ERKENNING NEDERSAKSISCH, DUS OK ET STELLINGWARFS!

ET NEDERSAKSISCH MOET DIEL DRIE VAN ET HAANDVEST! 

Allienig Den Haag hoolt DE ERKENNING VAN ET NEDERSAKSISCH nog tegen. Nao 17 jaor studie en netties vraogen moet et toch een keer gebeuren in Den Haag:

help en teken op www.nedersaksisch-is-een-taal.nl!

 

Petitie voor hogere status Nedersaksisch (RTVDrenthe):
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/petitie-voor-hogere-status-nedersaksisch

20 april: vierde ienakteraovend!

Op vri’jdagaovend 20 april wodt op ‘e Rizzerd de vierde Stellingwarver ienakteraovend holen in et kader van veertig jaor Stellingwarver Schrieversronte. De aovend is veur iederiene vri’j toegaankelik, de intree is ommenocht! Disse aovend zal de tenielklub van Der Izzerd De Vriendenkring twie ienakters naor veuren brengen: Et is allemaole de schuld van de katte, een deur Koosje Hornstra uut et Nederlaans vertaelde ienakter en Een schoon milieu kost een protte centen, een komische ienakter van Johan Veenstra. Daornaost zullen de Fying Stars van Hooltpae veur prachtige Stellingwarver lieties zorgen, mar de suksesvolle klub zal ok prachtige schetsies zien laoten uut heur pergrammes van de oflopen jaoren. De warkgroep Publiciteit van de Stellingwarver Schrieversronte zorgt butendat veur een grote verlotting daor aj’ tal van mooie priezen mit winnen kunnen. De aovend begint om 20.00 ure.

Stellingwarfpop 2012

Op zaoterdag 29 september zal veur de vuufde keer et Stellingwarfs popfestival Stellingwarfpop holen wodden. Dit keer is et festival in Berkoop op de Doevekaampe. Stellingwarfpop begint aovens om zeuven ure en duurt tot middernaacht. De prissentaosie is krek as de veurige twie keer in hanen van Coen Speelman. Coen is behalven meziekkenner ok drummer van de an de weg timmerende band A liquid landscape.

Om an Stellingwarfpop mitdoen te kunnen moet an een peer veurweerden voldaon woddden. Zo moet in elk optreden op zien minst ien Stellingwarfstaelig nommer naor veuren brocht wodden. Dat nommer moet oorspronkelik wezen, dat gelt niet alliend veur de tekst mar ok veur de meziek. Een deskundige jury zal uutmaeken wie veur et beste/origineelste/mooiste en ni’jste Stellingwarver lied zorgde. Veur de winner wodt een mooie geldpries beschikber steld.  

An Stellingwarfpop kun zeuven bands, singer/songwriters, rappers en zo mitdoen. Op dit mement hebben heur al twie acts opgeven. Anmellen kan tot 1 september. Bands die graeg mitdoen willen kun heur anmellen bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Dat kan deur even te bellen naor 0516-451108, mailen kan ok , naor info@stellingwarfs.nl. (Laeter meer…)

Kursus Gedichten schrieven

Op donderdagaovend 27 september begint in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop een kursus Gedichten schrieven. De kursus bestaot uut vier aovens en wodt geven deur neeerlandikus Peter Riksma uut Zaandpol (bi’j Emmen). De kursus zol al eerder geven wodden, mar deur verschillende oorzaeken is dat niet gebeurd.

Bi’j de kursus gaot et dus om et schrieven van gedichten; waor kriej’ dan allemaole mit te maeken, wat veur perblemen kuj’ integen kommen. Tiedens de kursusaovens is d’r daoromme veul ommedaenken veur aspekten die mit et schrieven van poëzie te maeken hebben. Een peer daorvan bin: moet poëzie altied riemen, vorm en inhoold, zin en historie, riemschema’s, daenken in beelden, kompesisie, et onderwarp, foefies bi’j et dichten, schrieven in de praktiek en publiceren.

De kursus wodt in et Stellingwarfs geven, mar et schrieven kunnen van de Stellingwarver tael is om disse kursus volgen te kunnen, gien vereiste. Alle kursusaovens (27 september, 4, 11 en 18 oktober) bin van 19.30 – 21.30 ure. De kosten bin € 50,00 per persoon, daor bin de koffie en thee, mit wat d’r bi’j, bi’j inbegrepen. Anmellen kan op et kantoor van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop deur even te bellen naor 0516-451108, mailen kan vanzels ok naor info@stellingwarfs.nl.   

Prachtige jubileumviering 40-jaorige Schrieversronte

Op donderdag 5 april vierde de Stichting Stellingwarver Schrieversronte zien 40-jaorig jubileum in ‘t Vlechtwark in Noordwoolde. Zoe’n 170 geneudigden maekten disse biezundere gebeurtenis mit. Veurzitter Ype Dijkstra vertelde in zien jubileumtoespraoke over alle wark dat d’r deur de jaoren henne deur alle Schrieversrontemeensken, professioneel en vri’jwillig, verzet is. De volledige toespraoke van de heer Dijkstra is te lezen in Jubileumtoespraoke veurzitter Ype Dijkstra, b.g.v. et 40-jaorig jubileum van de Stellingwarver Schrieversronte.

Op een groot schaarm was daornao een speciaole toespraoke van Twiede Kaemerlid veur et CDA Eddy van Hijum te zien. Van Hijum hadde slim graeg naor Stellingwarf kommen wild, mar kan op donderdag vanwegens verplichtings veur zien wark niet vot. Schrieversrontedirekteur Sietske Bloemhoff en kameraman Jan de Vries uut Wolvege wodden daoromme nuugd om de toespraoke in de Twiede Kaemer in Den Haag op te nemen en dat gebeurde op 4 april. Eddy Van Hijum is iene van de politici uut Den Haag die him slim inzet veur veerdere erkenning van et Nedersaksisch waor ok et Stellingwarfs onder vaalt. Veur de beide Stellingwarver gemienten voerde vervolgens wethoolder Henk Jan Veenhouwer et woord. Wethoolder Veenhouwer hadde veul lovende woorden veur de jaorige stichting en rekende op een goeie toekomst. Schriever Johan Veenstra hadde veur disse dag een speciaol verhael schreven dat gong over een trauma dat hi’j bi’j de oprichting van de Schrieversronte oplopen hadde en daor hi’j now vanof hoopte te kommen. Zien slim vermaekelike verhael is dommiet te lezen in et juninommer van et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend. Daornao wodde de Stellingwarf Trofee uutrikt. Disse prachtige trofee, een ontwarp van en maekt deur keunstener Peter Hiemstra uut Berkoop, wodde in et leven reupen deur de Schrieversronte en is bedoeld veur meensken of instellings die heur slim inzetten veur et Stellingwarfs. De Stellingwarf Trofee wodde veur de twiede keer uutrikt, dit keer an Ovendredakteur Jannes Westerhof uut Darp. An et aende van de bi’jienkomst kwam burgemeester Harry Oosterman mit een Keuninklike Onderscheiding veur Schrieversronteman van et eerste ure dr. Henk Bloemhoff uut Oosterwoolde. Bloemhoff wodde benuumd tot Ridder in de Odder van Oranje-Nassau. Veur meziek zorgde et Grunninger folkduo Elke Meiborg en Bert Ridderbos. Nao et officiële pat was d’r nog een gezellige receptie in de al even gezellige foyer van ‘t Vlechtwark in Noordwoolde. (Zie ok www.stellingwarfs.nl)

De feestelike jubileumviering wodde op foto’s vaastelegd deur Lenus van der Broek uut Wolvege en op video deur Jan de Vries, ok uut Wolvege.

Veur dit prachtige jubileumfoto-album zorgde ‘Schrieversronte-fotograaf’ Lenus van der Broek uut Wolvege.