De Ovend van augustus is d’r!

Vanwegens de vekaansieperiode en vlak daornao de jaorlikse sutelaktie verscheen al in de dadde weke van juli et augustusnommer van et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend. Ok dit keer bin daor weer prachtige artikels, verhaelen en ni’jgies in te lezen! Redakteur Jannes Westerhof zorgde opni’j veur een arg interessaante oflevering van ‘Oosterse kontakten’, dit keer had hi’j een gesprek mit schriever/dichter Derk Jan ten Hoopen uut Zuudwoolde, mar ofkomstig uut de Aachterhoek. Ten Hoopen is o.e. ok veurzitter van de raod van toezicht van SONT (Stichting Streektaal-organisatie in het Nederlsaksisch Taalgebied). Een ommeraek aorig stok schreef Westerhof butendat over et gesprek dat hi’j kotleden had mit de Haulerwiekster Jan Aalders in ‘Dit plak dot me wat’. In de ni’je Ovend is d’r ok ommedaenken veur keunst, daorveur zorgde Pieter Jonker uut Oosterwoolde. Hi’j schreef een slim lezensweerdig artikel over de van oorsprong uut Makkinge ofkomstige keunstener Aizo Betten, veurzien van ofbeeldings van prachtig wark van Betten. Krek as de eerste is ok de twiede oflevering van “Oolde middelieuwse karkhoffies in Stellingwarf’ slim interessaant. In disse oflevering schrift Rienk Klooster over een oold karkhoffien bi’j Peperge, Klooster dee daor kotleden veerder onderzuuk naor. Ommedaenken is d’r ok veur de foto’s van de winners van de fotowedstried veur schoelekiender. Alle winnende foto’s bin in De Ovend opneumen, mit daorbi’j de reden waoromme juust disse foto’s deur de jury (Marije Kuiper en Ruurd Jelle van der Leij) uutkeuzen binnen. Taelkundige Henk Bloemhoff het et in zien taelrebriek dit keer over ‘Westfaalse peren in oons westen…’, Frank Spijkers tekende een ni’je strip, en Lily Köhler en Klaas Boersma zorgden veur twie vermaekelike verhaelen.

Een abonnement op De Ovend kost € 19,00 in et jaor, et blad wodt je dan jaorliks zes keer toestuurd. De Ovend is ok te koop veur € 3,50 in de losse verkoop: bi’j de Schrieversronte in Berkoop en bi’j de boekhaandels Bruna in Oosterwoolde en The Readshop in Wolvege.

Vroeg juninommer van tiedschrift De Ovend

image0-001

Vroeg vanwegens anbod biezundere dag

Et juninommer van et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend wodt halverwege meie al drokt vanwegens een biezunder anbod. Et gaot om et anbod van een biezundere kulturele dag die op zaoterdag 22 juni plakvienen zal in en om Appelsche henne. De dag wodt orgeniseerd deur pannekoekehuus De Oude Hof (an de Boerestreek in Appelsche) i.s.m. de Stellingwarver Schrieversronte. De dag zal in et teken staon van ‘Et Stellingwarver voegelboek’ en begint mit een prachtige powerpoint-prissentaosie van  netuurfotograaf Ruurd Jelle van der Leij, auteur Freddie de Vries vertelt tiedens een bustocht over de voegelwereld om Appelsche henne. De Oude Hof zorgt morgens veur heerlike koffie mit wat d’r bi’j, nao ofloop kan iederiene genieten van heerlike pannekoeken, mit ies of koffie daor aachteran. De kosten veur et hiele pergramme, inklusief bustocht en pannekoeken, bin € 35,00 per persoon, anmelden kan tot 10 juni bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop.

Exkursie naor Diever, Wilhelminaoord en et Holtingerveld op zaoterdag 7 september

Voerman 3 e kuil 11-8-1936 (1)

G.H. Voerman (foto: archief Drents Museum)

In De Ovend is dit keer o.e. ommedaenken veur misschien wel de bekendste schriever in et Drents, Gerard Nijenhuis, redakteur Jannes Westrerhof zorgde veur een biezunder aorig artikel. Ommedaenken is d’r ok veur de interessaante tentoonstelling ‘Rendierjagers in het Holtingerveld’ die in et Schultehuus in Diever te zien is. Kotleden verscheen ok een boek over dat onderwarp, in De Ovend van april wodde dat al nuumd. Mit naeme ammeteur-archeoloog G.H. Voerman hadde daor veul mit te maeken, hi’j was veural aktief de gemiente Westerveld.  Mar ok in de omkrieten van Buil was Voerman aktief, Hans Salverda schrift anslutend over him en dee veur zien artikel extra onderzuuk naor et wark van Voerman. Op zaoterdag 7 september is d’r veur Schrieversronte-leden een exkursie orgeniseerd naor Diever en et Holtingerveld. Ok over die exkursie is vanzels meer te lezen in De Ovend.

In De Ovend is ok weer de rebriek ‘Dot plak dot me wat’ opneumen. Redakteur Jannes Westerhof praotte dit keer mit Suze Sanders van Der Izzerd. Uteraord bin in de ni’je Ovend ok verhaelen en gedichten te lezen, én d’r is ommedaenken veur de ni’jste uutgiften van de Schrieversronte.

Jannes Westerhof in De Ovend in gesprek mit Freddie de Vries

11-1-2013__(8) 

Freddie de Vries an et woord in ‘Dit plak dot me wat’. Dat plak is de Lendevallei bi’j Hooltpae (foto: Andries van Huizen).

In de ni’jste oflevering van et Stellingwarver tiedschrift ‘De Ovend’ het redakteur Jannes Westerhof in de rebriek ‘Dit plak dot me wat’ een gesprek mit Freddie de Vries van Hooltpae. Van him en fotograaf Ruurd Jelle van der Leij kwam kotleden ‘Et Stellingwarver voegelboek’ uut. In De Ovend vertelt de auteur over et boek, en hoe hi’j tot et schrieven d’r van kwam. Daornaost is d’r ok ommedaenken veur veul ere zaeken daor Freddie de Vries him veur interesseert. Et plak dat Freddie ‘wat dot’ is de Lendevallei bi’j Hooltpae.

In De Ovend van feberwaori is d’r veerder ommedaenken veur o.e. de Drentse schriever Gerard Nijenhuis, de Stellingwarver dienst van dr. Rienk Klooster op oflopen 13 jannewaori en et ni’je boek mit wark van H.J. Bergveld. En ok now bin d’r netuurlik weer Stellingwarver verhaelen en gedichten in dit ienige echte Stellingwarver tiedschrift te lezen!

De Ovend van december komt d’r an!

In de eerste weke van december verschient et laeste nommer van et Stellingwarver tiedschrift De Ovend van dit jaor. In ‘Et veuroffien’ kikt Schrieversronte-veurzitter Ype Dijkstra op et biezundere jubileumjaor weeromme. In et nommer is weer een grote verscheidenhied an artikels, verhaelen en gedichten opneumen. Zo is d’r een slim lezensweerdig artikel te lezen van dr. Oebele Vries over ‘De perochies van et vri’je Stellingwarf, in et biezunder West-Ni’jberkoop’. Redakteur Jannes Westerhof het et mit Jan de Vries van Wolvege over ‘Dit plak dot me wat’, Lily Köhler zorgde weer veur een mooie kollum en Willem Jan Teijema schreef twie prachtige sfeervolle gedichten. Mar d’r is vanzels nog veul meer in et twienendattig bladzieden tellende tiedschrift te zien en te lezen! 

De Ovend is te koop veur € 3,50 bi’j o.e. boekwinkel Bruna in Oosterwoolde en The Readshop in Wolvege. Wie liekewel lid is van de Stellingwarver Schrieversronte krigt De Ovend zes keer in et jaor toestuurd veur € 18,00.

DE GAASTE EN DE OVEND: gezaemelik oktobernommer

De Gaaste en De Ovend: gezaemelik oktobernommer

Vanwegens de altied goeie onderlinge saemenwarking én vanwegens et jubileumjaor van de Stellingwarver Schrieversronte besleuten de Historische Verieninge Oosterwoolde e.o. en de Stellingwarver Schrieversronte tot een gezaemelike en biezundere uutgifte van heur beide tiedschriften De Gaaste en De Ovend. In dit nommer vertelt Albert Oost van Oosterwoolde et biezundere verhael van de buurtschop ‘De Kaamp’ die indertied even buten Oosterwoolde lag.

Lees meer deur even te klikken op: Gezaemelike_uutgifte_De_Gaaste_en_De_Ovend