Mooie literaire aovend mit Gerard Nijenhuis

 

Foto: Lenus van der Broek

Op vri’jdagaovend 30 november was d’r in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte opni’j een literaire aovend. De bekende Drentse schriever Gerard Nijenhuis (1932) vertelde op een slim onderholende wieze over zien schrieveri’je, mar hi’j las ok veur uut zien laeste roman ‘De dag dat vader verdween’ (2010) en zien ni’jste dichtbundel ’80 gedichten’. In ‘De dag dat vader verdween’ wodt et verhael verteld van de jonge Hilbert, veur wie de Twiede Wereldoorlog begon doe zien heit mitneumen wodde deur de bezetter. Hilbert wodt dan van de iene op de aandere dag vertrouweling veur zien slim zieke mem, mar ok bondgenoot veur domenee en huusvrund Julius van Haaften. Veul van wat in et boek beschreven wodt is autobiografisch, zo vertelde Nijenhuis. Dit jaor verscheen ’80 gedichten’, een bloemlezing uut eigen wark, mit veertig gedichten in et Drents en veertig in et Nederlaans. Kotleden richtte Nijenhuis mit Albertien Klunder een ni’je Drentse schrieverskring op, naodat de veurige in 1996 deur reboelie opheven wodde. Tiedens et pergramme konnen ok vraogen steld wodden en daor wodde goed gebruuk van maekt. An et aende van disse biezunder slaegde aovend wodden deur flink wat meensken ien of meerdere boeken van Nijenhuis anschaft. De prissentaosie van de aovend wodde verzorgd deur Schrieversronte-veurzitter Ype Dijkstra.

Foto: Lenus van der Broek

Ienakteraovend in Raevenswoold uutsteld

Om orgenisatorische redens kan de ienakteraovend in Raevenswoold (op 17 november) niet deurgaon. Et doel is dat de aovend now et kommende veurjaor holen wodt. Op disse webstee zal zo gauw meugelik te lezen wezen, wanneer as dat wezen zal!
De eerstvolgende ienakteraovend is op 24 november in Blesdieke.

Mooie boekemark bi’j The Readshop in Wolvege

Mooie boekemark bi’j The Readshop in Wolvege

Schrieversronte-vri’jwilligers Koosje Hornstra en Koop Oosterloo brochten hiel wat boeken an de man (foto: Lenus van der Broek). Eerder op de dag verkochten Albertha Zwaagstra en Geert van der Meulen al een sleep boeken.

Behalven dat de mark een mooi verkooprisseltaot opleverde, was et ok nog es een gezellige gebeuren daor bi’j The Readshop in Wolvege! (Foto: Lenus van der Broek)   

Zaoterdag 27 oktober was de twiede mark mit twiedehaans boeken die de Stellingwarver Schrieversronte dit jaor orgeniseerde. Krek as een maond eerder bi’j Bruna in Oosterwoolde et geval was, wodde ok disse mark weer een veural genoeglike aktiviteit mit een mooie opbrengst. Ok now kregen weer een hiele vracht boeken een ni’je eigener, en da’s gien wonder, want veul inbrengers hadden veur een prachtige verscheidenhied an boeken zorgd. Veul Stellingwarvers zullen daoromme beslist gien muuite hebben om dit extra lange weekaende mit de overgang van de zommertied naor die van de winter deur te kommen!

In december zullen de laeste boeken die veur de aktie inbrocht binnen te koop wezen in et ‘winkeltien’ van de Schrieversronte in Berkoop. Wanneer dat percies wezen zal wodt nog bekend maekt, o.e. op disse webstee!

De opbrengst van de marken is mit naeme bedoeld om alle jubileumaktiviteiten van de jaorige stichting uut Berkoop mit meugelik te maeken.

Tóp ienakteraovend in Makkinge

Zael vol volk geneut ommeraek van zesde ienakteraovend

Roem 120 meensken geneuten op zaoterdagaovend 20 oktober van een tóp ienakteraovend in et dörpshuus van Makkinge. Et was de zesde ienakteraovend in een riegel van negen die de Stellingwarver Schrieversronte dit jaor orgeniseert vanwegens et 40-jaorig jubileum van de stichting.

Tenielklub ”t Ontluikende Bloempje’ van Makkinge voerde op professionele wieze de ienakter Een hiete dag op van Harmen Houtman uut Et Vene. (Foto: Lenus van der Broek)

Twie tenielklubs brochten elk op professionele wieze een prachtige Stellingwarver ienakter naor veuren. ”t Ontluikende Bloempje’ van Makkinge speulde de indrokwekkende, mar ok humoristische ienakter Een hiete dag van Harmen Houtman. Alle speulders speulden heur rolle mit grote overtuging en zetten zo de kerakters goed daele. Regisseur Reny Driessens hadde zorgd veur een mooi dekor, mar leut de speulders ok gebruuk maeken van de zael.

Tenielklub ‘De Vriendenkring’ van Der Izzerd speulde in prachtige kostuums de biezundere ienakter Et is allemaole de schuld van de katte. (Foto: Lenus van der Broek)

Tenielklub ‘De Vriendenkring’ van Der Izzerd speulde de wel hiel biezundere ienakter Et is allemaole de schuld van de katte. Die ienakter wodde vanuut et Duuts vertaeld en bewarkt deur Koosje Hornstra. Ok de speulders van Der Izzerd zatten geweldig goed in de rollen en brochten de ienakter tot zien volle recht. Ok hier was zorgd veur een passend dekor, mar al even prachtige kostuums. Opvalend is dat de tenielklub van Der Izzerd o.l.v. Lies Mendel de hieltied meer jonge speulders tot zien beschikking het. Veul lof was d’r bi’jglieks veur de ‘kreerze en dappere Hertog’; die rolle wodde op een prima wieze speuld deur de 22-jaorige Bart Lenstra (op ‘e foto rechts naost de keuning).

Vrouwludekoor ‘De Vriendschap’ van Makkinge zong veertien prachtige Stellingwarver lieties. Links veuran vertelt Aafje Sloot over die lieties. (Foto: Lenus van der Broek)

De muzikaole bi’jdrege van de aovend wodde verzorgd deur et vrouwludekoor ‘De Vriendschap’ van Makkinge. Et koor leut, in drie blokkies, mit vaosie veertien Stellingwarver lieties heuren, en ok daor was ommeraek veul wardering veur. Bi’j de lieties weren Stellingwarver ‘klassiekers’ as Waor de Lende, mar et koor maekte ok gebruuk van de Stellingwarf Cantate en zong alderdeegst een vanuut et Fries vertaeld lied van Gurbe Douwstra. De aovend wodde ofsleuten mit et mit mekere zingen van et Stellingwarfs Volkslied.

De orgeniserende Stellingwarver Schrieversronte kan weerommezien op een fantastische zesde ienakteraovend. De eerstvolgende ienakteraovend is op zaoterdagaovend 17 november in Raevenswoold.