Et veurjaor in foto’s

koolzaod, 24515    Nbk,23515

Lendewaeter

Bovenstaonde veurjaorsfoto’s maekte Jaap C. Elzenaar op eerste pinksterdag bi’j De Lende aachter Boshoeve in Ni’jberkoop. Et waeter van De Lende zit vol leven! De foto hieronder mit bluuiend koolzaod en fluitekruud maekte Jaap een dag eerder bi’j Ni’jhooltwoolde an de weg naor Mildam.

Ni'jhooltw.

Op eerste pinksterdag fietsten Ype en Joke Dijkstra van Oosterwoolde in de omgeving van heur dörp, bi’j Donkerbroek en bi’j Else. Ok zi’j maekten onderwegens mooie veurjaorsfoto’s, zoas hier van et pad naor de Stobbepoele vanof de Peperstraote:

pad else

De volgende twie foto’s maekten Ype en Joke bi’j de Balkweg in de buurt van de Tjabbekaamp. Boven o.e. bluuiende koekoeksbloemen, daoronder de prachtige bloeme van een kestanje:

koekoeksbloemen      kestanje

En weer bi’j Else: bluuiend fluitekruud en Bremer heide (brem) langs et fietspad dat vanof de Haerweg uutkomt op de Haerdijk:

24-5-15

Sietske Bloemhoff maekte op twiede pinksterdag de volgende veurjaorsfoto’s vlakbi’j heur huus in Ni’jberkoop:

reed naor huus, 2, 250515 

Van boven naor beneden: uutbluuide peerdebloemen, scharpe botterbloemen en fluitekruud; dan de koekoeksbloeme en daornaost bluuiend sepiepehoolt.

sch. botterbl, flkruud, pbl

koekoeksbloeme

sepiepen, 25515

Tot slot et prachtige geel van een ‘gewone’ botterbloeme:

gew. botterbloeme, 25515

Kuieren tussen Ni’jberkoop en Berkoop

catsppoele

delleb.2

delleb

Vanof et parkeerplak van It Fryske Gea an de Alberdalaene in Ni’jberkoop kuj’ prachtig kuieren. ´Zo koj’, aj´ in westelike richting langs de Catspoele (boverste foto) lopen, uuteindelik uut in de Delleboeren. Hielemaole aachterin dat mooie netuurgebied ziej´ dan disse schitterende poele´ (twiede en dadde foto), vertellen Ype en Joke Dijkstra van Oosterwoolde. Ype maekte ok een peer mooie foto´s bi´j beide poelen.

Veurjaor

pinkster

Mit eupen raemen

vangt et dörp 

et veurjaor op

een waarmer zunne

verdrift et smoeke

van et winterschoft,

deurstroomt et leven

mit een ni’je fleur

en nocht;

trillend hangt de meitied

in de prille nevellocht.

Uut: Zonder zille, Jan van Overtjonger, O0sterwoolde, 1983

Foto: Ype Dijkstra (pinksterbloemen, tussen de Prikkedam en et dörp Makkinge)

Sophie Linde Bos wint fotowedstried

eerste pries 2015

De winnende foto van Sophie Linde Bos uut Steggerde

Sophie Linde Bos uut Steggerde  is de winner wodden van de twiejaorlikse  fotowedstried veur leerlingen van de Stellingwarver basisschoelen. De fotowedstried is een initiatief van de Stellingwarver Schrieversronte, de wedstried wodt om de twie jaor holen. De twiede pries wodde toekend an Thijs Jager van Berkoop, de dadde gong naor Anita Oosting uut Oosterwoolde. Veur basisschoele Buttinge van Oosterwoolde was d’r een eervolle vermelding. De opdracht was dit keer om een kenmarkende foto te maeken van ien van de revierties, beken, kenalen of sloden, die in Stellingwarf veurkommen. In een kotte tekst moest angeven wodden waoromme juust veur die foto keuzen wodde. Anita Oosting (groep 8, Buttingeschoele) hadde veur een mooie sfeerfoto van et broggien over de Boven-Kuunder bi’j Jardinge zorgd, wiels Thijs Jager (groep 3, de Tjongeling) prachtige, drievende tentakelachtige pompeblaeden in de Braandemeer op de foto zet had. ‘Die blaeden doen me an aliëns daenken’, vertelt Thijs. De eerste prieswinner Sophie Bos (groep 3, Triangel, Steggerde) vertelt bi’j heur mooie foto van De Lende dat et huus van heur omke vlakbi’j et reviertien in Else staot. Daoromme hebben heur heit en mem Sophie as twiede naeme Linde geven.

 

Thijs Jager

De twiede pries gong naor Thijs Jager uut Berkoop

De jury (Lenus van der Broek en Sietske Bloemhoff) vunnen een eervolle vermelding veur groep 8 van de Buttingeschoele van Oosterwoolde ok verdiend vanwegens et insturen een prachtige serie foto’s in en om Oosterwoolde.

De winnende foto’s zullen bi’jkotten publiceerd wodden in et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend. Alle inzunnen foto’s bin te zien op de speciaole webstee veur hiemkunde in et basisonderwies www.stellingwerf-heemkunde.nl.

anita

De dadde pries gong naor Anita Oosting van Oosterwoolde