Foto van de maond: jong leven

In de rust van de vroege morgen, om een uur of zesse, was daor inienend et kleine kalfien. Tevreden mar ok ni’jsgierig keek et om him henne, mit vlakbi’j de bescharming van mem. Hoe en wat veerder vertelt de foto (Sietske Bloemhoff) niet, mar die aldereerste uren weren in elk geval goed.

JUBILEUM Stellingwarver Schrieversronte

Op 29 april 2012 is et 40 jaor leden dat zoe’n 60 meensken mit mekere in Wolvege de Stellingwarver Schrieversronte oprichten. Om die reden zullen d’r in 2012 et hiele jaor deur tal van biezundere jubileumaktiviteiten orgeniseerd wodden. Aachter de scharms wodt daor al een posien deur een grote groep van vri’jwilligers en mitwarkers van de zowat jaorige stichting an warkt. Op disse webstee zal et hiele jubileumjaor onder de rebriek JUBILEUM een overzicht van die aktiviteiten te lezen wezen. Die agenda zal uteraord de hieltied verni’jd wodden.

 

[fergcorp_cdt]

Kursus Stellingwarfs

Jammer genoeg hebben heur krek wat te min meensken opgeven veur de ni’je kursus Stellingwarfs veur beginners. Om de kursus deurgaon te laoten is een minimum tal kursisten neudig van tien personen, dit keer gavven zes meensken heur op. Ankem jaor wodt de kursus opni’j anbeuden, mar om toch al wat Stellingwarfs an te leren kun meensken op disse webstee an de slag. In de rebriek e-learning Stellingwarfs zullen mit riegelmaot ni’je taeloefenings en taelspullegies anbeuden wodden. Butendat is daor de bundel Hoe schrijf je ‘t Stellingwerfs van kursusleider dr. Henk Bloemhoff in te zien.