Kursus ‘Vertel een verhael’

4 handen in bolvorm, Baukje

Kursus ‘Vertel een verhael’

Veur de twiede keer zal professioneel verhaelevertelster Baukje Koolhaas (zie foto) een kursus ‘Vertel een verhael’ in oonze regio verzorgen. De eerste keer gong et om een warkwinkel die uut twie aovens beston, en aenlik was die tied krek te kot. De ni’je kursus zal daoromme uut vier aovens bestaon. In de kursus kommen d’r verschillende menieren van vertellen an bod. Zo is d’r ommedaenken veur et vertellen van een verhael in et algemien, mar ok veur et vertellen an verschillende doelgroepen en leeftieden. Tiedens de kursus kan ieder zien eigen tael gebruken. Baukje bruukt et Nederlaans, mar is ok thuus in et Fries en et Nedersaksische Sallaans, dat vanzels veul van et Stellingwarfs weg het.

Veur meer info verwiezen we graeg naor de webstee van Baukje www.soelaes.nl, ie moe’n dan even in de linkerkolom et woord ‘vertelling’ anklikken.

De kursus ‘Vertel een verhael’ is op woensdagaovend 12 en 19 feberwaori en 5 en 12 meert, de hieltied van 19.30 tot 22.00 ure. De kosten bin € 40,00 per persoon, koffie/thee inbegrepen. De kursus wodt geven in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. An de kursus kun hooguut 12 personen mitdoen. Wie mitdoen wil kan him tillefonisch (0516-451108) of via de mail (info@stellingwarfs.nl) anmellen.

Snuffelkursus Stellingwarfs op ‘e helte

DSC_0787, Snuffelkursus

De Snuffelkursus Stellingwarfs, die kotleden uut aende gong, is ondertussen op ‘e helte. Disse ni’je kursus, een initiatief van de Stellingwarver Schrieversronte, is veural bedoeld veur ni’je inwoners van de Stellingwarven. Die kun deur et grote anbod an onderwarpen op een mooie meniere in de kunde kommen mit wat et gebied an eigen streekkultuur te bieden het. Tiedens de twiede aovend vertelde dr. Henk Bloemhoff over (de geschiedenis van) et Stellingwarfs. Jan Koops en Jan de Vries, de auteurs van et boek De dörpen van Stellingwarf in oolde beelden, vertelden an de haand van een prachtige powerpointprissentaosie over de 39 dörpen van Stellingwarf. Op de foto links Henk Bloemhoff, rechts Jan Koops en Jan de Vries. Veur de foto zorgde Lenus van der Broek. De Snuffelkursus is nog op donderdagaovend 10 oktober en wodt mit een exkursie in een netuurgebied ofsleuten op zaoterdagmorgen 19 oktober.

Vanof 26 september kuj’ bi’j de Schrieversronte: Snuffelen in Stellingwarf

Wie dot mit an de Snuffelkursus Stellingwarfs?

image3

Vaeke weten meensken die in oonze regio kommen te wonen niet wat d’r hier allemaole te doen is. Dat gelt mit naeme veur de aktiviteiten op et gebied van de Stellingwarver streekkultuur en geschiedenis. De Stellingwarver Schrieversronte orgeniseert daoromme kommende haast veur et eerst de ‘Snuffelkursus Stellingwarfs’. Meensken die an die kursus mitdoen gaon kun tiedens vier dagdielen even an verschillende facetten van et Stellingwarver arfgoed snuffelen. De kursus wodt holen in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop en is op:

Donderdagaovend 26 september (van 19.30 tot 21.30 ure):

image6-001

1. Algemiene geschiedenis, deur Geert Lantinga

2. Stellingwarver proza en poëzie, deur Jannes Westerhof, Johan Veenstra en Christine Mulder

Donderdagaovend 3 oktober (van 19.30 tot 21.30 ure):

image0

1. De geschiedenis van et Stellingwarfs, deur dr. Henk Bloemhoff

2. De dörpen van Stellingwarf in oolde beelden, deur Jan Koops en Jan de Vries

Donderdagaovend 10 oktober (van 19.30 tot 21.30 ure):

IMG_4919

1. De geschiedenis van et laandschop, deur drs. Dennis Worst

2. De netuur van Stellingwarf, beeldreportage deur Ruurd Jelle van der Leij

Zaoterdagmorgen 19 oktober (van 9.00 tot 11.30 ure):

Exkursie in een Stellingwarfs netuurgebied, o.l.v. Freddie de Vries

 

De kosten bin € 30,00 per persoon, koffie/thee inbegrepen

Anmelden kan bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Dat kan per mail: info@stellingwarfs.nl, of deur even te bellen mit et kantoor: 0516-451108

Stellingwarver Schrieversronte

Willinge Prinsstraote 10

8421 PE Berkoop/Oldeberkoop

info@stellingwarfs.nl, 0516-451108

 

Foto’s: Sietske Bloemhoff

Kursus ‘Stellingwarfs veur beginners’ gaot op 12 november uut aende

Kursus ‘Stellingwarfs veur beginners’

 ‘Waoromme schrieven we ‘schrieven’ en niet ‘schriev’n’ of ‘schrievm’?

‘Is et now volle maene of volle maone?

 Aj’ graeg mit et schrieven van et Stellingwarfs an de slag gaon willen, kuj’ vanzels flink wat infermaosie in verschillende boeken en op de Stellingwarver webstee StellingPlus vienen. Mar et schrieven van et Stellingwarfs leer ie veural deur et vule te doen. Ie kommen dan liekewel ok talloze zaeken tegen waor aj’ wel graeg wat meer van weten willen zollen. Waoromme schrieven we ‘schrieven’ en niet ‘schriev’n’ of ‘schrievm’? Wanneer schrieven we ‘ao’ en wanneer ‘ae’? En waor komt dat Stellingwarfs now aenlik weg, we wonen toch in Frieslaand? Veur et antwoord op zokke en veul meer aandere vraogen orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte de kursus ‘Stellingwarfs veur beginners’. De kursus geft butendat een boel meensken die al wat mit et Stellingwarfs in de weer binnen een mooi steuntien in de rogge.

Behalven daj’ bi’j disse kursus dus aorig mit de schrieveri’je an de slag binnen, is d’r ok ommedaenken veur et praoten in et Stellingwarfs. Butendat koj’ in de kunde mit de geschiedenis en volkskunde van Stellingwarf en is d’r andacht veur de biezundere ligging van de streek.

De kursus ‘Stellingwarfs veur beginners’ bestaot uut tien lesaovens en begint op deensdagaovend 12 november. De kursus is van half achte tot half tiene en wodt geven in et gebouw van de Schrieversronte in Berkoop. De kosten bin € 75,00, dat is inklusief koffie of thee mit wat d’r bi’j.

Meensken die interesse hebben kun et beste even bellen mit et kantoor van de Schrieversronte: 0516-451108, of mailen naor: info@stellingwarfs.nl.

Kursus Laandschopsgeschiedenis

Lende mit boswal

Kommende 5 september gaot d’r in Else de ni’je kursus Laandschopsgeschiedenis uut aende. Et gaot om ien van de vuuf kursussen die de kommende haast anbeuden wodden deur de Stellingwarver Schrieversronte. De ni’je kursus Laandschopsgeschiedenis is ontwikkeld deur Dennis Worst uut Oosterwoolde en is bedoeld om de dielnemers op weg te helpen bi’j et kennismaeken en/of veerder ontdekken van de geschiedenis van et laandschop om heur henne. De ni’je kursus zal de eerste keer geven wodden in Else, et dörp daor Worst van oorsprong wegkomt. Alle gegevens over disse biezundere kursus bin te lezen deur even te klikken op:

Programmafolder Cursus Landschapsgeschiedenis2 (25-07-2013)