Laeste veurbereidings meziekfestival

11-7

Anna

Vandaege kwam de warkgroep Stellingwarfs Meziekfestival in Appelsche bi’j mekeer om de laeste punties veur 18 juli deur te nemen. Die dag is et Stellingwarfs Meziekfestival, orgeniseerd deur de Stellingwarver Schrieversronte, op ‘e Boerestreek in Appelsche. D’r wodt gebruuk maekt van de ni’je meziekkoepel, mar ok kefé-resteraant Oud-Duinenzathe is nauw bi’j et festival betrokken. Anna Span, o.e. pergrammemitwarkster bi’j de lekaole omroep Odrie, zorgt veur de prissentaossie en is d’r hielemaole klaor veur!

Overdag wodt een permosietoer veur et meziekfestival maekt mit een indrokwekkende DAF-truck. Op verschillende plakken wo’n mini-optredens verzorgd, deur o.e. Serge Epskamp. De truck van Jan Grootenboer van Oolde Pekel komt o.e. op de oolde ambachtemark bi’j museum Oolde Ark in Makkinge, op de streekmark van Berkoop en op de Roggeberg in Appelsche.

Et festival begint om goed vuuf ure mit een eupenings-optreden van Serge Epskamp. An et festival doen mit: et Combo Lammy Bruyns, de zanggroep ‘k Wait Nait, et duo Mirjam, de groep Pardouce en Spirit of the Dark. Et festival duurt tot 11 ure aovens.

Foto’s: Sietske Bloemhoff

Stellingwarfs meziekfestival op 18 juli

Lammy Bruyns

Ien van de dielnemers an et festival is et Lammy Bruyns Combo. Op ’e foto v.l.n.r: Janroelof Miedendorp de Bie, Arthur R. Siero, Lammy Bruyns-van Engen, Georg Lankester

Op zaoterdag 18 juli orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte veur et eerst een groot Stellingwarfs meziekfestival. Dit festival komt in de plak van Stellingwarfpop. De orgeniserende kemmissie van de Schrieversronte vun et tied wodden veur een hiele ni’je formule. Die kemmissie bestaot uut Klaasje Herder, Kjest Herder, Piet Tjassing en Sietske Bloemhoff. Ok troebadoer Serge Epskamp is bi’j de orgenisaosie betrokken. Et festival is vanof 17.00 ure op ’e Boerestreek in Appelsche.

Rondtoer overdag

Overdag wodt d’r  mit een speciaole DAF-truck deur verschillende dörpen toerd. Die rondtoer begint morgens om 11.00 ure in Appelsche en et bonte gezelschop trekt vervolgens deur de dörpen Oosterwoolde, Makkinge, Berkoop (streekmark), Noordwoolde, Buil, Else richting de kampeerplakken van Appelsche en Smilde. Tiedens de rondrit  wo’n mini-optredens verzorgd, mit o.e. Serge Epskamp en een verhaelevertelster!

IMG_3377 (2)

Tiedens de rondtoer is d’r ok op de streekmark van Berkoop een optreden van Serge Epskamp. Disse troebadoer uut Zaandhuzen eupent butendat et festival dat om 17.00 ure uut aende zetten zal.

Et festival

Et festival zels is vanof 17.00 ure op ien van de mooiste plakkies daorveur, en dat is de Boerestreek in Appelsche. D’r zal veur de verschillende optredens gebruuk maekt wodden van de ni’je meziekkoepel. Ok de omliggende horekabedrieven zullen bi’j et festival betrokken wodden, zodat et de 18e juli ien groot en gezellig feest wodden gaot op de Boerestreek! Et festival duurt  tot aovens 11 ure.

An et festival doen mit mekeer vier groepen en ien duo mit. Et gaot om et Lammy Bruyns Combo (mit Stellingwarver chansons en Gypsy swing), de Nedersaksische zanggroep ’k Wait nait, et West-Stellingwarver duo Mirjam, de groep Pardouce (mit o.e. musettes en tango`s) en de hardrockband Spirit of the dark. Disse band uut Else speult veural eigen Stellingwarver nommers.

Een deskundige jurt zal tegen 23.00 ure bekend maeken wie in heur ogen zorgd hebben veur de twie beste ni’je Stellingwarver lieties. De jury bestaot uut Philomène Bloemhoff (taelkundige), Serge Epskamp (meziekkenner) en Appie van Riezen (pergrammemaeker Odrie). Anslutend zullen de priezen uutrikt wodden.

De prissentaosie van et festival is in hanen van Odrie-mitwarkster Anna Span van Oosterwoolde.

 

 

 

 

 

 

 

Ni’j Stellingwarfs Meziekfestival

Ni’j initiatief Schrieversronte:

Op 18 juli in Appelsche: Stellingwarfs meziekfestival   

Op zaoterdag 18 juli orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte veur et eerst een groot Stellingwarfs meziekfestival. Dit festival komt in de plak van Stellingwarfpop. De orgeniserende kemmissie van de Schrieversronte vun et tied wodden om veur een hiele ni’je formule te kiezen. Die kemmissie bestaot uut Klaasje Herder, Kjest Herder, Piet Tjassing en Sietske Bloemhoff. Ok singer-songwriter Serge Epskamp is bi’j de orgenisaosie betrokken.

Stellingwarfpop wodde zeuven keer holen

Stellingwarfpop was een festival dat mit naeme in de beginjaoren bedoeld was veur popmeziek. De laeste peer jaor kwam daor al wat veraandering in, zo deden d’r meer duo’s en singer-songwriters mit. Dat bleek de kwaliteit van et festival goed te doen, al bleef de hieltied nog popmeziek de boventoon voeren. Et leek de orgenisaosie beslist goed toe om et festival veerder te verbrieden. Daoromme is now besleuten veur een groot Stellingwarfs meziekfestival, daor bi’jglieks ok koren an mitdoen kunnen. Aenlik wodt mar mar iene vorm van meziek uutsleuten en dat is instermentaole meziek.

Wat overaende blift is de wedstriedvorm. Alliend is et now zo dat dielnemers an et festival niet per se an de wedstried mit hoeven te doen. Wat ok overaende blift is de veurweerde dat de dielnemers ien, of nog liever, meerdere Stellingwarfstaelige lieties naor veuren brenegn gaon. Wie an de wedstried mitdoen wil kan dat doen deur op zien minst ien ni’j lied naor veuren te brengen. Daorbi’j moet niet alliend de tekst, mar ok de meziek oorspronkelik wezen.

Rondtoer overdag

Et ni’je Stellingwarfs meziekfestival zal wezen op zaoterdag 18 juli. Overdag gaon de leden van de warkgroep mit mekeer op pad langs een tal Stellingwarver dörpen en zal daor veur flink wat verrassende aktiviteiten zorgen. Naor welke dörpen de groep percies gaot is now nog niet bekend, mar et zal in elk geval om een vuuf- tot zestal plakken gaon. De rondtoer is mit naeme bedoeld om flink reklame te maeken veur et festival aovens.

Et festival

Et festival zels is vanof vuuf ure op ien van de mooiste plakkies daorveur, en dat is de Boerestreek in Appelsche. D’r zal veur de verschillende optredens gebruuk maekt wodden van de ni’je meziekkoepel. Ok de omliggende horekabedrieven zullen bi’j et festival betrokken wodden, zodat et de 18e juli ien groot en gezellig feest wodden gaot op de Boerestreek! Et festival duurt  tot aovens 11 ure.

Mitdoen

Iederiene die mit Stellingwarfstaelige meziek in de weer is kan an et festival mitdoen. Wie veur een pries in anmarking kommen wil moet daorveur op zien minst veur ien oorspronkelik Stellingwarfstaelig lied zorgen. Je opgeven kan tot 1 juni bi’j de Stellingwarver Schrieversronte; dat kan tillefonisch: 0516-451108, mar mailen naor info@stellingwarfs.nl het de veurkeur. Bi’j een teveul an dielnemers maekt de orgeniserende warkgroep uut wie an et festival mitdoen mag. Daorbi’j zal mit naeme keken wodden naor de verscheidenhied an mezieksoorten om zo veur een zo ofwisselend meugelik festival te zorgen.

Megin’s Move wint Stellingwarfpop 2014

minke en lucia

Megin’s Move wun Stellingwarfpop overtugend. Rechts Minke Soolsma, links Lucia Hebers. (Foto: Janko Blaauw)

Veul kwaliteit was d’r zaoterdagaovend te heuren tiedens de zeuvende edisie van Stellingwarfpop. Et was daoromme veur de jury nog niet zo ienvooldig om de in heur ogen drie beste Stellingwarver lieties an te wiezen. Toch bleken Klaas Ozinga, Peter Riksma en Frank Spijkers et hielemaole iens te wezen angaonde de winner van de eerste pries. Die was veur et folkduo Megin’s Move, en as d’r een pebliekspries west wezen zol, hadden Minke Soolsma (zang, gitaar) en Lucia Hebers (trommen, basgitaar, zang) daorveur zeker ok hoge ogen scoord.

De twiede pries was krek as veurig jaor veur Shady Lane uut Makkinge. Die band zorgde opni’j veur een ommeraek goed optreden en een arg goed Stellingwarfs nommer. De dadde pries was veur The After Midlife Group uut Wolvege, die daormit die pries veur de dadde keer wunnen. Veul wardering was d’r veur heur hiele optreden, ok al omreden alle lieties en de prissentaosie hielemaole in et Stellingwarfs was.. Mar ok ‘Spirit of the dark’ van Else zorgde veur veul eigen Stellingwarfs wark en eupende et festival niet alliend daoromme al hiel goed. Carmentheband, de band van gitarist Rob Zandgrond, die in et daegeliks leven o.e. meziekles geft an et Lendekollege in Wolvege, zorgde veur een stevig en goed verzorgd optreden, mit veurtreffelike zang van de in Haulerwiek woonachtige Sietske Sietsma.

Hiel arg jammer was dat et optreden van Serge Epskamp van Zaandhuzen niet deurgaon kon. Middags kwam hi’j slim ongelokkig te valen wat him een kneusde aarm en schoolder opleverde. Et festival wodde op een vlotte en eigen wieze prissenteerd deur Jelke Nijboer van Berkoop. In 2015 wodt Stellingwarfpop opni’j orgeniseerd, mar de orgeniserende warkgroep van de Stellingwarver Schrieversronte wil weer es kieken naor een aandere opzet.

 

Harlingen in ’e mist

 

Et zoolt van de zee bit mien droom kepot

De kracht van de wiend blaost mien toekomst vot

De stienen van de diek liggen zwaor in mien lief

Et waeter van de zee kropt ok nog omhogens.

 

Harlingen in ‘e mist, ziej’ wel wat d’r mist?

Verdwaeld in de stad, et pad is nat en gries

Ik bin mien hatte verleuren, en kan niet veerder zien

Want Harlingen in ‘e mist, ik weet wel wat d’r mist.

 

Ik dwael deur de stad, ie bin hier ok al west

Et geluud van de misthoorn jankt de hiele dag

De zunne het zien nocht en zakt vot in de zee

Ik dwael deur de stad, de straoten bin leeg.

 

Harlingen in ‘e mist, ziej’ wel wat d’r mist?

Verdwaeld in ‘e stad, et pad is nat en gries

Ik bin mien hatte verleuren, en kan niet veerder zien

Want Harlingen in ‘e mist, ik weet wel wat d’r mist.

 

De zee, de zee, hi’j nemt en hi’j brengt

In de haven drift een schip en ik daenk dat et zinkt

De wiend trekt weer an, de mist trekt naor et laand

De maone, de maone, verlocht, verlocht mien pad.

 

Harlingen in ‘e mist, ik weet wel wat d’r mist.

Ik bin mien hatte verleuren, mar kan weer veerder zien.

 

Harlingen in ‘e mist, ik weet wel wat d’r mist.

Ik bin mien hatte verleuren, mar kan weer veerder zien.

 

 

 

Stellingwarfpop op 22 november in Makkinge

Shady Lane

Et Makkingster Shady Lane wodde in 2013 twiede (foto: Lenus v.d. Broek)

Op zaoterdagaovend 22 november wodt Stellingwarfpop opni’j in et dörpshuus van Makkinge holen. Naodat et festival daor in 2013 veur et eerst was, wodde vanwegens de goeie erverings over en weer al gauw besleuten om opni’j naor Makkinge toe te gaon. Vanof half achte kan iederiene in et Makkingester dörpshuus et streekfestival mitmaeken, de toegang is gratis.

Stellingwarfpop is niet zomar een festival, et is een festival waor een wedstried an verbunnen is. Iederiene die mitdot moet op zien minst ien Stellingwarfstaelig lietien naor veuren brengen, et mag daorbi’j niet om een vertaelde cover gaon. Et betekent dus ok dat ok de meziek oorspronkelik wezen moet.

Dit keer doen mit: Megin’s Move, The After Midlife Group, Serge Epskamp, Spirit of the Dark, Carmentheband en Shady Lane. Een deskundige jury, mit o.e. meziekkenner Klaas Ozinga en neerlandikus Peter Riksma, zal de uuteindelike winner anwiezen.

Stellingwarfpop wodt orgeniseerd deur de Stellingwarver Schrieversronte om et gebruuk van et Stellingwarfs binnen de Stellingwarver meziekwereld meer an te vieteren.

Bi’j et aldereerste Stellingwarfpop, dat in 2007 op et Pastorieplein van Wolvege holen wodde, weren d’r minder beparkings om mit te doen as de laeste jaoren. Dat betekende dat doe mar liefst 24 bands heur veur et festival anmelden en veural gebruuk van vertaelings en/of covers. De orgenisaosie besleut om die meugelikhied uut te sluten en de jaoren daornao bleek mitien de kwaliteit van et festival dudelik te verbeteren.