85. Keuper-drok-draank-schrieversplein

KDDSplein, 2

Begin feberwaori wodde veur de rebriek Stellingwarfs in et ‘wild’ een foto maekt van et monement dat bi’j et oolde gemientehuus van Oosterwoolde staot, zie daorveur nr. 84 van disse serie. Now staot dat monement op et Keuper-drok-draank-schrieversplein. Ok zoe’n prachtigmooie Stellingwarver naeme! De naeme herinnert an de tied dat d’r om et plein henne een keuperslaegeri’je was, een drokkeri’je, een draankehaandel en et gemientehuus. Die naeme staot sund jaor en dag op een mooie dikke balstien. Mar veur et maeken van een foto daorvan was et even zuken… De stien bleek d’r gelokkig nog wel te wezen, alliend van de naeme is amper meer wat te zien. Gaot et daoromme hier now om ‘anscheuten wild’?

84. Monement gedicht Bergveld

monement Oosterwoolde, 1  monement, 4

Op et Keuper-drok-draank-schrieversplein bi’j et oolde gemientehuus in Oosterwoolde staot dit monement as andaenken an de oorlogsjaoren 1940-1945. Op et monement is een Stellingwarver tekst plaetst van de Stellingwarver schriever en verzetsman Hendrik Johannes Bergveld (1902-1966). Et gaot daorbi’j om dielen van zien gedicht Zol Nederlaand nog weten?

Zol Nederlaand nog weten?

Et zal oons Nederlaanse volk

Naor ‘k hope nog wel heugen,

Dat wi’j oons onder ’t Duutse jok

Veur knoet en onrecht beugen.

Et was de tied van roof en moord,

Van laandverraod en leugen!

De tied, waorin soms heit en kiend

Mekaander niet verdreugen!

De tied van arbeidsdienst en zo

En warken in de vremde!

De tied van koncentraosiekaamp

En wat oons méér beklemde!

 

Doe zochten wi’j om hulp en raod

En ’n veilig hennekommen!

En om een vals persoonsbewies

Om an ’t geveer t’ ontkommen!

D’r weren goenend uut ’t verzet,

Die daor wel raod op wusten!

En die veur oons, uut plichtsgevuul,

Heur leven waogen dusten!

En…, vul d’r iene deur verraod,

Dan weren wi’j verslegen!

Wi’j zeden: ‘Die vergeet ik nooit!’

En snokten, … wat verlegen…

 

Now is et al weer zeuven jaor,

Dat wi’j in vrede leven.

En ieder jaor, de vierde mei,

Dan daenken wi’j nog even

Mit spraanklend, ni’j, jong leven;

An oonze helden uut ’t verzet,

Die veur de vri’jhied vullen!

Temeensen… dat was grif oons plan!

Mar ’t bleef meerstal bi’j: zúllen!

Et schient, wi’j bin mit oonze nood

Heur offers ók vergeten…

En ‘k vraoge mi’j mit schaemte of:

Zol Nederlaand nog wéten?

 

Meie 1952

 

 

 

83. d’ Oolde Pastorie

De oolde pastorie, Freddie, 1  de oolde pastorie, 2 Freddie

Vlakbi’j Domenees Hoeke, waor we disse serie mit begonnen, staot de oolde pasteri’je van Hooltpae. En dat wodt ok dudelik maekt deurdat boven de veurdeure een bod te zien is mit de naeme ”d’ Oolde Pastorie’. Freddie de Vries stuurde de foto in veur Stellingwarfs in et ‘wild’. 

 

82. De Miete

De Miete, Johan

In Wolvege is een woonwiek daor de straoten Stellingwarver naemen hebben die verbaand holen mit et netuurgebied Rottige Miente in de Westhoeke van West-Stellingwarf. Eerder al stonnen De Brogge (13) en De Foeke (54) in disse serie. Ie kun van alles an de miete zetten: huj, zaod… In dit geval zuwwe wel an riet daenken moeten. De foto veur Stellingwarfs in et ‘wild’ wodde instuurd deur Johan Veenstra.

81. Olpae

Olpae, Johan

De naeme van et dörp Oldeholtpade wodt in et Stellingwarfs as Hooltpae schreven. Mar in et spraokgebruuk wodt ok wel Olpae zegd. Och, now ja… As de Hooltpaeïngers daor op dat sportveld aandere voetbalploegen de doelpunten mar om de oren vliegen laoten! De naeme wodde deur twie meensken instuurd: deur Freddie de Vries, die veur de voetbalklub van Hooltpae ok mennig ballegien goed wus te raeken, en deur Johan Veenstra van Ni’jhooltpae. De foto die hier ofbeeld is maekte laestnuumde.