AFTER PEGGY wint Stellingwarfpop

After Peggy winner Stellingwarfpop 2013, Makkingester Shady Lane twiede

DSC_2430, After Peggy

After Peggy (foto: Lenus v.d. Broek)

, Shady Lane

Shady Lane (foto: Lenus v.d. Broek)

Roem honderd meensken kwammen zaoterdag 9 november of op et popfestival Stellingwarfpop. Et festival dat orgeniseerd wodt deur de Stellingwarver Schrieversronte, wodde holen in et dörpshuus van Makkinge. Spietig genoeg was deur ziekte van zangeres Sietske Sytsma et duo Rosie Kills uutvalen, zodat vuuf bands in anmarking kwammen veur de priezen.

De jury bleek veur alle optredens veul wardering te hebben. De priezen gongen liekewel naor ‘The After Midlife Group (dadde pries), Shady Lane (twiede pries); winner wodde After Peggy mit et lied ‘Zin’.

De jury beston uut Klaas Ozinga (Makkinga), Peter Riksma (Zandpol) en Kjest Herder (Oosterwoolde). Op vri’jdagaovend 22 november zullen dielen van et festival, waoronder de Stellingwarver lieties, op Omroep Odrie te heuren wezen tussen 7 en 8 ure.  Hieronder volgt de tekst van et winnende lied:

 

Zin

Tekst en meziek: Ewout Kroes

Doe ik deur de straote leup

Zag ik jow daansen in et schaad

Waachtend op waarmte en liefde

 

En ik leup jow leven in, gaf jow dat wat ik had

We zaggen de maone en de steerns

‘k Was niet eerder zo verliefd

 

Refrein

Liefde geft zin an ‘t leven, zoas we leven gaon we uut de tied

Liefde geft zin an ’t leven, dus wees niet benauwd, en schaem je niet

 

We daansten, hullen mekeer beet in jow huus

Nooit eerder vuulden we oons zo thuus

 

En we blieven now veur altied bi’j mekeer

Oonze hatten slaon as ien, elke keer weer

Drinken wien, vri’jen, hieltied opni’j,

Ik bin van jow en ie bin van mi’j

 

Refrein

Liefde geft zin an ‘t leven, zoas we leven gaon we uut de tied

Liefde geft zin an ’t leven, dus wees niet benauwd, en schaem je niet

Kommende zaoterdag in Makkinge: Stellingwarfpop 2013!

Ok al doen de dielnemers an Stellingwarfpop veural mit vanwegens de altied gezellige sfeer, de spanning is ondertussen ok best te vernemen. Wie zol dit jaor veur et beste Stellingwarfstaelige lietien zorgen en wie zorgde daorbi’j veur de mooiste meziek? Et is veur de orgeniserende warkgroep now al dudelik dat de uut drie personen bestaonde jury et bi’j et beoordielen van de zes spiksplinterni’je lieties niet makkelik kriegen zal. Veur de drie beste lieties stelt de orgeniserende Stellingwarver Schrieversronte drie geldpriezen beschikber.

De volgende bands doen zaoterdagaovend mit: Rosie Kills, The After Midlife Group, Shady Lane, Spirit of the dark, ‘k Wait Nait en After Peggy. Tiedens et juryberaod an et aende van de aovend is d’r een speciaol optreden van de winner van veurig jaor, Serge Epskamp.

Stellingwarfpop wodt kommende zaoterdagaovend holen in et dörpshuus van Makkinge. Et festival begint om half achte, de toegang is gratis.

The After Midlife Group

Op de foto: De West-Stellingwarver fermaosie The After Midlife Group dot veur de twiede keer mit an Stellingwarfpop.

Line-up Stellingwarfpop 2013 bekend

Ok al is de zesde edisie van Stellingwarfpop 2013 pas op 9 november, et pergramme veur et popfestival zit now al vol. Kotleden gaf de zesde band him op veur de wedstried. Behalven de optredens van de dielnemers an die wedstried is d’r ok een optreden van Serge Epskamp, hi’j wun Stellingwarfpop in 2012. Wie an Stellingwarfpop mitdoen wil, moet op zien minst ien origineel lietien in et Stellingwarfs naor veuren brengen. Dat hoolt niet alliend in dat de tekst ni’j wezen moet, mar etzelde gelt ok veur de meziek. De laeste jaoren vaalt op dat de hieltied meer dielnemers meerdere lieties in de streektael bruken gaon, en daor is de orgenisaosie ommeraek wies mit.

De dielnemers van Stellingwarfpop 2013 bin:

The After Midlife Group

Shady Lane

Spirit of the dark

Rock-Revelation

Rosey Kills

‘k Wait nait

De deskundige jury, die uutmaeken zal welke Stellingwarver lieties et beste binnen, bestaot uut Robert van Dam, Klaas Ozinga en Peter Riksma. Veur de drie beste lieties bin geldpriezen beschikber steld. Stellingwarfpop wodt prissenteerd deur Fons Herder, hi’j is o.m. bekend as zanger van A Liquid Landscape.

Stellingwarfpop 2013 is op 9 november in et dörpshuus van Makkinge, et festival begint aovens om half achte. De toegang is ommenocht.

Meziek in de Stellingwarver netuur

Meziek in de Stellingwarver netuur:

DSC_7259

 

DSC_7270

 

DSC_7276

 

DSC_7286

 

Veurofgaonde an et popfestival Farmfest in Ooldetriene wodde op zaoterdag 13 juli ‘Farmfest verdwaelt’ orgeniseerd. Op verschillende plakken in een speciaol uutzette kuiertocht deur de Rottige Miente weren akoestische optredens van zes bands en singer-songwriters. Een prachtig intitiatief, waor roem honderd belangstellenden ommeraek van geneuten hebben. (Foto’s Lenus van der Broek)

GEEF JE OP VEUR STELLINGWARFPOP!

STELLINGWARFPOP OP ZAOTERDAG 9 NOVEMBER

Zoas eerder al ankondigd wodde is de zesde edisie van Stellingwarfpop op zaoterdagaovend 9 november. Et festival is dit keer binnen en dat is in et dörpshuus van Makkinge. Ondertussen hebben heur de eerste bands en singer-songwriters al anmeld en daor is de veurbereidende kemmissie vanzels ommeraek bliede mit. Tiedens et festival zal d’r ok een optreden wezen van de winners van Stellingwarfpop 2012, dat weren Serge Epskamp en Erwin van de Ven. Zi’j wunnen et festival doe mit et schitterende lietien ‘Laeste volle maone’.

DSC_2319

Serge Epskamp en Erwin van de Ven (links) wunnen Stellingwarfpop 2013 (foto: Lenus van der Broek)

Stellingwarfpop 2013 zal prissenteerd wodden deur Fons Herder uut Grunningen, mar van oorsprong van Oosterwoolde. Fons is veural bekend as zanger van de band ‘A liquid landscape’, een band die geweldig an de weg timmert. Tiedens et eerste Stellingwarfpop wun Fons mit Mukusha (een gelegendhiesfermaosie van him en zien meziekmaoten Niels en Robert van Dam), mit et prachtige, akoestisch uutvoerde  ‘Mooie dingen’  de twiede pries.

Op dit mement is ok de jury bekend, die bestaot krek as veurig jaor uut de leden Robert van Dam (uut Grunningen, bassist/gitarist ‘A liquid landscape’), meziekkenner/muzikaant Klaas Ozinga uut Makkinge en Peter Riksma (Zaandpol, neerlandikus en kenner van et Stellingwarfs, bestuurslid Stellingwarver Schrieversronte).

Om mitdoen te kunnen moet elke dielnemer op zien minst ien Stellingwarfstaelig lietien naor veuren brengen. Dat lietien moet oorspronkelik wezen, dat gelt niet alliend veur de tekst, mar ok veur de meziek. Vertaelings kommen niet in anmarking veur de priezen, mar meugen vanzels wel tiedens de optredens bruukt wodden. De priezen bestaon ok dit jaor weer uut drie geldpriezen: de eerste preis is € 250,00, de twiede € 125,00 en de dadde € 75,00.

Wie graeg mitdoen wil: je opgeven kan bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Dat kan deur even te mailen naor info@stellingwarfs.nl. Bellen kan ok, et tillefoonnr. is 0516-451108, dan even vraogen naor Sietske Bloemhoff.

 

Facebook event: https://www.facebook.com/events/172832882876548/