Voegelexkursies in West-Stellingwarf

Hans, fietsers, exkursie

DSCF6520, Hans voegelnussies

Kotleden hul voegelwaachter Hans Lanting van Hooltwoolde twie prachtige exkursies veur leerlingen van de schoelen van Ooldelaemer en Ooldetriene. Die exkursies wo’n orgeniseerd deur de Stellingwarver Schrieversronte vanwegens et verschienen van Et Stellingwarver Voegelboek. Veur dit soorte van biezundere projekten in et kader van de netuur, en uutvoerd deur vri’jwilligers, wodt deur et ministerie van Ekenomische Zaeken subsidie beschikber steld om dit te orgeniseren. Veur et projekt van de Schrieversronte bleek arg veul wardering van de kaante van Den Haag, zodat de uutvoering d’r van de oflopen tied uutvoerd wodden kon.

Iene van die exkursies die Hans Lanting orgeniseerde gong naor et gebied bi’j de Braandemeer, de ere was in de buurt van de schoele zels. Lanting leut veurofgaonde an de exkursie o.e. een tal verschillende voegelnussies zien, mar maekte bi’j de introduktie van de exkursie ok gebruuk van de powerpoint, die speciaol veur et projekt ontwikkeld is deur Ruurd Jelle van der Leij. Beide schoelen weren zo enthousiast dat Hans Lanting mitien vraogd is om volgend jaor weer een peer exkursies te verzorgen.

De kommende tied holen o.e. Harm Smid en Freddie de Vries nog exkursies in o.e.Blesdieke en bi’j Wolvege. Et doel is dat in et veurjaor van 2015 opni’j een acht tot tien schoelen gebruuk maeken kunnen van dit biezundere anbod.

(Foto’s: Lieske Schiere)

 

Voegelexkursies veur schoelekiender uut aende

image4

In de bos naost Rikkingehof

Vanwegens et verschienen van Et Stellingwarfs voegelboek bin veurig jaor deur een speciaole warkgroep plannen ontwikkeld om jaorliks op een acht tot tiental schoelen ‘voegelexkursies’ te orgeniseren. Et doel van die exkursies is in et eerste plak om kiender zien te laoten welke voegels in de eigen leefomgeving veurkommen (kunnen). De exkursies wo’n de hieltied inleided mit een speciaol hierveur klaormaekte PowerPoint van Ruurd Jelle van der Leij, hi’j is de fotograaf van Et Stellingwarfs voegelboek. Nao de inleiding gaot de exkursieleider, die meerstal ok voegelwaachter is, mit de kiender de bos of et veld in. Maendag 14 april gongen de leerlingen van groep 5 en 6 van basisschoele Tussen de Singels van Oosterwoolde mit Andries van der Veen naor o.e. de wandelbos naost Rikkingehof. Al kuierende daor naor toe wodden onderwegens ok al hiel wat voegels zien, zoas in de Kleine Singel. Spietig genoeg zat et mit et weer wat tegen, zodat d’r deur de regen, haegel en hadde wiend minder voegels te zien weren as verwaacht. Biezunder was wel de waorneming van een reigernust mit jongen, die drok voerd wodden deur de oolden. Lopende langs et Jardingepad weren ok kiewieten te zien, mar as groot netuurkenner in et algemien wees Van der Veen ok op et now ommefladderende vlindertien et oranjetippien en vertelde hi’j over plaanten as de braandnettel en de hoonsdraf.

image7

De reiger gaot weer op zuuk naor ni’j voer veur de jongen

image10

Langs et Jardingepad

image12

Andries van der Veen vertelde onderwegens ok over verschillende plaanten

Foto’s: Sietske Bloemhoff

Praotgroep Stellingwarfs

Op maendag 4 november gong in Berkoop de konversaosiekursus ‘Praotgroep Stellingwarfs’ uut aende. De Praotgroep is veural bedoeld veur meensken die et Stellingwarfs mondeling nog niet zo machtig binnen. Deur tiedens de kursus op verschillende menieren de tael mondeling goed te oefenen, hopen de kursisten op een goed eindrisseltaot. De meerste kursisten geven an et vremd te vienen, dat ok al geven ze an veural Stellingwarfs tegen heur te praoten, dat vaeks toch niet gebeurt. Om die reden wodde al vaeker vraogd naor de meugelikhied om mit te doen an een konversaosiekursus.  De ‘Praotgroep Stellingwarfs’ is opzet en wodt geven deur Sietske Bloemhoff en Ypie v.d. Boer, zeuven kursisten doen mit an disse eerste Praotgroep.

Aktiviteit kienderboekeweke slim slaegd!

image0-002

Mar liefst 280 leerlingen van de groepen 4 van et basisonderwies in Oost-Stellingwarf weren veur 11 oktober anmelded.

image3-001

Femmie van Veen lest verhaelties veur van Riemkje Hoogland.

image5-001

Twie van de drie veurlezers: Wim Hunneman en Femmie van Veen.

Op 11 oktober weren d’r in et kader van de kienderboekeweke een tal slim aorige aktiviteiten orgeniseerd veur de leerlingen van alle groepen 4 van et basisonderwies in Oost-Stellingwarf. De literaire warkgroep ‘Alles rondom taal’ van Stichting Kunstwerf hadde kienderboekeschriever Arend van Dam nuugd; hi’j vertelde in boekhaandel Bruna over et hoe en wat as schriever van kienderboeken. In de biebeltheek speulden de kiender een biezunder spel dat mit et thema van de kienderboekeweke, ‘Sport en spel’ te maeken hadde. In et paand van Stichting Kunstwerf wodden verhaelen in et Stellingwarfs veurlezen. Ok die verhaelen hadden allemaole mit et thema van de boekeweke te maeken. Een flink tal van die verhaelen weren van de Friese schriefster Riemkje Hoogland (o.e. bekend van de Tomke-verhaelties) en veur disse gelegenhied ommezet in et Stellingwarfs deur Sietske Bloemhoff. Dat de kiender gien inkelde muuite hadden mit et volgen van et Stellingwarfs bleek wel uut de vraogen die de veurlezers now en dan stelden. Ok now dee weer es blieken dat de ‘taelbarrière’ , veur zoveer die neffens sommigen bestaon zol, veural in de heufden zit van volwassenen en niet in die van kiender…

Veur disse aktiviteit weren mit mekeer 280 leerlingen anmelded. De warkgroep ‘Alles rondom taal’ bestaot uut Femke Adams (Bruna), Klaasje Herder (biebeltheek) en Sietsle Bloemhoff (Stellingwarver Schrieversronte). De veurlezers van disse biezundere aktiviteit weren Femmie van Veen, Jitze Hofstra en Wim Hunneman.

(Foto’s: Sietske Bloemhoff)

Veurlezen in et Stellingwarfs tiedens kienderboekeweke

Op vri’jdag 11 oktober staot Oosterwolde in et teken van de kienderboekeweke. Et is de warkgroep ‘Alles rondom taal’, onderdiel van Stichting Kunstwerf, lokt om de bekende kienderboekeschriever Arend van Dam veur een hiele schoeledag naor Oosterwoolde te haelen. Zoe’n 280 leerlingen van groep vier van de verschillende basisschoelen in Oost-Stellingwerf maeken die dag ‘een literaire reize’ langs drie lekaosies. Schriever Arend van Dam is van morgens negen ure tot middags half viere te gaaste bi’j boekhaandel Bruna en zal de leerlingen vertellen over zien wark as schriever. In de biebeltheek wo’n alderhaande aktiviteiten orgeniseerd die mit et thema Klaar voor de start van de kienderboekenweke te maeken hebben. In et paand van Stichting Kunstwerf zullen Femmie van Veen, Jitze Hofstra en Wim Hunneman o.e. verhaelen van Riemkje Hoogland en Arend van Dam in et Stellingwarfs veurlezen. De warkgroep ‘Alles rondom taal’ bestaot uit Femke Adams (Bruna), Klaasje Herder (bieb) en Sietske Bloemhoff (Schrieversronte).

Iene van de verhaelties van Riemkje Hoogland kun jim hieronder lezen:

 

Sietse is bange…

 

Sietse ligt op bedde.

Hi’j slapt nog niet.

Hi’j kan niet slaopen.

De hieltied dri’jt hi’j him omme.

Van de iene zied op de aandere.

Hoe komt dat?

Morgen is et zoveer.

Dan moet hi’j in et diepe.

De zwemjuffer het et zels zegd.

Ze zee: ‘Et gaot mar best, Sietse.

Ie kun wel in et diepe.’

Sietse is een betien bange veur dat diepe bad.

As ik mar weer boven kom, daenkt hi’j.

Hi’j wil an wat aanders daenken.

Mar dat wil niet.

De hieltied zicht hi’j et waeter veur him.

Dan gaot de deure van zien kaemertien eupen.

Et is Heit.

‘Kuj’ niet slaopen, Sietse?’ vragt hi’j.

‘Et wil niet,’ zocht Sietse.

Heit gaot op de raand van et bedde zitten.

‘Bi’j’ een betien bange veur morgen?’ vragt Heit.

‘Ik wil niet in et diepe,’ zegt Sietse.

Heit strikt over zien haor.

‘Zal ik jow es een geheim vertellen,’ zegt hi’j dan.

‘Heit was eerder ok benauwd veur et diepe.’

Daor kikt Sietse van op.

Die grote Heit het ok bange west?

‘Echt waor?’ vragt hi’j dan.

‘Echt waor,’ zegt Heit.

‘Ik was zo bange as een wezel.’

Sietse gaot rechtop zitten.

‘En wat gebeurde d’r doe?’ vragt hi’j.

‘Ik heb goeld,’ zegt Heit, ‘mar et vul hiel arg mit.

Ik kon zomar in ienkeer et bad overzwemmen.

Ha’k veur niks goeld.’

Sietse lacht.

‘Ik goel niet, heur,’ zegt hi’j dan.

‘Dat wil ik zien,’ zegt Heit, ‘morgen bin ik vri’j.

Dan gao ik mit naor et zwembad.’

Sietse is now nog mar een betien bange.

Heit is d’r morgen ommes bi’j?

En die begript d’r alles van.

‘Now mar gauw slaopen,’ zegt Heit.

Aanders kuj’ morgen niet et hiele bad over zwemmen.’

Dat dot Sietse dan mar.