Fins tiedens Stellingwarfs Meziekfestival

Zaoterdagaovend 16 november wodt veur de twiede keer et Stellingwarfs Meziekfestival holen in de Rustende Jaeger in Hooltpae. De opzet van et festival zal dit jaor wat eers wezen as de veurgaonde keren. In plak van zes dielnemers bin et d’r dit keer viere, zodat d’r veur iederiene wat meer tied en ruumte is om van him of heur heuren te laoten. Et doel is om vanof volgend jaor et festival te verbrieden, dat hoolt in dat d’r dan ok dichters en schrievers an et festival mitdoen gaon.

Speciaol uut Finlaand: Carolien Hunneman   

Dit keer doen an et festival mit Et Veenpoolderkoor van Scharpenzeel (o.l.v. Madelon Kok uut Ni’jhooltpae), Lammy Bruyns (Et Vene/Vinkege) en Carolien Hunneman (Finlaand/Oosterwoolde).

Et Veenpoolderkoor zal veural lieties naor veuren brengen uut de ommeraek bekende Stellingwarf Cantate; naor dat optreden kieken now al veul meensken uut. Lammy Bruyns zal veural ni’je lieties heuren laoten mit teksten van Harmen Houtman; ze begeleidt heurzels op de moenieke. Ok Carolien Hunneman het een tal ni’je lieties in et Stellingwarfs, mar ze zal grif ok een peer Finse heuren laoten. Sund al weer hiel wat jaoren woont Carolien, die van oorsprong van Oosterwoolde komt, in de Finse heufdstad Helsinki. Carolien begeleidt heurzels op ’e gitaar; heur Stellingwarver teksten bin veur et grootste pat schreven deur heur heit Wim.

A capella: Emma Winter

Vlak veur et schoft zal Emma Winter van Wolvege et lied ‘Stellingië’ a capella zingen. Dat is et filmlied van de film ‘Daor klept de klokke weer’, en ok in die film wodt dit prachtige lied zongen deur Emma.

Et festival begint om 20.00 ure en zal zo tegen 11.00 ure oflopen wezen. De toegang is vergees, mar een kleine financiële gift wodt deur de orgeniserende Stellingwarver Schrieversronte slim op pries steld.

The Lion Rules winnen Stellingwarfs Meziekfestival

The Lion Rules (foto: Lenus v.d. Broek)

Zaoterdagaovend 18 november wun et duo The Lion Rules et Stellingwarfs Meziekfestival 2017 mit et lied ’Op tied weer thuus’. De tekst van et winnende lied wodde schreven deur Harmen Houtman, wiels Yska de Leeuw veur de meziek zorgde. De jury was liekewel ok vol lof over alle ere lieties die in anmarking kwammen veur de pries, zo bleek wel uut de woorden van juryveurzitter Wim Hunneman. De jury beston veerder uut Philomène Bloemhoff en Appie van Riesen.

  

Et Stellingwarfs Meziekfestival was veur de twiede keer in De Miente in Oosterwoolde. Roem tachtig bezukers zorgden mit mekeer veur een geweldige sfeervolle muzikaole aovend. Opvalend was opni’j de verscheidenhied in genres daor de dielnemers mit mekeer veur zorgden. Nedersaksische troebadoer Serge Epskamp eupende de aovend mit prachtige luusterlieties in et Stellingwarfs, Aachterhoeks en Drents. Veul wardering was d’r veural veur zien ni’jste lied ‘Dat van die twie peerden’, zien vertolking van et verhael over de twie verdwenen peerden van Ni’jberkoop halverwege de 19e ieuw. Nao him was et de beurt an The Lion Rules, die een zeuvental lieties heuren leuten. Jeannette Roeles en Yska de Leeuw, die tegere dit duo vormen, treden overal in et laand op en leuten een deursnee heuren van heur slim ofwisselende rippertoire van Engelse én Stellingwarver lieties.

  

Nao et schoft zong et koor Elser Smart uut Else niet alliend smatlappen, die ze op een haost kabberetachtige wieze heuren én zien laoten, mar ok een flink tal Stellingwarver lieties. Sommigen daorvan bin al wat oolder, mar d’r weren ok ni’je lieties bi’j, waorvan de teksten schreven wodden deur koorlid Ineke Oudshoorn. De aovend wodde ofsleuten mit een gelegenhiedsoptreden van de muzikaole kammeraoden Fons Jörgen en Remy Tjassing. Heur optreden maekte grote indrok mit naeme vanwegens heur arg goed op mekeer ofstemde zang en gitaarspul.

De prissentaosie was opni’j, op heur eigen enthousiaste wieze, in goeie hanen van Anna Span. Et festival wodde opneumen deur de lekaole omroep Odrie; de kommende tied zullen dielen d’r van uutzunnen wodden. Et festival is een initiatief van de Stellingwarver Schrieversronte en wodt orgeniseerd deur een speciaole warkgroep, die uut Klaasje Herder, Kjest Herder, Piet Tjassing en Sietske Bloemhoff bestaot.

Et Stellingwarfs Meziekfestival wodt ankem jaor opni’j holen in De Miente in Oosterwoolde, et is dan op zaoterdag 17 november.

Foto’s: Lenus v.d. Broek

Anpaste begintied Stellingwarfs Meziekfestival

spirit-2015

Omreden zangeres Jannie Dijkstra de griep het, kan Spirit of the dark niet mitdoen an et Stellingwarfs Meziekfestival. Dat festival is op zaoterdag 12 november in De Miente in Oosterwoolde. De band uut Else zol as eerste optreden, zodat et festival niet om 18.00 ure begint, mar om 18.45 ure!

Stellingwarfs Meziekfestival op 12 november in De Miente

Sch.Sch. Band

Ok de Scheve Schaats Band uut Wolvege dot mit an et Stellingwarfs Meziekfestuival op 12 november. (Foto: Sietske Bloemhoff)

Eerder was d’r spraoke van dat et Stellingwarfs Meziekfestival op zaoterdag 23 juli holen wodden zol. Mar omreden veul meensken dan op vekaansie binnen, weren d’r veur et festival niet genoeg dielnemers, en is et uutsteld naor zaoterdag 12 november. Et festival is dan ok niet op ’e Boerestreek in Appelsche, mar in et aktiviteitencentrum De Miente in Oosterwoolde. Ok de lekaole omroep Odrie is betrokken bi’j de orgenisaosie en zal et festival live uutzenden. Omroep Odrie het zien studio in et veurhuus van De Miente.

Ie kun je nog opgeven

Iederiene die meziek maekt in et Stellingwarfs kan an et festival mitdoen. Dat gelt dus veur duo’s, troebadoers, koren, bands, rappers en gao mar deur! Daorbi’j hoeft ok niet et hiele optreden uut Stellingwarver lieties te bestaon, mar mooi is zoks netuurlik wel!

D’r kan butendat mitdaon wodden an de wedstried veur et beste en meerst originele Stellingwarver lied. Daorbi’j moe’n de tekst en de meziek dan wel origineel wezen. Veur et in de ogen van de jury beste lied is een mooie geldpries beschikber steld. Veur anmelding of meer infermaosie kuj’ et beste even een mail sturen naor de Stellingwarver Schrieversronte, et mailadres is info@stellingwarfs.nl.

Et doel is dat et festival volgend jaor wél weer op ’e Boerestreek in Appelsche holen wodt. Dat zal dan wezen op 27 augustus, dat is op ’e aovend van de laeste dag van de Fietsvierdaegse van Appelsche. De orgenisaosie is dan ok weer in saemenwarking mit SA3 (Stichting  Algemiene Aktiviteiten Appelsche).