Gedicht ‘Begin van de haast’ (Jouk)

Begin van de haast

De pessimist kan klaegen!

Hi’j het zien zin!

We zitten in die daegen

Van wiend en regenvlaegen,

En losse donderslaegen!

Et weer wódt min!

Mar kiek es de kestanje, die eupenbaast;

en kiek es naor de franje, dát is de haast!

de hiele grote schilder

van geel en bruun,

de locht is iel en stilder;

en in de tuun

de dalia, die laeter as aanderen bluuit,

de zinnia;

en ’t waeter dat dichtegruuit

van entekros;

de bomen, zo geel en groot,

staon tussen ’t mos

te dromen vlak an de sloot;

et blad, et blad dat dwarrelt vot op ’e wiend,

et slipt en slat en dwarrelt – de zunne schient

Gien reden om te treuren!

Dat het gien zin!

De wereld is vol kleuren,

Een wonderlik gebeuren!

Zit daorom niet te zeuren,

Mar kiek him in!

Jouk (Martinus Bakker)

(Friese Koerier, 23 september 1953, foto’s: Sietske Bloemhoff)

Gedicht ‘Netuur’ (Attie Nijboer)

Praoten

mit bomen

Goelen

mit de wiend

Fluusteren

mit een peerd

Daor kuwwe inkeld

van dromen

Zollen wi’j niet luusteren

naor de netuur

Dan gaot et

op ’e kop verkeerd

Dat weet ik hiel sekuur!

Attie Nijboer

Van alle tied

Van alle tied (Attie Nijboer)

Nooit was et leven buten

Mooier

Stiller

Schoner

Doe bi’j de meenske

De wereld stilleston

Dri’jden flora en fauna

Op volle toeren

Gavven ze oons steun

Omaarmden oons mit

Heur rust en ruumte

Keerden oons niet de rogge toe

Awwe now es leerden

Respekteerden

Dawwe mekere neudig binnen

Dan blift d’r plak veur al oons gerak,

Dit overkomt oons now

Een pandemie komt en gaot

Mar de netuur zal overleven

Heur pracht en kracht is van alle tied.

’Stillestaon en weer deurgaon’: bundel mit biezundere gedichten

‘Om behalven et verdriet ok et locht toe te laoten in de wetenschop dat herinnerings blieven,’ zo geven Grietje Bosma en Attie Nijboer an in heur ni’je bundel ‘Stillestaon en weer deurgaon’. Et is iene van de redens waoromme zi’j tegere disse bundel mit gedichten schreven. Gedichten,die troost en steun bieden kunnen en haandvatten anrikken om verlös te verwarken en om mit rouw omme te gaon.

Rouw, verlös, hoop en steun

Oflopen weke verscheen disse biezundere dichtbundel bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. De gedichten in ’Stillestaon en weer deurgaon’ gaon over rouw en verlös, mar veural ok over hoop. Hoop dat d’r nao een zwaore periode ok weer locht schienen mag veur meensken die mit wat veur vorm van rouw dan ok te maeken hebben of die mitmaekt hebben. De gedichten bin allemaole schreven vanuut de eigen gedaachten en gevulens van beide vrouwluden, somstieden ok vanuut eigen erverings. De inhoold van de gedichten is arg inlevend en ansprekend; de verschillende onderwarpen bin op kundige wieze verwoord. Et boek zal ok daoromme deur veul lezers arg wardeerd wodden. Veul lezers zullen liekewel veul steun ondervienen bi’j et lezen van de gedichten. Dat zal vaeks zo wezen om et herkennen van gevulens, mar ok vanwegens et op een spoor zetten van gedaachten die hulpe bieden.

Foto’s

De gedichten in et boek bin veur een groot pat verwarkt in foto’s die nauw bi’j de inhoold ansluten. De foto’s bin veur et grootste pat maekt in en veural om et huus van Grietje Bosma in Sunnege. Op verzuuk van de beide dichters zorgde Sietske Bloemhoff veur die foto’s, mar Grietje zorgde ok zels veur een pat d’r van. Sietske Bloemhoff zorgde daornaost veur de vormgeving van et boek, i.s.m. BVK Vormgeving uut Haulerwiek.

Rouwmappe

De dichtbundel ‘Stillestaon en weer deurgaon’ kan zien wodden as een vervolg op de ‘Rouwmappe’ zoas de Stellingwarver Schrieversronte die eerder uutgaf. In die mappe bin (veurbeeld)teksten en gedichten opneumen die meensken bruken kunnen veur rouwkaorten of veur ofscheidsdiensten. In de mappe zitten butendat cd’s mit Stellingwarver meziek die ok bruukt wodden kund bi’j ofscheidsplechtigheden. Veur disse mappe zorgden indertied Attie Nijboer en Jan Schonewille. De mappe is in et bezit van de meerste Stellingwarver uutveertverzorgers, mar is ok te lien bi’j de Stellingwarver Schrieversronte.   

Prissentaosie

Vanwegens corona is d’r gien speciaole prissentaosie van de ni’je dichtbundel. Et doel is om d’r laeter in et jaor nog extra ommedaenken veur te hebben.

‘Stillestaon en weer deurgaon’ telt 120 bladzieden en is te bestellen via info@stellingwarfs.nl, mar et boek is vanzels ok te koop in de boekhaandel.

Lochiesaovend

Hoe vaeke

heb ik je zocht

Heb ik je in

mien  daenken

mien dromen

weer levendig docht?

Mien weens

is vergees

Mien gedicht

ommenocht

Vandaege heb ik jow

een keersien brocht

In zien schiensel

zet ik now en altied weer

jow andaenken

in et volle locht

Ik mis je zo

Alle daegen meer.

Attie Nijboer,

foto: Jaap Elzenaar