Veurjaor

pinkster

Mit eupen raemen

vangt et dörp 

et veurjaor op

een waarmer zunne

verdrift et smoeke

van et winterschoft,

deurstroomt et leven

mit een ni’je fleur

en nocht;

trillend hangt de meitied

in de prille nevellocht.

Uut: Zonder zille, Jan van Overtjonger, O0sterwoolde, 1983

Foto: Ype Dijkstra (pinksterbloemen, tussen de Prikkedam en et dörp Makkinge)

Rikkinge

Naor anleiding van de beslist wonderlike, mar veural zorgwekkende, idenen om huzen te bouwen op et kultuurhistorische zo biezundere plak Rikkinge schreef Attie Nijboer et volgende gedicht:

 

Laot mi’j mi’j blieven

nog een betien roeg en puur

een oold stokkien netuur

 

Laot mi’j eupen en wieds

et mooie van mi’j beleven

al kuierende of op ‘e fiets

 

Vermoeg mi’j niet

deur mien hatte en ziel te verpatsen

mien laand te verroppen

 

Niet veur een bouwplan

dat ok eers in de gemiente kan

 

Niet veur onneudige strapatsen

wil ik an de kaant’

dat kan ik niet verkroppen

 

Gao veur mi’j staon

stried veur mien behoold

 

Veur now, veur altied

laot mi’j vri’j

 

Dan blieven bewonderen en

verwonderen haand in haand gaon

 

Maek mi’j niet dat ik verwor

tot een veurgoed veurbi’j

tot inkeld een herinnering in jim onthoold.

Twitteren op 29 jannewaori

Woensdag 29 jannewaori is de nationaole gedichtedag. Die dag is mitien et begin van de ‘Poëzieweek’ die ieder jaor holen wodt en dit jaor tot en mit 4 feberwaori duurt.

Krek as twie jaor leden gaot de Stellingwarver Schrieversronte op 29 jannewaori elk ure een Stellingwarfs gedicht twitteren. Iederiene die d’r nocht an het kan veur die dag een eigen twittergedicht insturen. Daor bin vanzels wel een peer veurweerden an verbunnen… Et moet om een Stellingwarfstaelig gedicht gaon; mar in et Nederlaans mag ok, dan moet et onderwarp liekewel mit Stellingwarf te maeken hebben.

Een twitterbericht, dus ok een twittergedicht, mag bestaon uut hooguut 140 leestekens, inkl. spaties. Et is een butengewoon aorige uutdaeging om je ‘bosschop in dichtvorm’ in die beparkte ruumte kwiet te kunnen. Wie lokt dat en dot mit??

Ie kun je twittergedicht t/m 28 jannewaori mailen naor de Stellingwarver Schrieversronte: info@stellingwarfs.nl.

Daenk om ‘e voegels

spreeuw_Sietske

Foto: Ruurd Jelle van der Leij

 

Daenk om ‘e voegels

 

As een koolde poester

Om de huzen wi’jt,

As et now es haegelt

En dan weer wat sni’jt,

Dan vien ie et noflik

Bi’j de waarme heerd!

En een paantien koffie

Is je hiel wat weerd!

As ’t zo gloepend koold is

En et vröst, dat ’t kraekt,

Dan is ’t krek, as ’t eten

Twie keer zo goed smaekt!

As de wiend mit vlaegen

Om je slaopen snidt,

Daenk dan es an ’t vinkien,

Dat op ’t potrak zit!

An de zwatte liester5!

’t Bi’jebietertien!

Musken in de hede!

’t Winterkeuninkien!

Zie ze daor es zitten

Op et kaele hoolt:

Mit een lege maege,

Hongerig en koold…!

Wi’j kun oons nog waarmen,

Eten oons nog zat…

Toe! Maek ze es bliede!

Geef heur ok es wat!

 

(Uut: ‘De oolde Pook’, H.J. Bergveld, haast 1970)

Mist

IMG_6918

Mist

Mist

maekt de wereld

klein

en stille.

 

As een

grieze deken

ligt de mist

over et dörp uutspreided.

Asof hi’j et verbargen wil,

votstoppen

veur ogen

die et niet zien meugen.

 

Bescharmen

tegen onheil en geveer.

 

Now en dan

komt uut et niks,

raffelig as een spoek

een meenske op je of.

 

Hi’j schoft

je veurbi’j

en lost op

in et onbekende.

 

Mist

maekt stille.

 

Mist

dempt alle geluud.

 

Alles hoolt de aosem in.

 

Ok ie bin stille.

 

Ie luusteren

naor

de zwiegende tael

van de mist.

 

Uut: Gewoon Stellingwarfs De tael van mien moeke, Jan Veldhuizen, 2004

Foto: Sietske Bloemhoff