Kursus Laandschopsgeschiedenis Appelsche ofsleuten

laandsch. Appelsche

Drs. Dennis Worst (links) mit de kursisten op et ni’je Bosbargpad. (Foto: Lenus v.d. Broek)

Zaoterdagmorgen 25 april wodde de kursus Laandschopsgeschiedenis in Appelsche ofsleuten. Krek as eerder in Else en Oosterwoolde was d’r ok now weer veul belangstelling en wardering veur disse biezundere kursus. Deur goed 25 personen wodde de uut zes dagdielen bestaonde kursus volgd. De afsluting beston uut een interessaante excursie o.l.v. Jantsje Bijmholt van Staotsbosbeheer- zi’j volgde ok de kursus – en kursusleider Dennis Worst van Else. Tiedens de uut vier aovenden en twie excursies bestaonde kursus Laandschopsgeschiedenis is d’r behalven ommedaenken veur de geschiedenis van et laandschop o.m. andacht veur de netuur van et betreffende gebied; Corné Joziasse van Staotsbosbeheer was om die reden iene van de kursusleiders. De ere aovends wodden verzorgd deur drs. Dennis Worst (laandschopsgeschiedenis en geschiedenis Appelsche) en dr. Henk Bloemhoff (veldnaemen Appelsche).

De kursus Laandschopsgeschiedenis wodde opni’j organiseerd deur de Stellingwarver Schrieversronte, dit keer i.s.m. de Historische Verieninge van Appelsche e.o. Dörpen die ok interesse hebben veur disse unieke kursus kun kontakt opnemen mit de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop.

kursus Appelsche

FLITSKURSUS Stellingwarfs

Stellingwarfs leren in iene dag!

Kan dat? Et leren van een tael in iene dag? Now, hielemaole flitsend zuj’ d’r nao zoe’n dag nog niet mit ommegaon kunnen, mar in iene dag kuj’ wél hiel wat van een tael leren. Vandaor dat de Stellingwarver Schrieversronte op zaoterdag 29 november een ‘Flitskursus Stellingwarfs’ orgeniseert!

De kursus is bedoeld veur meensken die et Stellingwarfs niet machtig binnen en graeg mit et schrieven én praoten d’r van an de gang willen. De Flitskursus is ok bedoeld veur meensken die et deur de weke niet an tied hebben om kursussen te volgen.

De kursus wodt holen in Berkoop,  en begint morgens om tien ure. Tot twaelf ure is d’r dan andacht veur de spelling en de grammatika van et Stellingwarfs. Dit onderdiel zal geven wodden deur dr. Henk Bloemhoff, taelkundige en saemensteller van et Stellingwarfs Woordeboek. Et middagdiel is van 13.00 tot 15.00 ure, dan is d’r veural ommedaenken veur et praoten en et daegelikse gebruuk van et Stellingwarfs. Dat onderdiel wodt verzorgd deur Ypie v.d. Boer en Sietske Bloemhoff.

De Flitskursus wodt geven in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop, de kosten bin € 20,00 per persoon, koffie en thee inbegrepen. Opgeven kan via de mail info@stellingwarfs.nl, bellen kan ok naor et kantoor: 0516-451108 (van maendag t/m donderdag).

Snuffelkursus ofsleuten

Snuffelkursus 14

Snuffelkursus 14 (2)

Vaeke weten meensken die in een ni’je omgeving kommen te wonen niet percies wat d’r in heur ni’je woonomgeving op kultureel gebied allemaole te doen is. Dat gelt dan mit naeme veur de eigen streekkultuur en streekgeschiedenis. Nao et sukses van veurig jaor orgeniseerde de Stellingwarver Schrieversronte daoromme veur de twiede keer disse ‘Snuffelkursus Stellingwarfs’. Meensken die an die kursus mitdeden konnen tiedens vier dagdielen even an verschillende onderdielen van et Stellingwarver arfgoed snuffelen. De kursus wodde geven in et gebouw van de Schrieversronte in Berkoop. Zaoterdagmorgen 1 november wodde de snuffelkursus ofsleuten mit een netuurexkursie onder leiding van Freddie de Vries van Hooltpae, kenner bi’j uutstek van de netuur in de Stellingwarven. Hi’j nam de kursisten onder eren mit naor de Catspoele in Ni’jberkoop.

(Foto’s: Lenus van der Broek)

Flitskursus Stellingwarfs op zaoterdag 29 november

Op zaoterdag 29 november orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte de ‘Flitskursus Stellingwarfs’. Die kursus is bedoeld veur meensken die et Stellingwarfs niet machtig binnen en graeg mit et schrieven én praoten d’r van an de gang willen. De Flitskursus is ok bedoeld veur meensken die et deur de weke niet an tied hebben om kursussen te volgen.

De kursus wodt holen in Berkoop,  en begint morgens om tien ure. Tot twaelf ure is d’r dan andacht veur de spelling en de grammatika van et Stellingwarfs. Dit onderdiel zal geven wodden deur dr. Henk Bloemhoff, taelkundige en saemensteller van et Stellingwarfs Woordeboek. Et middagdiel is van 13.00 tot 15.00 ure, dan is d’r veural ommedaenken veur et praoten en et daegelikse gebruuk van et Stellingwarfs. Dat onderdiel wodt verzorgd deur Ypie v.d. Boer en Sietske Bloemhoff.

De Flitskursus wodt geven in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop, de kosten bin € 20,00 per persoon, koffie en thee inbegrepen. Opgeven kan via de mail info@stellingwarfs.nl, bellen kan ok naor et kantoor: 0516-451108 (van maendag t/m donderdag).