Megin’s Move wint Stellingwarfpop 2014

minke en lucia

Megin’s Move wun Stellingwarfpop overtugend. Rechts Minke Soolsma, links Lucia Hebers. (Foto: Janko Blaauw)

Veul kwaliteit was d’r zaoterdagaovend te heuren tiedens de zeuvende edisie van Stellingwarfpop. Et was daoromme veur de jury nog niet zo ienvooldig om de in heur ogen drie beste Stellingwarver lieties an te wiezen. Toch bleken Klaas Ozinga, Peter Riksma en Frank Spijkers et hielemaole iens te wezen angaonde de winner van de eerste pries. Die was veur et folkduo Megin’s Move, en as d’r een pebliekspries west wezen zol, hadden Minke Soolsma (zang, gitaar) en Lucia Hebers (trommen, basgitaar, zang) daorveur zeker ok hoge ogen scoord.

De twiede pries was krek as veurig jaor veur Shady Lane uut Makkinge. Die band zorgde opni’j veur een ommeraek goed optreden en een arg goed Stellingwarfs nommer. De dadde pries was veur The After Midlife Group uut Wolvege, die daormit die pries veur de dadde keer wunnen. Veul wardering was d’r veur heur hiele optreden, ok al omreden alle lieties en de prissentaosie hielemaole in et Stellingwarfs was.. Mar ok ‘Spirit of the dark’ van Else zorgde veur veul eigen Stellingwarfs wark en eupende et festival niet alliend daoromme al hiel goed. Carmentheband, de band van gitarist Rob Zandgrond, die in et daegeliks leven o.e. meziekles geft an et Lendekollege in Wolvege, zorgde veur een stevig en goed verzorgd optreden, mit veurtreffelike zang van de in Haulerwiek woonachtige Sietske Sietsma.

Hiel arg jammer was dat et optreden van Serge Epskamp van Zaandhuzen niet deurgaon kon. Middags kwam hi’j slim ongelokkig te valen wat him een kneusde aarm en schoolder opleverde. Et festival wodde op een vlotte en eigen wieze prissenteerd deur Jelke Nijboer van Berkoop. In 2015 wodt Stellingwarfpop opni’j orgeniseerd, mar de orgeniserende warkgroep van de Stellingwarver Schrieversronte wil weer es kieken naor een aandere opzet.

 

Harlingen in ’e mist

 

Et zoolt van de zee bit mien droom kepot

De kracht van de wiend blaost mien toekomst vot

De stienen van de diek liggen zwaor in mien lief

Et waeter van de zee kropt ok nog omhogens.

 

Harlingen in ‘e mist, ziej’ wel wat d’r mist?

Verdwaeld in de stad, et pad is nat en gries

Ik bin mien hatte verleuren, en kan niet veerder zien

Want Harlingen in ‘e mist, ik weet wel wat d’r mist.

 

Ik dwael deur de stad, ie bin hier ok al west

Et geluud van de misthoorn jankt de hiele dag

De zunne het zien nocht en zakt vot in de zee

Ik dwael deur de stad, de straoten bin leeg.

 

Harlingen in ‘e mist, ziej’ wel wat d’r mist?

Verdwaeld in ‘e stad, et pad is nat en gries

Ik bin mien hatte verleuren, en kan niet veerder zien

Want Harlingen in ‘e mist, ik weet wel wat d’r mist.

 

De zee, de zee, hi’j nemt en hi’j brengt

In de haven drift een schip en ik daenk dat et zinkt

De wiend trekt weer an, de mist trekt naor et laand

De maone, de maone, verlocht, verlocht mien pad.

 

Harlingen in ‘e mist, ik weet wel wat d’r mist.

Ik bin mien hatte verleuren, mar kan weer veerder zien.

 

Harlingen in ‘e mist, ik weet wel wat d’r mist.

Ik bin mien hatte verleuren, mar kan weer veerder zien.

 

 

 

Stellingwarfpop op 22 november in Makkinge

Shady Lane

Et Makkingster Shady Lane wodde in 2013 twiede (foto: Lenus v.d. Broek)

Op zaoterdagaovend 22 november wodt Stellingwarfpop opni’j in et dörpshuus van Makkinge holen. Naodat et festival daor in 2013 veur et eerst was, wodde vanwegens de goeie erverings over en weer al gauw besleuten om opni’j naor Makkinge toe te gaon. Vanof half achte kan iederiene in et Makkingester dörpshuus et streekfestival mitmaeken, de toegang is gratis.

Stellingwarfpop is niet zomar een festival, et is een festival waor een wedstried an verbunnen is. Iederiene die mitdot moet op zien minst ien Stellingwarfstaelig lietien naor veuren brengen, et mag daorbi’j niet om een vertaelde cover gaon. Et betekent dus ok dat ok de meziek oorspronkelik wezen moet.

Dit keer doen mit: Megin’s Move, The After Midlife Group, Serge Epskamp, Spirit of the Dark, Carmentheband en Shady Lane. Een deskundige jury, mit o.e. meziekkenner Klaas Ozinga en neerlandikus Peter Riksma, zal de uuteindelike winner anwiezen.

Stellingwarfpop wodt orgeniseerd deur de Stellingwarver Schrieversronte om et gebruuk van et Stellingwarfs binnen de Stellingwarver meziekwereld meer an te vieteren.

Bi’j et aldereerste Stellingwarfpop, dat in 2007 op et Pastorieplein van Wolvege holen wodde, weren d’r minder beparkings om mit te doen as de laeste jaoren. Dat betekende dat doe mar liefst 24 bands heur veur et festival anmelden en veural gebruuk van vertaelings en/of covers. De orgenisaosie besleut om die meugelikhied uut te sluten en de jaoren daornao bleek mitien de kwaliteit van et festival dudelik te verbeteren.

AFTER PEGGY wint Stellingwarfpop

After Peggy winner Stellingwarfpop 2013, Makkingester Shady Lane twiede

DSC_2430, After Peggy

After Peggy (foto: Lenus v.d. Broek)

, Shady Lane

Shady Lane (foto: Lenus v.d. Broek)

Roem honderd meensken kwammen zaoterdag 9 november of op et popfestival Stellingwarfpop. Et festival dat orgeniseerd wodt deur de Stellingwarver Schrieversronte, wodde holen in et dörpshuus van Makkinge. Spietig genoeg was deur ziekte van zangeres Sietske Sytsma et duo Rosie Kills uutvalen, zodat vuuf bands in anmarking kwammen veur de priezen.

De jury bleek veur alle optredens veul wardering te hebben. De priezen gongen liekewel naor ‘The After Midlife Group (dadde pries), Shady Lane (twiede pries); winner wodde After Peggy mit et lied ‘Zin’.

De jury beston uut Klaas Ozinga (Makkinga), Peter Riksma (Zandpol) en Kjest Herder (Oosterwoolde). Op vri’jdagaovend 22 november zullen dielen van et festival, waoronder de Stellingwarver lieties, op Omroep Odrie te heuren wezen tussen 7 en 8 ure.  Hieronder volgt de tekst van et winnende lied:

 

Zin

Tekst en meziek: Ewout Kroes

Doe ik deur de straote leup

Zag ik jow daansen in et schaad

Waachtend op waarmte en liefde

 

En ik leup jow leven in, gaf jow dat wat ik had

We zaggen de maone en de steerns

‘k Was niet eerder zo verliefd

 

Refrein

Liefde geft zin an ‘t leven, zoas we leven gaon we uut de tied

Liefde geft zin an ’t leven, dus wees niet benauwd, en schaem je niet

 

We daansten, hullen mekeer beet in jow huus

Nooit eerder vuulden we oons zo thuus

 

En we blieven now veur altied bi’j mekeer

Oonze hatten slaon as ien, elke keer weer

Drinken wien, vri’jen, hieltied opni’j,

Ik bin van jow en ie bin van mi’j

 

Refrein

Liefde geft zin an ‘t leven, zoas we leven gaon we uut de tied

Liefde geft zin an ’t leven, dus wees niet benauwd, en schaem je niet

Kommende zaoterdag in Makkinge: Stellingwarfpop 2013!

Ok al doen de dielnemers an Stellingwarfpop veural mit vanwegens de altied gezellige sfeer, de spanning is ondertussen ok best te vernemen. Wie zol dit jaor veur et beste Stellingwarfstaelige lietien zorgen en wie zorgde daorbi’j veur de mooiste meziek? Et is veur de orgeniserende warkgroep now al dudelik dat de uut drie personen bestaonde jury et bi’j et beoordielen van de zes spiksplinterni’je lieties niet makkelik kriegen zal. Veur de drie beste lieties stelt de orgeniserende Stellingwarver Schrieversronte drie geldpriezen beschikber.

De volgende bands doen zaoterdagaovend mit: Rosie Kills, The After Midlife Group, Shady Lane, Spirit of the dark, ‘k Wait Nait en After Peggy. Tiedens et juryberaod an et aende van de aovend is d’r een speciaol optreden van de winner van veurig jaor, Serge Epskamp.

Stellingwarfpop wodt kommende zaoterdagaovend holen in et dörpshuus van Makkinge. Et festival begint om half achte, de toegang is gratis.

The After Midlife Group

Op de foto: De West-Stellingwarver fermaosie The After Midlife Group dot veur de twiede keer mit an Stellingwarfpop.