7. Oold Ark

Oold Ark, Jan Oosterhof

Jan Oosterhof gong in zien woonplak Makkinge op zuke naor Stellingwarfs in et ‘wild’. Hi’j zag daor een peer mooie veurbeelden van, zoas de naeme Oold Ark. Dat is de naeme van et prachtige museum bi’j de meule daor hiel veul oold ark (oold gereedschop) te zien is. Oold ark zoas dat indertied bruukt wodde deur de boer, de smid, de krudenier, de waegenmaeker, de bakker en gao mar deur. Veerweg et meerste oolde ark wodde verzaemeld deur Albert Mulder van Makkinge.

6. Meulereed

Meuleredd, Johan

An de westkaante van Berkoop lopt vanof de Wolvegesterweg een reed richting de revier De Kuunder. Die reed het een mooie Stellingwarver naeme, de Meulereed. Eertieds ston niet veer van de reed een meule. De foto veur ‘Stellingwarfs in et wild’ wodde oons toestuurd deur Johan Veenstra van Ni’jhooltpae.

5. In twielochten

In Twielochten, Johan

Veur de rebriek ‘Stellingwarfs in et wild’ stuurde Johan Veenstra van Ni’jhooltpae disse foto in. ‘In twielochten’ is de naeme van een huus an de Oosterwooldseweg in Berkoop. ‘In twielochten’ is een prachtige Stellingwarver benaeming veur de tied tussen overdag en aovend, et schiemerdonker dus. In et Nederlaans kennen we disse benaeming hielemaole niet, mar bi’jglieks et Engels kent et woord ’twilight’, dat dezelde betekenis het.

4. Et Mientepad

Mientepad, Joke 1   Mientepad, 2

In Oosterwoolde kuj’, aj’ bi’j de sporthal weg naor de Snellingerdiek lopen of fietsen, gebruuk maeken van ‘Et Mientepad’. Et pad komt uut op et terrein van et aktiviteitencentrum De Miente.

Miente betekent neffens et Stellingwarfs Woordeboek ‘gezamenlijke weidegrond (vroeger), thans voornamelijk nog als terreinnaam tussen Noordwoolde en Berkoop. Mar in Donkerbroek en Noordwoolde is et ok bekend in de betekenis van  ‘gemeenschappelijke bleek’. Noordwoolde kent nog een dadde betekenis en dat is ‘deel van het kerkhof waar mensen werden begraven die zo arm waren dat er uit hun bezit geen graf kon worden betaald’.

Joke Brouwer uut Oosterwoolde stuurde veur de rebriek ‘Stellingwarfs in et wild’ de foto’s van Et Mientepad op.

3. De Ni’je Stienze

Ni'je stienze, Johan

In Ni’jhooltpae staot een mooi MFC. Hiel mooi is ok dat et MFC daor een Stellingwarver naeme het, et hiet De Ni’je Stienze. ‘Ni’j’ omreden ieuwen leden d’r in Ni’jhooltpae een stienze staon het. Die stienze Friesburg, die an de Friesburgerweg ston, wodde eerder  Lemenburg of Leemburg nuumd. De stienze wodde spietig genoeg ofbreuken, dat moet al véúr 1780 gebeurd wezen. De onderstaonde tekening van de stienze is van Jacobus Stellingwerf en zal zo rond 1720 maekt wezen.

Veur de rebriek ‘Stellingwarfs in et wild’ maekte Johan Veenstra van Ni’jhooltpae een foto van De Ni’je Stienze.

Oude afbeelding van de State uit 1722 van J. Stellingwerf