The Lion Rules winnen Stellingwarfs Meziekfestival

The Lion Rules (foto: Lenus v.d. Broek)

Zaoterdagaovend 18 november wun et duo The Lion Rules et Stellingwarfs Meziekfestival 2017 mit et lied ’Op tied weer thuus’. De tekst van et winnende lied wodde schreven deur Harmen Houtman, wiels Yska de Leeuw veur de meziek zorgde. De jury was liekewel ok vol lof over alle ere lieties die in anmarking kwammen veur de pries, zo bleek wel uut de woorden van juryveurzitter Wim Hunneman. De jury beston veerder uut Philomène Bloemhoff en Appie van Riesen.

  

Et Stellingwarfs Meziekfestival was veur de twiede keer in De Miente in Oosterwoolde. Roem tachtig bezukers zorgden mit mekeer veur een geweldige sfeervolle muzikaole aovend. Opvalend was opni’j de verscheidenhied in genres daor de dielnemers mit mekeer veur zorgden. Nedersaksische troebadoer Serge Epskamp eupende de aovend mit prachtige luusterlieties in et Stellingwarfs, Aachterhoeks en Drents. Veul wardering was d’r veural veur zien ni’jste lied ‘Dat van die twie peerden’, zien vertolking van et verhael over de twie verdwenen peerden van Ni’jberkoop halverwege de 19e ieuw. Nao him was et de beurt an The Lion Rules, die een zeuvental lieties heuren leuten. Jeannette Roeles en Yska de Leeuw, die tegere dit duo vormen, treden overal in et laand op en leuten een deursnee heuren van heur slim ofwisselende rippertoire van Engelse én Stellingwarver lieties.

  

Nao et schoft zong et koor Elser Smart uut Else niet alliend smatlappen, die ze op een haost kabberetachtige wieze heuren én zien laoten, mar ok een flink tal Stellingwarver lieties. Sommigen daorvan bin al wat oolder, mar d’r weren ok ni’je lieties bi’j, waorvan de teksten schreven wodden deur koorlid Ineke Oudshoorn. De aovend wodde ofsleuten mit een gelegenhiedsoptreden van de muzikaole kammeraoden Fons Jörgen en Remy Tjassing. Heur optreden maekte grote indrok mit naeme vanwegens heur arg goed op mekeer ofstemde zang en gitaarspul.

De prissentaosie was opni’j, op heur eigen enthousiaste wieze, in goeie hanen van Anna Span. Et festival wodde opneumen deur de lekaole omroep Odrie; de kommende tied zullen dielen d’r van uutzunnen wodden. Et festival is een initiatief van de Stellingwarver Schrieversronte en wodt orgeniseerd deur een speciaole warkgroep, die uut Klaasje Herder, Kjest Herder, Piet Tjassing en Sietske Bloemhoff bestaot.

Et Stellingwarfs Meziekfestival wodt ankem jaor opni’j holen in De Miente in Oosterwoolde, et is dan op zaoterdag 17 november.

Foto’s: Lenus v.d. Broek

Anpaste begintied Stellingwarfs Meziekfestival

spirit-2015

Omreden zangeres Jannie Dijkstra de griep het, kan Spirit of the dark niet mitdoen an et Stellingwarfs Meziekfestival. Dat festival is op zaoterdag 12 november in De Miente in Oosterwoolde. De band uut Else zol as eerste optreden, zodat et festival niet om 18.00 ure begint, mar om 18.45 ure!

Stellingwarfs Meziekfestival op 12 november in De Miente

Sch.Sch. Band

Ok de Scheve Schaats Band uut Wolvege dot mit an et Stellingwarfs Meziekfestuival op 12 november. (Foto: Sietske Bloemhoff)

Eerder was d’r spraoke van dat et Stellingwarfs Meziekfestival op zaoterdag 23 juli holen wodden zol. Mar omreden veul meensken dan op vekaansie binnen, weren d’r veur et festival niet genoeg dielnemers, en is et uutsteld naor zaoterdag 12 november. Et festival is dan ok niet op ’e Boerestreek in Appelsche, mar in et aktiviteitencentrum De Miente in Oosterwoolde. Ok de lekaole omroep Odrie is betrokken bi’j de orgenisaosie en zal et festival live uutzenden. Omroep Odrie het zien studio in et veurhuus van De Miente.

Ie kun je nog opgeven

Iederiene die meziek maekt in et Stellingwarfs kan an et festival mitdoen. Dat gelt dus veur duo’s, troebadoers, koren, bands, rappers en gao mar deur! Daorbi’j hoeft ok niet et hiele optreden uut Stellingwarver lieties te bestaon, mar mooi is zoks netuurlik wel!

D’r kan butendat mitdaon wodden an de wedstried veur et beste en meerst originele Stellingwarver lied. Daorbi’j moe’n de tekst en de meziek dan wel origineel wezen. Veur et in de ogen van de jury beste lied is een mooie geldpries beschikber steld. Veur anmelding of meer infermaosie kuj’ et beste even een mail sturen naor de Stellingwarver Schrieversronte, et mailadres is info@stellingwarfs.nl.

Et doel is dat et festival volgend jaor wél weer op ’e Boerestreek in Appelsche holen wodt. Dat zal dan wezen op 27 augustus, dat is op ’e aovend van de laeste dag van de Fietsvierdaegse van Appelsche. De orgenisaosie is dan ok weer in saemenwarking mit SA3 (Stichting  Algemiene Aktiviteiten Appelsche).

Lammy Bruyns wint Stellingwarfs Meziekfestival

Een ommeraek sfeervol en gezellig Stellingwarfs Meziekfestival, dat wodde et oflopen zaoterdagaovend op ’e Boerestreek van Appelsche. Roem 250 meensken kwammen op disse unieke aovend of en geneuten van een grote verscheidenhied an meziek. De orgeniserende warkgroep van de Stellingwarver Schrieversronte en Stichting Algemene Activiteiten Appelscha (SA3) weren zo enthousiast dat mitien ofpraot wodde om et festival ok volgend jaor op de eerste zaoterdag van de bouwvak te orgeniseren, die is dan op zaoterdag 6 augustus. De eerste drie dielnemers hebben heur mitien nao et festival daor al veur anmeld.

Lammy Bruyns, foto Lenus

De eerste pries gong naor Lammy Bruyns (foto: Lenus v.d. Broek)

Et festival wodde oflopen zaoterdag wunnen deur Lammy Bruyns uut Et Vene, mar van vroeger van Vinkege. Ze wun de eerste pries mit et lietien ‘Mooie aovend’, de tekst daorvan wodde schreven deur Harmen Houtman. Bruyns begeleidde heurzels daorbi’j op een veurtreffelike wieze op de akkordeon. De twiede pries was veur de zanggroep ’k Wait nait mit et lied ‘Boer Vondelkaamp’. In een haost verhaelende vorm wodde disse biezundere tekst bekwaom meerstemming naor veuren brocht. De ere dielnemers, waor de jury ok veul lovende woorden veur over had, weren Mirjam Acoustic, et Lammy Bruyns Combo en de groep Pardouce. De jury beston dit keer uut Philomène Bloemhoff (taelkundige), Serge Epskamp (troebadoer en meziekkenner) en Appie van Riesen (pergrammemaeker Odrie).

'k Wait nait 

De twiede pries was veur de zanggroep ‘k Wait nait (foto Sietske Bloemhoff

gez. drokte Boerestreek

Gezellige drokte op ‘e Boerestreek (foto: Lenus v.d. Broek)

Et festival wodde eupend deur Serge Epskamp uut Zaandhuzen, hi’j hadde overdag in tal van dörpen ok al mini-optredens verzorgd tiedens de speciaole promosietoer veur et festival. Veur de fleurige en enthousiaste prissentaosie zorgde Anna Span (mitwarkster van de lekaole omroep Odrie) van Oosterwoolde. Nao et festival gong et muzikaole feest nog een hiel posien deur in et bi’j et festival betrokken kefé-resteraant Oud Duinenzathe.

anna 18-5

Anna Span zorgde veur een fleurige en enthousiaste prissentaosie (foto: Sietske Bloemhoff)

schienen, anna, 2    schoenen anna, 1

Now en dan moest ze even van schoenen wisselen… (foto: Lenus v.d. Broek)

Mirjam acoustic

Mirjam Acoustic zong veur de wedstried et lietien ‘Blauwe ente’ van Suze Sanders uut Der Izzerd (foto: Sietske Bloemhoff)

lammy Bruyns Combo

Et Lammy Bruyns Combo speulde prachtige musettes (foto: Sietske Bloemhoff)

spirit, 2015

Et rippertoire van Spirit of the dark bestaot zowat hielemaole uut Stellingwarver nommers (foto: Sietske Bloemhoff)

overleg over 2016

Olphert Pruntel (Stichting Algemene Activiteiten Appelsche) en Sietske Bloemhoff bin et d’r halverwege et festival al over iens. Volgend jaor wodt et Stellingwarfs Meziekfestival opni’j op ‘e Boerestreek in Appelsche holen!!

 

Meziek onderwegens!

Op zaoterdag 18 juli toert een opvalende en muzikaole DAF-truck deur verschillende Stellingwarver dörpen. De Stellingwarver ’Magical Mistery Tour’ is een onderdiel van et Stellingwarfs Meziekfestival laeter op de dag, de toer begint morgens om 11.00 ure in Appelsche. Van dat plak of gaot de bonte tocht naor Oosterwoolde. An et begin van de Stationstraote is d’r dan om 11.30 ure een kot pergramme mit een optreden van troebadoer Serge Epskamp en een dörpsomroeper. Nao Oosterwoolde gaot et gezelschop naor de oolde ambachtemark bi’j museum Oold Ark in Makkinge. Rond ien ure dot de ploeg de streekmark van Berkoop an, waor opni’j et kotte pergramme te beluusteren en te bezien vaalt. Tegen half drieje ridt de truck Noordwoolde binnen en wodt in de buurt van de meule opni´j optreden. Van Noordwoolde gaot de tocht via Buil en Else richting de Roggeberg in Appelsche waor veur een laeste en spetterende aktiviteit zorgd wodden zal. Om half vufe is et gezelschop weeromme op ’e Boerestreek in Appelsche, waor om 17.15 ure et Stellingwarfs Meziekfestival begint.

De muzikaole toer is bedoeld om meensken an te vieteren om aovens naor dat ni’je unieke streekfestival in Appelsche te gaon. In de meziekkoepel treden op: et Kombo Lammy Bruyns, duo Mirjam, de zanggroep ‘k Wait Nait, de groep Pardouce en Spirit of the dark. Et festival wodt eupend mit een optreden van Serge Epskamp uut Zaandhuzen. Et festival, dat gratis te bezuken is, wodt prissenteerd deur Anna Span van de lekaole omroep Odrie..