Schrieversronte hoolt opni’j mark twiedehaans boeken

Op zaoterdag 27 oktober hoolt de Stellingwarver Schrieversronte veur de twiede keer dit jaor een boekemark mit twiedehaans boeken. Dit keer staon vri’jwilligers van de stichting mit een grote veurraod twiedehaans boeken bi’j The Readshop (Zwikstra) in Wolvege. Oflopen 15 september was de eerste twiedehaans boekemark. Die was bi’j boekhaandel Bruna in Oosterwoolde en arg veul boeken kregen die dag een ni’je eigener.

Eerder dit jaor dee de Schrieversronte, mit naeme onder de leden van de stichting, een oproep om twiedehaans boeken beschikber te stellen veur de marken. Nao die oproep wodden deuzen en deuzen vol mit boeken naor et Schrieversrontegebouw brocht, en ok nao 15 september kwammen d’r opni’j veul boeken binnen.

Opvalend is dat d’r veur disse biezundere marken veul biezundere en weerdevolle boeken beschikber steld binnen. Veur liefhebbers van (vaeks nog muuilik te kriegen) boeken is de mark van 27 oktober dan ok beslist een anraoder. 

De mark begint morgens om elf ure en duurt tot middags vier ure. De opbrengst van de mark is bedoeld veur et financieren kunnen van alle jubileumaktiviteiten van de 40-jaorige Schrieversronte, zoas o.e. de ienakteraovens en de literaire aovenden.

Zesde ienakteraovend op 20 oktober in Makkinge

Zesde ienakteraovend op 20 oktober in Makkinge

Op zaoterdag 20 oktober hoolt de Stellingwarver Schrieversronte al weer zien zesde ienakteraovend van dit jaor. Dit keer is de aovend in et dörpshuus van Makkinge. Twie tenielverienings zullen elk een Stellingwarver ienakter naor veuren brengen, zo speult ’t Ontluikende bloempje uut Makkinge de ienakter ‘Een hiete dag’ van schriever Harmen Houtman uut Et Vene. Mit disse ienakter wun Harmen Houtman al weer wat jaoren leden de intergemientelike ‘De Oolde Pookpries’. De ere ienakter wodt speuld deur de tenielklub ‘De vriendenkring’ van Der Izzerd. Opvoerd wodt de biezundere ienakter ‘Et is allemaole de schuld van de katte’, die deur Koosje Hornstra vanuut et Duuts vertaeld wodde in et Stellingwarfs. Ok in Makkinge is d’r vanzels meziek te heuren, daorveur zorgt  ‘De Vriendschap’, et vrouwludekoor van Makkinge. De warkgroep Publiciteit zorgt ok veur disse gezellige Stellingwarver aovend weer veur een grote verlotting mit tal van mooie priezen.

De aovend is in et dörpshuus en begint om 20.00 ure. De toegang is ommenocht.

Prachtige literaire aovend in Noordwoolde

Prachtige literaire aovend in Noordwoolde

Zaoterdag 6 oktober hul de Stellingwarver Schrieversronte zien dadde literaire aovend van dit jaor. De eerste aovend was al in jannewaori in et MFC in Ni’jhooltpae, mit optredens van Ferdinand de Jong, Jan Germs, Johan Veenstra en de Grunninger meziekgroep Törf.  De twiede literaire aovend was in meert in Else, mit optredens van Marga Kool, Roely Bakker, Delia Bremer en Ria Westerhuis. Et muzikaole pat van die aovend wodde verzorgd deur Carolien Hunneman. 

De dadde literaire aovend was in ’t Vlechtwark in Noordwoolde, mit mitwarking van Tineke van Buren uut Sallaand en de Friese schriever Hylke Speerstra. De muzikaole bi’jdrege wodde verzorgd deur Serge Epskamp mit lieties in et Aachterhoeks. De aovend wodde prissenteerd deur Schrieversronte-bestuurslid Peter Riksma.

Tineke van Buren (foto: Lenus van der Broek)

Veur et schoft vertelde Tineke van Buren op kundige en vlotte wieze over et leven en wark van de bekende Sallaanse dichteresse Johanna van Buren. Johanna van Buren, die in 1881 geboren wodde begon in de twintiger jaoren van de veurige ieuw te schrieven in et Sallaans. Veur heur wark was deur de jaoren henne ommeraek veul wardering, kenners hebben wel es zegd dat as de dichteresse in et Nederlaans schreven hadde zi´j tot de laandelike top van schrievers beheurd hebben zol. Opvalend is ok dat Johanna van Buren middels een gedicht al in 1947 an gaf zunig te wezen mit je eigen (streek)tael. Tineke van Buren, zi’j is vere femilie van Johanna, schrift zels ok, en zorgde veur een Kienderbiebel in et Sallaans.   

Hylke Speerstra (foto: Lenus van der Broek)

Nao et schoft hul Peter Riksma, krek as veur et schoft mit Tineke van Buren, ok een interessaant gesprek mit de Friese schriever Hylke Speerstra. Et meerst bekende boek van Speerstra is misschien wel ‘It wrede paradys’, dat laeter ok in et Nederlaans verschenen is. Ok ‘De treastvûgel’, et boek van Speerstra dat in 2011 as geschink van de Maond van et Friese Boek verscheen, beschrift op een indrokwekkende wieze et verhael van (Friese) emigranten. Ok in Noordwoolde vertelde Speerstra een prachtig verhael over emigranten, dit keer in Australië. Hylke Speerstra wet as gien aander de serieuze ondertoon te deurspekken mit een geweldig gevuul veur humor.

 

Serge Epskamp (foto: Lenus van der Broek)

Serge Epskamp brocht veur en nao et schoft een tal prachtige lieties in et Aachterhoeks, mit o.e. ‘Laeste volle maone’. Mit de Stellingwarver variaant daorvan wun de Zaandhuziger op 29 september nog Stellingwarfpop. In september verscheen trouwens ok zien eerste cd Oer, daor tien lieties in et Aachterhoeks op te heuren binnen. Oer is een buurtschop bi’j Ulft, daor Serge van oorsprong wegkomt. Zowat alle teksten en meziek schrift Serge Epskamp zels en wet deur een prima kombinaosie van beide zien onderwarpen butendat op een sfeervolle wieze naor veuren te brengen.

De dadde literaire aovend wodde prissenteerd deur Peter Riksma (foto: Lenus van der Broek) 

Een kleine vuuftig belangstellenden maekten de dadde literaire aovend mit (foto: Lenus van der Broek)

Al hadde et bezukerstal wat groter wezen kund – een kleine 50 personen maekten de aovend mit – , mit heur kikt de orgeniserende kemmissie van de Stellingwarver Schrieversronte (Johan Veenstra, Jannes Westerhuus en Sietske Bloemhoff) dikke tevreden weeromme op een ommeraek mooie literaire aovend.

De laeste literaire aovend van dit jaor is op vri’jdag 30 november, die aovend is in et gebouw van de Schrieversronte in Berkoop. De Drentse schriever Gerard Nijenhuis zal dan vertellen over et schrieven in de streektael, vroeger en now.

Roem honderd meensken genieten van ienakteraovend in Munnikeburen

Roem honderd meensken genieten van ienakteraovend in Munnikeburen

De aldereerste ienakteraovend die de Stellingwarver Schrieversronte nao de zomer vanwegens zien 40-jaorig jubileum orgeniseerde was die van 29 september in Munnikeburen. Roem honderd meensken geneuten van een opni’j prachtige ienakteraovend. Op disse vuufde ienakteraovend speulde de tenielverieninge WDN de biezundere ienakter ‘Een hiete dag’ van schriever Harmen Houtman uut Et Vene. Veur fleurige en sfeervolle zang zorgde et smatlappekoor ‘Kommer en Geklach’, die mit tal van bekende lieties de stemming d’r goed in kreeg. De warkgroep Publiciteit van de Schrieversronte zorgde daornaost veur een grote verlotting mit veul mooie priezen. Veur de orgenisaosie van Stellingwarver aovens bliekt ok in de Westhoek van West-Stellingwarf veul wardering.

De eerstvolgende ienakteraovend die de Stellingwarver Schrieversronte orgeniseert is op zaoterdagaovend 20 oktoiber. Die aovend is in et dörpshuus van Makkinge.

Hieronder bin een flink tal foto’s van de aovend in Munnikeburen te zien; ze bin allemaole maekt deur fotograaf Hans Brandsma:

Gezellige boekemark bi’j Bruna in Oosterwoolde

Zaoterdag 15 september orgeniseerde de Stellingwarver Schrieversronte tegere mit boekwinkel Bruna in Oosterwoolde een boekemark van twiedehaans boeken. Veur de mark weren honderden boeken inbrocht, naodat daor naor vraogd was in o.e. et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend en de regionaole kraanten. De veurbereidende kemmissie was over de inbreng van al die boeken arg tevreden, mar kan ok weerommkieken op een eerste goeie en gezellige boekemark. Verscheiden meensken kwammen speciaol naor Bruna toe, en vunnen in de veurraod ien of meer boeken van heur keuze. De mark wodde holen om mit de opbrengst d’r van (tegen de € 300,-) een diel van de jubileumaktiviteiten van de Schrieversronte financieel mit meugelik te maeken.

Op zaoterdag 27 oktober is d’r nog zoe’n boekemark, mar dan in Wolvege bi’j The Readshop (Zwikstra). Ok die mark is van 11.00 ure tot 16.00 ure.

De kemmissie die de marken veurbereidet bestaot uut Fettje Alten (Noordwoolde), Jantje Boer (Oosterwoolde), Geert van der Meulen (Oosterwoolde) en Albertha Zwaagstra (Oosterwoolde). Beide foto’s bin maekt deur Coen Adams van boekwinkel Bruna.