Prissentaosie Verzin

Vri’jdagmiddag 16 december verscheen Verzin, et twiede boek van schriefster Roely Bakker van Makkinge. De prissentaosie was in kleine kring thuus bi’j Roely en heur man Jan. Uut naeme van et bestuur van de Stellingwarver Schrieversronte, de uutgever van et ni’je boek, voerde twiede veurzitter Attie Nijboer et woord en overhaandigde et eerste exemplaor an de schriefster. Et twiede exemplaor was veur vormgever Bauke Visser Koenders uut Haulerwiek, hi’j zorgde veur een prachtig omslag. In Verzin bin verhaelen en gedichten opneumen, et boek telt 112 bladzieden en kost € 11,50. Op de twiede literaire aovend die de Stellingwarver Schrieversronte in 2012 orgeniseerd zal d’r ommedaenken wezen de schrieveri’je van Roely Bakker. Die twiede literaire aovend, mit o.e. ok een optreden van de bekende Drentse schriefster Marga Kool, is op 23 meert in kefé ’t Anker in Else. Zie veur et omslag van Verzin op:

Verzin: ni’jste boek van Roely Bakker

Eerste jubileumaovend op 14 jannewaori

Op zaoterdagaovend 14 jannewaori geft veurzitter Ype Dijkstra om 20.00 ure in ’t Vlechtwark in Noordwoolde et startschot veur de grote jubileumviering van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte (1972 – 2012). Et hiele jaor deur zullen d’r in zowat alle Stellingwarver dörpen tal van aktiviteiten orgeniseerd wodden vanwegens dit heugelike feit! Lees veerder op:

Jubileum komt d’r an!

 

Ni’jste boek Johan Veenstra

Mit et waeter veur de dokter

Ok al duurt de officiële prissentaosie nog even – die is op 20 jannewaori in et MFC De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae – et ni’jste boek van Johan Veenstra is disse weke binnenkommen bi’j de uutgeveri’je van de Stellingwarver Schrieversronte. In Mit et waeter veur de dokter bin prachtige, veural humoristische, verhaelen te lezen, et boek is te vergelieken mit Een meenske is gien eeerpel en De wereld is gek. Veur et prachtige omslag zorgde Sijtze Veldema van Dwingel. Et ni’je boek kan now alvast besteld wodden bi’j de Stellingwarver schrieversronte in Berkoop. Et telt 128 bladzieden en kost € 12,50. Vanof 20 jannewaori is et ni’je boek te koop in de boekwinkels.

Pries veur Harmen Houtman

Op vri’jdagaovend 9 december wodde bekendmaekt dat schriever Harmen Houtman uut Et Vene een eerste pries wunnen het in een wedstried die de ofdieling van Amnesty International in West-Stellingwarf orgeniseerde. De wedstried was uutschreven omreden de West-Stellingwarver ofdieling 30 jaor bestaot, Amnesty International wereldwied bestaot onderhaand al weer 50 jaor. Et winnende verhael van Harmen Houtman kuj’ vanzels mitien lezen:

Theresienstadt