Stellingwarfs Meziekfestival op 12 november in De Miente

Sch.Sch. Band

Ok de Scheve Schaats Band uut Wolvege dot mit an et Stellingwarfs Meziekfestuival op 12 november. (Foto: Sietske Bloemhoff)

Eerder was d’r spraoke van dat et Stellingwarfs Meziekfestival op zaoterdag 23 juli holen wodden zol. Mar omreden veul meensken dan op vekaansie binnen, weren d’r veur et festival niet genoeg dielnemers, en is et uutsteld naor zaoterdag 12 november. Et festival is dan ok niet op ’e Boerestreek in Appelsche, mar in et aktiviteitencentrum De Miente in Oosterwoolde. Ok de lekaole omroep Odrie is betrokken bi’j de orgenisaosie en zal et festival live uutzenden. Omroep Odrie het zien studio in et veurhuus van De Miente.

Ie kun je nog opgeven

Iederiene die meziek maekt in et Stellingwarfs kan an et festival mitdoen. Dat gelt dus veur duo’s, troebadoers, koren, bands, rappers en gao mar deur! Daorbi’j hoeft ok niet et hiele optreden uut Stellingwarver lieties te bestaon, mar mooi is zoks netuurlik wel!

D’r kan butendat mitdaon wodden an de wedstried veur et beste en meerst originele Stellingwarver lied. Daorbi’j moe’n de tekst en de meziek dan wel origineel wezen. Veur et in de ogen van de jury beste lied is een mooie geldpries beschikber steld. Veur anmelding of meer infermaosie kuj’ et beste even een mail sturen naor de Stellingwarver Schrieversronte, et mailadres is info@stellingwarfs.nl.

Et doel is dat et festival volgend jaor wél weer op ’e Boerestreek in Appelsche holen wodt. Dat zal dan wezen op 27 augustus, dat is op ’e aovend van de laeste dag van de Fietsvierdaegse van Appelsche. De orgenisaosie is dan ok weer in saemenwarking mit SA3 (Stichting  Algemiene Aktiviteiten Appelsche).

Lammy Bruyns wint Stellingwarfs Meziekfestival

Een ommeraek sfeervol en gezellig Stellingwarfs Meziekfestival, dat wodde et oflopen zaoterdagaovend op ’e Boerestreek van Appelsche. Roem 250 meensken kwammen op disse unieke aovend of en geneuten van een grote verscheidenhied an meziek. De orgeniserende warkgroep van de Stellingwarver Schrieversronte en Stichting Algemene Activiteiten Appelscha (SA3) weren zo enthousiast dat mitien ofpraot wodde om et festival ok volgend jaor op de eerste zaoterdag van de bouwvak te orgeniseren, die is dan op zaoterdag 6 augustus. De eerste drie dielnemers hebben heur mitien nao et festival daor al veur anmeld.

Lammy Bruyns, foto Lenus

De eerste pries gong naor Lammy Bruyns (foto: Lenus v.d. Broek)

Et festival wodde oflopen zaoterdag wunnen deur Lammy Bruyns uut Et Vene, mar van vroeger van Vinkege. Ze wun de eerste pries mit et lietien ‘Mooie aovend’, de tekst daorvan wodde schreven deur Harmen Houtman. Bruyns begeleidde heurzels daorbi’j op een veurtreffelike wieze op de akkordeon. De twiede pries was veur de zanggroep ’k Wait nait mit et lied ‘Boer Vondelkaamp’. In een haost verhaelende vorm wodde disse biezundere tekst bekwaom meerstemming naor veuren brocht. De ere dielnemers, waor de jury ok veul lovende woorden veur over had, weren Mirjam Acoustic, et Lammy Bruyns Combo en de groep Pardouce. De jury beston dit keer uut Philomène Bloemhoff (taelkundige), Serge Epskamp (troebadoer en meziekkenner) en Appie van Riesen (pergrammemaeker Odrie).

'k Wait nait 

De twiede pries was veur de zanggroep ‘k Wait nait (foto Sietske Bloemhoff

gez. drokte Boerestreek

Gezellige drokte op ‘e Boerestreek (foto: Lenus v.d. Broek)

Et festival wodde eupend deur Serge Epskamp uut Zaandhuzen, hi’j hadde overdag in tal van dörpen ok al mini-optredens verzorgd tiedens de speciaole promosietoer veur et festival. Veur de fleurige en enthousiaste prissentaosie zorgde Anna Span (mitwarkster van de lekaole omroep Odrie) van Oosterwoolde. Nao et festival gong et muzikaole feest nog een hiel posien deur in et bi’j et festival betrokken kefé-resteraant Oud Duinenzathe.

anna 18-5

Anna Span zorgde veur een fleurige en enthousiaste prissentaosie (foto: Sietske Bloemhoff)

schienen, anna, 2    schoenen anna, 1

Now en dan moest ze even van schoenen wisselen… (foto: Lenus v.d. Broek)

Mirjam acoustic

Mirjam Acoustic zong veur de wedstried et lietien ‘Blauwe ente’ van Suze Sanders uut Der Izzerd (foto: Sietske Bloemhoff)

lammy Bruyns Combo

Et Lammy Bruyns Combo speulde prachtige musettes (foto: Sietske Bloemhoff)

spirit, 2015

Et rippertoire van Spirit of the dark bestaot zowat hielemaole uut Stellingwarver nommers (foto: Sietske Bloemhoff)

overleg over 2016

Olphert Pruntel (Stichting Algemene Activiteiten Appelsche) en Sietske Bloemhoff bin et d’r halverwege et festival al over iens. Volgend jaor wodt et Stellingwarfs Meziekfestival opni’j op ‘e Boerestreek in Appelsche holen!!

 

Meziek onderwegens!

Op zaoterdag 18 juli toert een opvalende en muzikaole DAF-truck deur verschillende Stellingwarver dörpen. De Stellingwarver ’Magical Mistery Tour’ is een onderdiel van et Stellingwarfs Meziekfestival laeter op de dag, de toer begint morgens om 11.00 ure in Appelsche. Van dat plak of gaot de bonte tocht naor Oosterwoolde. An et begin van de Stationstraote is d’r dan om 11.30 ure een kot pergramme mit een optreden van troebadoer Serge Epskamp en een dörpsomroeper. Nao Oosterwoolde gaot et gezelschop naor de oolde ambachtemark bi’j museum Oold Ark in Makkinge. Rond ien ure dot de ploeg de streekmark van Berkoop an, waor opni’j et kotte pergramme te beluusteren en te bezien vaalt. Tegen half drieje ridt de truck Noordwoolde binnen en wodt in de buurt van de meule opni´j optreden. Van Noordwoolde gaot de tocht via Buil en Else richting de Roggeberg in Appelsche waor veur een laeste en spetterende aktiviteit zorgd wodden zal. Om half vufe is et gezelschop weeromme op ’e Boerestreek in Appelsche, waor om 17.15 ure et Stellingwarfs Meziekfestival begint.

De muzikaole toer is bedoeld om meensken an te vieteren om aovens naor dat ni’je unieke streekfestival in Appelsche te gaon. In de meziekkoepel treden op: et Kombo Lammy Bruyns, duo Mirjam, de zanggroep ‘k Wait Nait, de groep Pardouce en Spirit of the dark. Et festival wodt eupend mit een optreden van Serge Epskamp uut Zaandhuzen. Et festival, dat gratis te bezuken is, wodt prissenteerd deur Anna Span van de lekaole omroep Odrie..

Laeste veurbereidings meziekfestival

11-7

Anna

Vandaege kwam de warkgroep Stellingwarfs Meziekfestival in Appelsche bi’j mekeer om de laeste punties veur 18 juli deur te nemen. Die dag is et Stellingwarfs Meziekfestival, orgeniseerd deur de Stellingwarver Schrieversronte, op ‘e Boerestreek in Appelsche. D’r wodt gebruuk maekt van de ni’je meziekkoepel, mar ok kefé-resteraant Oud-Duinenzathe is nauw bi’j et festival betrokken. Anna Span, o.e. pergrammemitwarkster bi’j de lekaole omroep Odrie, zorgt veur de prissentaossie en is d’r hielemaole klaor veur!

Overdag wodt een permosietoer veur et meziekfestival maekt mit een indrokwekkende DAF-truck. Op verschillende plakken wo’n mini-optredens verzorgd, deur o.e. Serge Epskamp. De truck van Jan Grootenboer van Oolde Pekel komt o.e. op de oolde ambachtemark bi’j museum Oolde Ark in Makkinge, op de streekmark van Berkoop en op de Roggeberg in Appelsche.

Et festival begint om goed vuuf ure mit een eupenings-optreden van Serge Epskamp. An et festival doen mit: et Combo Lammy Bruyns, de zanggroep ‘k Wait Nait, et duo Mirjam, de groep Pardouce en Spirit of the Dark. Et festival duurt tot 11 ure aovens.

Foto’s: Sietske Bloemhoff

Stellingwarfs meziekfestival op 18 juli

Lammy Bruyns

Ien van de dielnemers an et festival is et Lammy Bruyns Combo. Op ’e foto v.l.n.r: Janroelof Miedendorp de Bie, Arthur R. Siero, Lammy Bruyns-van Engen, Georg Lankester

Op zaoterdag 18 juli orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte veur et eerst een groot Stellingwarfs meziekfestival. Dit festival komt in de plak van Stellingwarfpop. De orgeniserende kemmissie van de Schrieversronte vun et tied wodden veur een hiele ni’je formule. Die kemmissie bestaot uut Klaasje Herder, Kjest Herder, Piet Tjassing en Sietske Bloemhoff. Ok troebadoer Serge Epskamp is bi’j de orgenisaosie betrokken. Et festival is vanof 17.00 ure op ’e Boerestreek in Appelsche.

Rondtoer overdag

Overdag wodt d’r  mit een speciaole DAF-truck deur verschillende dörpen toerd. Die rondtoer begint morgens om 11.00 ure in Appelsche en et bonte gezelschop trekt vervolgens deur de dörpen Oosterwoolde, Makkinge, Berkoop (streekmark), Noordwoolde, Buil, Else richting de kampeerplakken van Appelsche en Smilde. Tiedens de rondrit  wo’n mini-optredens verzorgd, mit o.e. Serge Epskamp en een verhaelevertelster!

IMG_3377 (2)

Tiedens de rondtoer is d’r ok op de streekmark van Berkoop een optreden van Serge Epskamp. Disse troebadoer uut Zaandhuzen eupent butendat et festival dat om 17.00 ure uut aende zetten zal.

Et festival

Et festival zels is vanof 17.00 ure op ien van de mooiste plakkies daorveur, en dat is de Boerestreek in Appelsche. D’r zal veur de verschillende optredens gebruuk maekt wodden van de ni’je meziekkoepel. Ok de omliggende horekabedrieven zullen bi’j et festival betrokken wodden, zodat et de 18e juli ien groot en gezellig feest wodden gaot op de Boerestreek! Et festival duurt  tot aovens 11 ure.

An et festival doen mit mekeer vier groepen en ien duo mit. Et gaot om et Lammy Bruyns Combo (mit Stellingwarver chansons en Gypsy swing), de Nedersaksische zanggroep ’k Wait nait, et West-Stellingwarver duo Mirjam, de groep Pardouce (mit o.e. musettes en tango`s) en de hardrockband Spirit of the dark. Disse band uut Else speult veural eigen Stellingwarver nommers.

Een deskundige jurt zal tegen 23.00 ure bekend maeken wie in heur ogen zorgd hebben veur de twie beste ni’je Stellingwarver lieties. De jury bestaot uut Philomène Bloemhoff (taelkundige), Serge Epskamp (meziekkenner) en Appie van Riezen (pergrammemaeker Odrie). Anslutend zullen de priezen uutrikt wodden.

De prissentaosie van et festival is in hanen van Odrie-mitwarkster Anna Span van Oosterwoolde.