheidenhied an meziek. Jong en wat oolder, ze deden allemaole mit, en ok dat gegeven maekt dat et Stellingwarfs Meziekfestival uniek is. De zang- en meziekgroep DoVo (Deur oolderen Voor oolderen) uut Buil kreeg n.a.v. heur prachtige optreden mitien al vraoge naor optredens.

De juryleden Emma Winter, Appie van Riesen en Wim Hunneman hadden et niet makkelik…

Et festival was dit keer in de hierveur slim geschikte zael bi’j de Rustende Jaeger in Hooltpae.  Rond de 130 bezukers zorgden mit mekeer veur een genoeglike en feestelike Stellingwarver aovend. Behalven de winner van de wedstried deden an et festival mit: the Lion Rules, de Scheve Schaatsband, SOTD, de Capodastro’s en DoVo. De jury beston dit keer uut Emma Winter, Appie van Riesen en Wim Hunneman (juryveurzitter).

Prissentatrice Anna Span en warkgroeplid Sietske Bloemhoff overleggen nog even

Lekaole omroep Odrie

De prissentaosie was, op heur bekende enthousiaste wieze, in hanen van Anna Span. Veur de goeie geluudsverzorging – daor weren alle dielnemers et dikke over iens – zorgde Janko Blaauw van Jubbege. Et festival wodde opneumen deur de lekaole omroep Odrie, en die opnaemen zullen eerdaegs uutzunnen wodden. De orgeniserende warkgroep van de Stellingwarver Schrieversronte – bestaonde uut Kjest Herder, Piet Tjassing, Klaasje Herder en Sietske Bloemhoff –  is van doel en hool et festival ankem jaor opni’j, mar dan op 16 november, bi’j de Rustende Jaeger. De eerste dielnemers gavven heur zaoterdagaovend daor  al mitien veur op.

Foto’s: Lenus v.d. Broek

 

Tekst winnende lied:

-Schreeuw-  (Dawn of day, Stellingwarver vertaeling Suze Sanders)

 

Ok al stot jow wereld in

Blief ondaanks in jezels geleuven

Zuuk je greens op en vertrouw

Op de kracht die schoelt in jow

 

Waacht op mi’j, pas op mi’j

Laot mi’j los, vertrouw op mi’j

 

De locht is koold en vol mit aangst

De kaemer vuult die oolde sfeer

’t Vuur is uut mar ’t rokt nog steeds

Naor de liefde die oons dreef

 

Waacht op mi’j, pas op mi’j

Laot mi’j los, vertrouw op mi’j

 

Laot op straote de laampen oons goed beschienen

En an de overkaant ’n stoepe vol mit bliede meensken

Schrief mien naeme dan in ’t locht van jow verwaachtings

Nanananananana

 

Waacht op mi’j, pas op mi’j

La0t mi’j los, vertrouw op mi’j

 

Laot op straote de laampen oons goed beschienen

En an de overkaant ’n stoepe vol mit bliede meensen

Schrief mien naeme dan in ’t locht van jow verwaachtings

Nanananananana

 

Kursus ‘Stellingwarfs veur beginners’ gaot uut aende

  

Op donderdagaovend 15 november gaot in Wolvege de kursus ’Stellingwarfs veur beginners’ uut aende. Tiedens de kursus is d’r mit naeme ommedaenken veur et schriftelik gebruuk van disse kotleden erkende Nedersaksische tael, mar ok veur et praoten d’r van. Daornaost zal d’r over de tael en de oorsprong d’r van uutleg geven wodden.

De kursus wodt geven in de biebeltheek van Wolvege, en bestaot uut zes lesaovenden. Die aovenden bin op donderdag 15, 22 en 29 november en op donderdag 10, 17 en 24 jannewaori, de hieltiedvan 19.30 tot 21.30 ure. De pries is € 60,00, inkl. kursusmateriaol en koffie/thee. De kursusleiding bestaot uut dr. Henk Bloemhoff (Oosterwoolde) en Mark van Veen (Wolvege). As ofsluting is d’r in et veurjaor een exkursie in een Stellingwarfs netuurgebied. Meensken die heur nog niet opgeven hebben en toch graeg mitdoen willen zollen, kun heur anmellen bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop.