Vrientien veur ‘n tientien

Kotleden gong de aktie ‘Vrientien veur ‘n tientien’ uut aende. Een speciaole kemmissie van de Stellingwarver Schrieversronte bereidde de aktie veur. Deur jaorliks ‘n tientien te betaelen kun meensken ‘vrientien’ wodden van de 40-jaorige stichting uut Berkoop, die op disse wieze hoopt op een roemere financiële pesisie. Al veurdat de aktie officieel van start gong, kwam et eerste vrientien binnen, dat is Lenus van der Broek van Wolvege!

De aktiekaorten bin an alle leden van de Stellingwarver Schrieversronte toestuurd, mit in een begeleidende brief de vraoge om femilieleden, buren, kammeraoden, kunde en gao mar deur vrientien te maeken. Daornaost is d’r ommedaenken veur de aktie op o.e. de Berkoper streekmark, ere marken in de buurt en vanzels tiedens alle jubileumaktiviteiten van de Stellingwarver Schrieversronte.

Zie kaorte op: Kaorte Vrientien veur ‘n tientien

 

Groter anbod van kursussen bi’j Stellingwarver Schrieversronte

In et kommende haast- en winterseizoen zullen d’r bi’j de Stellingwarver Schrieversronte verschillende kursussen anbeuden wodden. Zo begint op donderdagaovend 27 september mitien al de kursus ‘Gedichten schrieven’ die geven wodden zal deur Peter Riksma. Op maendagaovend 12 november gaot de jaorlikse kursus ‘Stellingwarfs veur beginners’ weer uut aende. Laeter in et winterseizoen kan mitdaon wodden an een kursus ‘Lietteksten schrieven’, die kursus wodt anbeuden tegere mit Tresoar. In die periode zal ok een warkwinkel ‘Verhaelen vertellen’ anbeuden wodden, die warkwinkel wodt verzorgd deur Baukje Koolhaas. In et vroeger veurjaor zal butendat een vier aovens durende ‘Snuffelkursus Stellingwarfs’ uut aende gaon. Die kursus is veural bedoeld veur jonge, mar ok ni’je inwoners van Stellingwarf. Bi’j die laeste kursus zal alle aovens een eer onderdiel van et Stellingwarver arfgoed an bod kommen. Over de beide eerste kursussen kun jim now al meer lezen op disse webstee, over de ere drie volgt bi’jkotten meer infermaosie.

10 juni: Blessebroggeschaansbrunch

Nao de feestelike hereupening op 11 meie zal op zundag 10 juni de Blessebroggeschaans opni’j volop in de belangstelling staon. Veur die dag orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte de Blessebroggeschaansbrunch daor ok verschillende kulturele onderdielen veur vaastelegd binnen. Zo zal Geert Lantinga van Wolvege mitien nao de koffie om 11.00 ure vertellen over de Friese Waeterlinie, nao et middagschoft brengt Karst Berkenbosch zien verhael over de schaans zels naor veuren. Dat fiktieve verhael is iene uut een serie van meer over de schaansen in et zuudoosten van Frieslaand. Mar d’r is die dag ok oge veur de netuur. O.l.v. Freddie de Vries van Hooltpae kan mit een praom van It Fryske Gea een tocht maekt wodden op et reviertien De Lende en hoolt Karst Berkenbosch een kultuur-historische kuier in de Driessenpoolder. Veur koffie, heerlike soep en broties wpdt zorgd deur Hotel Holland Inn van Wolvege. Et hiele pergramme duurt van 11.00 ure morgens tot omdebi’j 14.30 ure middags. De kosten bin € 28,50 per persoon; opgeven kan bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop (till. 0516-451108, e-mail: infp@stellingwarfs.nl, m.v.v. naeme, adres en till.nr.) Aj’ mit willen moej’ niet te lange waachten mit opgeven; an et hiele pergramme kun mit mekere 40 personen mitdoen.

‘De koer fan Fryslân’ veur Schrieversronte

In et pergramme ‘Sneon yn Fryslân’ wodt elke zaoterdagmiddag bekend maekt naor wie of wat ‘De koer van Fryslân’ gaot. Dat wodt bekend maekt deur degene die de maande een weke d’r veur kreeg. De maande is de hieltied bedoeld veur iene waorvan de laeste ontvanger vint dat die de ‘koer’ ok verdient. De inhoold van de maande is alle keren veur de ontvanger, de ontvanger zorgt dan weer veur een volle maande veur degene die him daornao krigt. Kotleden was de maande veur de firma Maatman van Hooltpae die ommenocht een kollega biezunder goed hulpen hadde. Maatman vun vervolgens dat de buurt vlakbi’j him in Hooltpae de maande verdiende vanwegens de al jaoren meer as goeie verstaandholing en onderlinge hulpe mit en veur mekeer. En doe was de Hooltpaeïger buurt an de beurt om te bepaolen waor de maande nao heur hennegaon zol. De buurt kwam bi’j mekaander en deur buurtbewoonster Femmie van Veen wodde gister in ‘Sneon yn Fryslân’ verteld dat de hiele buurt vun dat de maande geven wodden moeten zol an de jaorige Stellingwarver Schrieversronte. Woensdagmorgen 25 april zal Femmie van Veen daoromme de maande officieel an SSR-veurzitter Ype Dijkstra overhaandigen. Op zaoterdagmiddag 28 april wodt op de Friese omroep verteld an wie de Stellingwarver Schrieversronte de ‘koer’ schinken zal.

Prachtige Stellingwarver aovend op ‘e Rizzerd

Zaoterdagaovend 20 april wodde in MFC De Bult in Der Izzerd al weer de vierde Stellingwarver ienakteraovend holen. Et pebliek (roem 90 personen) kon genieten van twie ienakters die beide deur tenielveriening ‘De Vriendenkring’ van Der Izzerd opvoerd wodden. Daornaost zorgde et kabberetgezelschop The Flying Stars van Hooltpae veur een riegel vermaekelike en soms kolderieke schetsies en prachtige sfeervolle lieties.

Lees et hiele verslag in: Ienakteraovend in Der Izzerd. Veur et onderstaonde foto-album zorgde fotograaf Lenus van der Broek uut Wolvege.