Geef je op veur STELLINGWARFPOP!

Ok dit jaor orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte opni’j et popfestival ‘Stellingwarfpop’. Et festival wodt in et naojaor holen, dit keer is et binnen. Daotum en plak bin nog niet bekend, mar wie mitdoen wil kan him now al anmellen bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop (info@stellingwarfs.nl, 0516-451108). Iederiene kan an et festival mitdoen, as d’r mar op zien minst ien Stellingwarfs lietien naor veuren brocht wodt. Dat moet dan wel oorspronkelik wezen, dus mit een eigen tekst en melodie. Niet alliend bands, mar bi’jglieks ok singer-songwriters of rappers kun an Stellingwarfpop mitdoen. Ok eerdere winners van et festival meugen mitdoen. Veur de beste drie dielnemers bin d’r opni’j mooie geldpriezen beschikber steld. Eerdaegs wo’n daotum en plak bekend maekt. In 2012 wun Serge Epskamp uut Zaandhuzen de eerste pries.

Uut de tieze: ni’je videoblog

Sund 1 meert is op de websteden van de regionaole kraanten ‘Nieuwe Ooststellingwerver’ en de ‘Stellingwerf’ de videoblog Uut de tieze te zien. In de ni’je rebriek vertelt dr. Henk Bloemhoff elke weke wat over de Nedersaksische tael et Stellingwarfs. Meerstal zal et dus over de tael zels gaon, waor komt een bepaold woord weg en wat betekent et percies. Now en dan zullen d’r ok ere biezunderheden uut et Stellingwarver gebied an de odder kommen, zoas biezundere gebouwen of plakken. De videoblog wodt elke vri’jdag verni’jd. Et is zeker de muuite weerd om de wetensweerdigheden die in Uut de tieze uut de doeken daon wodden wekeliks te volgen!