Snuffelkursus ofsleuten mit exkursie

Snuffelkursus 2015, Rolevink

Foto: Fons Rolevink

O.l.v. Freddie de Vries van Hooltpae wodde oflopen zaoterdagmorgen 24 oktober mit een exkursie op de Delleboersterheide bi’j Berkoop de Snuffelkursus Stellingwarfs ofsleuten. Vanwegens zien grote kennis en de enthousiaste wieze waorop De Vries verteld wodde deur de kursisten extra van dit prachtige gebied geneuten. De Snuffelkursus is veural bedoeld veur meensken die wat meer weten willen over de Stellingwarver streekkultuur. Tiedens de drie lesaovens en de netuurexkursie wodt d’r even snuffeld an de geschiedenis, et laandschop, de tael, de literetuur en de netuur van Stellingwarf. Wie nao de Snuffelkursus meer van een bepaold onderdiel weten wil kan mitdoen an iene van de ere kursussen die de Stellingwarver Schrieversronte orgeniseert.

Geef je op veur de kursus ‘Stellingwarfs veur beginners’!

Hokkien, 2, Jaap

Veur wie graeg mit et schrieven van et Stellingwarfs an de slag gaon willen zol, en meer over de aachtergrond van disse mooie Nedersaksische tael weten wil, begint eerdaegs weer een kursus ‘Stellingwarfs veur beginners’

Et lezen van et Stellingwarfs gaot zowat alle meensken wel goed of, mar et schrieven d’r van is een aander verhael… Dat leer ie veural deur et vule te doen en deur d’r mit eren en mit mekeer mit an de gang te wezen. Behalven daj’ bi’j disse kursus dus aorig in de weer binnen mit de schrieveri’je, is d’r ok ommedaenken veur et praoten in et Stellingwarfs. Ok veur de biezundere geschiedenis en ligging van et gebied is d’r ommedaenken.

Zes lesaovens en exkursie

De kursus ‘Stellingwarfs veur beginners’ bestaot uut zes lesaovens van de hieltied twie uren en wodt geven deur o.e. dr. Henk Bloemhoff en Geert Lantinga. De kursus wodt ofsleuten mit een exkursie in een Stellingwarfs netuurgebied.

De beginnerskursus wodt veur et eerst niet in Berkoop holen, mar op ’e Hoeve. In 2016 wodt de kursus opni’j in een aander dörp anbeuden. Meensken die interesse hebben kun et beste even bellen mit et kantoor van de Schrieversronte: 0516-451108, of mailen naor: info@stellingwarfs.nl.

 Plak: et verieningsgebouw ’t Hokkien op ’e Hoeve.

Daotums:10, 17 en 24 november; en 5, 12 en 19 jannewaori

Tieden: 19.30 – 21.30 ure

Pries: € 60,-, lesmateriaol en koffie/thee inbegrepen

Snuffelkursus Stellingwarfs gaot 1 oktober uut aende

Snuffelkursus Stellingwarfs, 2014

Nao et sukses van veurgaonde jaoren orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte opni’j de Snuffelkursus Stellingwarfs. Disse kursus is veural bedoeld veur meensken die wat meer weten willen over de Stellingwarver streekkultuur. Tiedens de drie lesaovens en de netuurexkursie op een zaoterdagmorgen kan d’r even snuffeld wodden an de geschiedenis, et laandschop, de tael, de literetuur en de netuur van Stellingwarf. Wie nao de Snuffelkursus meer van een bepaold onderdiel weten wil kan mitdoen an iene van de ere kursussen die de Schrieversronte anbödt.

De Snuffelkursus Stellingwarfs zal holen wodden op:

Donderdagaovend 1 oktober (van 19.30 tot 21.30 ure):

  1. Algemiene geschiedenis, deur Geert Lantinga
  2. De geschiedenis van et Stellingwarfs, deur dr. Henk Bloemhoff

Donderdagaovend 8 oktober (van 19.30 tot 21.30 ure):

  1. De dörpen van Stellingwarf in oude beelden, deur Jan Koops en Jan de Vries
  2. Stellingwarver proza en poëzie, deur Jannes Westerhof

Donderdagaovend 15 oktober (van 19.30 tot 21.30 ure):

  1. De geschiedenis van et laandschop, deur drs. Dennis Worst
  2. De netuur van Stellingwarf, beeldreportage deur Ruurd Jelle van der Leij

Zaoterdagmorgen 25 oktober (van 9.00 tot 11.30 ure):

Exkursie in een Stellingwarfs netuurgebied, o.l.v. Freddie de Vries

De kursus wodt holen in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop, Willinge Prinsstraote 10. De kosten bin € 40,00 per persoon, koffie/thee inbegrepen. Veur disse biezundere kursus kuj’ je opgeven bi’j de Stellingwarver Schrieversronte, info@stellingwarfs.nl, 0516-451108; je opgeven kan tot  vri’jdag 25 september.

(Foto: Lenus van der Broek)

Kursus Laandschopsgeschiedenis Appelsche ofsleuten

laandsch. Appelsche

Drs. Dennis Worst (links) mit de kursisten op et ni’je Bosbargpad. (Foto: Lenus v.d. Broek)

Zaoterdagmorgen 25 april wodde de kursus Laandschopsgeschiedenis in Appelsche ofsleuten. Krek as eerder in Else en Oosterwoolde was d’r ok now weer veul belangstelling en wardering veur disse biezundere kursus. Deur goed 25 personen wodde de uut zes dagdielen bestaonde kursus volgd. De afsluting beston uut een interessaante excursie o.l.v. Jantsje Bijmholt van Staotsbosbeheer- zi’j volgde ok de kursus – en kursusleider Dennis Worst van Else. Tiedens de uut vier aovenden en twie excursies bestaonde kursus Laandschopsgeschiedenis is d’r behalven ommedaenken veur de geschiedenis van et laandschop o.m. andacht veur de netuur van et betreffende gebied; Corné Joziasse van Staotsbosbeheer was om die reden iene van de kursusleiders. De ere aovends wodden verzorgd deur drs. Dennis Worst (laandschopsgeschiedenis en geschiedenis Appelsche) en dr. Henk Bloemhoff (veldnaemen Appelsche).

De kursus Laandschopsgeschiedenis wodde opni’j organiseerd deur de Stellingwarver Schrieversronte, dit keer i.s.m. de Historische Verieninge van Appelsche e.o. Dörpen die ok interesse hebben veur disse unieke kursus kun kontakt opnemen mit de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop.

kursus Appelsche