VERTEL MI’J WAT: kursus verhaelen vertellen

De Stellingwarver Schrieversronte orgeniseert i.s.m. Stichting Kunstwerf een kotte kursus ‘Verhaelen vertellen’  veur iederiene doe wat mit verhaelen vertellen doen willen zol: thuus, in et wark, in de buurt of in een verieninge, op schoelen, in zorgtehuzen… Verhaelen vertellen is van alle tieden, van alle streken, van alle meensken. Een verhael vertellen en luusteren naor een verhael – et is wat meensken bint. Vandaege-de-dag staot de keunst van et vertellen van verhaelen weer de hieltied meer in de belangstelling.

De kursus is op drie woensdagaovenden in et gebouw van de Schrieversronte in Berkoop. Et gaot om woensdag 13 feberwaori, 27 feberwaori en 6 meert, de hieltied van 20.00 tot 22.00 ure.  Baukje Koolhaas (professioneel verhaeleverteller, docent en coach) begeleidet de dielnemers in et ontdekken en ontwikkelen van heur eigen stiel van vertellen. D’r is ommedaenken veur inhoold en opbouw van een verhael, taelgebruuk en woordkeuze, veurdracht en expressie.

Uutgangspunt van de kursus is: plezier in vertellen! De kursus richt him op: Wat vertel ie? Hoe vertel ie dat? An wie vertel ie? Iedere kursusaovend begint mit een deur Baukje zels verteld verhael, waorin een bepaold aspekt van et vertellen an bod komt. Daornao gaoj’ an et wark mit een verhael naor keuze. Ie kun zels een Stellingwarfs-, Fries- of Nederlaanstaelig verhael mitnemen, of kiezen uut anbeuden verhaelen in die drie taelen. Bi’j de verhaelen kan et gaon om volksverhaelen, historische verhaelen, ooit lezen verhaelen, of persoonlike verhaelen.

Vertellen is veural een kwestie van dóen. Dus is d’r veul aktie: opdrachten, oefenings, vertellen-veur-de-groep, leren mit mekeer en van mekeer – en veural ok van jezels.

Veur kursisten die vertellen willen veur pebliek orgeniseren we in overleg een kleinschaolig vertelpodium om heur verhaelen heuren te laoten.

De kosten van de kursus bin €35,-, inklusief koffie en thee.

Veur meer infermaosie kuj’ kontakt opnemen mit: Sietske Bloemhoff (Stellingwarver Schrieversronte: 0516-451108, of info@stellingwarfs.nl) of Baukje Koolhaas (Soelaes, verbinding met verbeelding: 06 24129520, o516 480929, of baukjekoolhaas@soelaes.nl.  Zie ok www.soelaes.nl.

Stellingwarver Schrieversronte, Willinge Prinsstraote 10, 8421 PE Berkoop

 

Kursus Stellingwarfs uut aende

Op maendagaovend 12 november gaot de beginnerskursus Stellingwarfs uut aende. Et is een kursus van tien lesaovenden, van half achte tot half tiene, die in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop geven wodt. In de kursus is d’r ommedaenken veur et praoten, lezen en schrieven in en van et Stellingwarfs, mar d’r is ok andacht veur et wark van Stellingwarver schrievers, en bi’jglieks veur et laandschop en de historie.De pries is € 75,00, koffie en thee bin inbegrepen. Aj’ mitdoen willen: d’r is nog plak! Ie kun even bellen mit et kantoor van de Schrieversronte: 0516-451108.

Kursus ‘Stellingwarfs veur beginners’

‘Waoromme is et ‘maone’ en niet ‘maene’?

‘Waoromme schrieven we ‘schrieven’ en niet ‘schriev’n’ of ‘schrievm?’

 

Aj’ mit et schrieven van et Stellingwarfs an de gang gaon kuj’ al aorig wat infermaosie in verschillende boeken en op de Stellingwarver websteden vienen. Et schrieven van et Stellingwarfs leer ie ok deur et vule te doen. Mar ie kommen ondertussen ok talloze zaeken tegen waor aj’ wel graeg wat meer van weten willen zollen. Waoromme schrieven we ‘schrieven’ en niet schriev’n’ of ‘schrievm’? En wanneer schrieven we een ‘ao’ en wanneer een ‘ae’? En waor komt dat Stellingwarfs now aenlik weg, we wonen toch in Frieslaand? Veur et antwoord op zokke en veul meer aandere vraogen orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte de kursus ‘Stellingwarfs veur beginners’. De kursus geft butendat een boel meensken die al wat mit et Stellingwarfs in de weer binnen een mooi steuntien in de rogge. En een aorige bi’jkomstighied is dat de kursussen die onderhaand al jaoren geven wodden altied ommeraek gezellig binnen…

Behalven daj’ bi’j disse kursus dus aorig mit de schrieveri’je én et praoten van et Stellingwarfs an de slag binnen, koj’ ok in de kunde mit de geschiedenis en de volkskunde van Stellingwarf en is d’r andacht veur de biezundere ligging van de streek.

De kursus ‘Stellingwarfs veur beginners’ bestaot uut tien lesaovens en begint op maendagaovend 12 november. De kursus is van half achte tot half tiene en wodt geven in et gebouw van de Schrieversronte in Berkoop. De kosten bin € 75,00, dat is inklusief koffie of thee mit wat d’r bi’j.

Meensken die interesse hebben kun et beste even bellen mit et kantoor van de Schrieversronte: 0516-451108, of mailen naor info@stellingwarfs.nl.