Snuffelkursus ofsleuten

Snuffelkursus 14

Snuffelkursus 14 (2)

Vaeke weten meensken die in een ni’je omgeving kommen te wonen niet percies wat d’r in heur ni’je woonomgeving op kultureel gebied allemaole te doen is. Dat gelt dan mit naeme veur de eigen streekkultuur en streekgeschiedenis. Nao et sukses van veurig jaor orgeniseerde de Stellingwarver Schrieversronte daoromme veur de twiede keer disse ‘Snuffelkursus Stellingwarfs’. Meensken die an die kursus mitdeden konnen tiedens vier dagdielen even an verschillende onderdielen van et Stellingwarver arfgoed snuffelen. De kursus wodde geven in et gebouw van de Schrieversronte in Berkoop. Zaoterdagmorgen 1 november wodde de snuffelkursus ofsleuten mit een netuurexkursie onder leiding van Freddie de Vries van Hooltpae, kenner bi’j uutstek van de netuur in de Stellingwarven. Hi’j nam de kursisten onder eren mit naor de Catspoele in Ni’jberkoop.

(Foto’s: Lenus van der Broek)

Flitskursus Stellingwarfs op zaoterdag 29 november

Op zaoterdag 29 november orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte de ‘Flitskursus Stellingwarfs’. Die kursus is bedoeld veur meensken die et Stellingwarfs niet machtig binnen en graeg mit et schrieven én praoten d’r van an de gang willen. De Flitskursus is ok bedoeld veur meensken die et deur de weke niet an tied hebben om kursussen te volgen.

De kursus wodt holen in Berkoop,  en begint morgens om tien ure. Tot twaelf ure is d’r dan andacht veur de spelling en de grammatika van et Stellingwarfs. Dit onderdiel zal geven wodden deur dr. Henk Bloemhoff, taelkundige en saemensteller van et Stellingwarfs Woordeboek. Et middagdiel is van 13.00 tot 15.00 ure, dan is d’r veural ommedaenken veur et praoten en et daegelikse gebruuk van et Stellingwarfs. Dat onderdiel wodt verzorgd deur Ypie v.d. Boer en Sietske Bloemhoff.

De Flitskursus wodt geven in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop, de kosten bin € 20,00 per persoon, koffie en thee inbegrepen. Opgeven kan via de mail info@stellingwarfs.nl, bellen kan ok naor et kantoor: 0516-451108 (van maendag t/m donderdag).

‘Praotgroep Stellingwarfs’, konversaosiekursus 2014

Veurig jaor gong in Berkoop veur et eerst de konversaosiekursus ‘Praotgroep Stellingwarfs’ uut aende. Die kursus is bedoeld veur meensken die et Stellingwarfs mondeling nog niet zo goed machtig binnen. Deur tiedens de kursus et praoten van et Stellingwarfs op verschillende menieren te oefenen, wodt dat beslist een hiel stok beter. De kursisten van veurig gavven an et mar vremd te vienen, dat Stellingwarvers niet zo gauw heur eigen tael bruken. En zeker niet tegen Nederlaanstaelige meensken, en zo leer ie et vanzels nooit, verzochtten ze. De ‘Praotgroep Stellingwarfs’ is om die reden opzet en wodt geven deur Ypie v.d. Boer en Sietske Bloemhoff.

De kursus zal op acht maendagaovenden holen wodden: viere in november en viere in jannewaori. De kursus kost mit mekeer € 45,00; koffie en thee inbegrepen. Wie nocht het en doe mit, die kan him now al opgeven. Dat kan tillefonisch naor et Schrieversrontekantoor: 0516-451108, mailen kan ok naor info@stellingwarfs.nl

Kursus Stellingwarfs veur beginners 2014

Veur wie graeg mit et schrieven van et Stellingwarfs an de slag gaon willen zol en meer over de aachtergrond van disse mooie Nedersaksische tael weten wil, begint kommende haast weer een kursus ‘Stellingwarfs veur beginners’.

Et lezen van et Stellingwarfs gaot zowat alle meensken goed of, mar et schrieven d’r van is een aander verhael… Dat leer ie veural deur et vule te doen en deur d’r mit eren mit mekeer mit an de gang te wezen. Behalven daj’ bi’j disse kursus dus aorig in de weer binnen mit de schrieveri’je, is d’r ok ommedaenken veur et praoten in et Stellingwarfs. Butendat koj’ in de kunde mit de geschiedenis en volkskunde van Stellingwarf en is d’r ommedaenken veur de biezundere ligging van de streek.

De kursus ‘Stellingwarfs veur beginners’ bestaot uut tien lesaovens van de hieltied twie uren en wodt geven deur Roely Bakker, Henk Bloemhoff en Geert Lantinga. Die aovens bin op de donderdaegen 6, 13, 20 en 27 november, 4, 11 en 18 december en 8, 15 en 22 jannewaori. De kursus wodt ofsleuten op zaoterdag 31 jannewaori. De kursus is van half achte tot half tiene in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. De kosten bin € 75,00, dat is inklusief koffie of thee mit wat d’r bi’j. In et veurjaor van 2015 is d’r, as echte ofsluting, nog een exkursie in een Stellingwarfs netuurgebied. Die exkursie is bi’j de pries inbegrepen.

Meensken die interesse hebben kun et beste even bellen mit et kantoor van de Schrieversronte: 0516-451108, of mailen naor: info@stellingwarfs.nl.

Snuffelkursus Stellingwarfs 2014 begint 9 oktober

Snuffelkursus Stellingwarfs: Veural bedoeld veur meensken die nog niet zolange in Stellingwarf wonen  

Vaeke weten meensken die hier kommen te wonen niet wat d’r op kultureel gebied allemaole te doen is. Dat gelt mit naeme veur de eigen streekkultuur en streekgeschiedenis. Nao et sukses van veurig jaor orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte daoromme veur de twiede keer de ‘Snuffelkursus Stellingwarfs’. Meensken die an die kursus mitdoen kun tiedens vier dagdielen even an verschillende onderdielen van et Stellingwarver arfgoed snuffelen. De kursus wodt holen in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop en is op:

Donderdagaovend 9 oktober (van 19.30 tot 21.30 ure):

1. Algemiene geschiedenis, deur Geert Lantinga

2. Stellingwarver proza en poëzie, deur Jannes Westerhof

Donderdagaovend 16 oktober (van 19.30 tot 21.30 ure):

1.  De geschiedenis van et laandschop, deur Dennis Worst

2. De dörpen van Stellingwarf in oolde beelden, deur Jan Koops en Jan de Vries

Donderdagaovend 25 oktober (van 19.30 tot 21.30 ure):

1. De geschiedenis van et Stellingwarfs, deur Henk Bloemhoff

2. De netuur van Stellingwarf, beeldreportage deur Ruurd Jelle van der Leij

Zaoterdagmorgen 1 november (van 9.00 tot 11.30 ure): Exkursie in een Stellingwarfs netuurgebied, o.l.v. Freddie de Vries  

De kosten bin € 40,00 per persoon, koffie/thee inbegrepen. Veur disse biezundere kursus kuj’ je opgeven bi’j de Stellingwarver Schrieversronte, info@stellingwarfs.nl, 0516-451108; je opgeven kan tot woensdag 1 oktober.