NI’J: Flitskursus Stellingwarfs

De Stellingwarver Schrieversronte orgeniseert op zaoterdag 29 meert de ni’je ‘Flitskursus Stellingwarfs’. Die kursus is bedoeld veur meensken die et Stellingwarfs niet machtig binnen en graeg mit et schrieven én praoten d’r van an de gang willen. De Flitskursus is ok bedoeld veur meensken die et deur de weke niet an tied hebben om de ere beginnerskursussen, die de Schrieversronte op dit gebied orgeniseert, te volgen.

De kursus wodt holen in Berkoop,  en begint morgens om tien ure. Tot twaelf ure is d’r dan andacht veur de spelling en de grammatika van et Stellingwarfs. Dit onderdiel zal geven wodden deur dr. Henk Bloemhoff, taelkundige en saemensteller van et Stellingwarfs Woordeboek. Et middagdiel is van 13.00 tot 15.00 ure, dan is d’r veural ommedaenken veur et praoten en et daegelikse gebruuk van et Stellingwarfs. Dat onderdiel wodt verzorgd deur Ypie v.d. Boer en Sietske Bloemhoff. Kotleden gavven de beide vrouwluden nog de uut acht aovens bestaonde konversaosiekursus ‘Praotgroep Stellingwarfs’.

De Flitskursus wodt geven in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop, de kosten bin € 20,00 per persoon, koffie en thee inbegrepen. Opgeven kan via de mail info@stellingwarfs.nl, bellen kan ok naor et kantoor: 0516-451108 (van maendag t/m donderdag).

Kursus Laandschopsgeschiedenis gaot op 31 meert in Oosterwoolde uut aende

Op 31 meert gaot in De Miente in Oosterwoolde de kursus Laandschopsgeschiedenis uut aende. De kursus is ontwikkeld deur drs. Dennis Worst, hi’j is ok iene van de kursusleiders. De ere drie kursusleiders bin Oosterwoolde-kenner Rienk Klooster, Henk Bloemhoff (taelkundige) en Emiel Beijk van Staatsbosbeheer. De kursus wodde eerder, mit biezunder veul sukses, in Else geven. De kursus bestaot uut vier aovens en twie exkursies; de kosten bin € 49,50, veur leden van de Historische Veriening gelt een kotting van € 10,00. Je opgeven kan bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Omreden d’r veul belangstelling verwaacht wodt is et zaeke om dat z.g.m. te doen. Meer gegevens én de gegevens om je an te mellen bin te lezen deur even te klikken op: cursus-landschapsgeschiedenis2014 (2).

Eerste konversaosiekursus ‘Praotgroep Stellingwarfs’ het goed voldaon

Oflopen maendagaovend wodde in Berkoop de eerste konversaosiekursus ‘Praotgroep Stellingwarfs’ ofsleuten. De kursus beston uut acht kursusaovens, viere in november en viere in jannewaori/feberwaori. De kursus bestaot uut verschillende onderdielen daor de van huus uut Nederlaanstaelige kursisten heur Stellingwarfs goed in oefenen kunnen. Et pergramme veur de ‘Praotgroep Stellingwarfs’ wodde speciaol ontwikkeld, en het, zo bleek oflopen maendag, goed voldaon. De konversaosiekursus ‘Praotgroep Stellingwarfs’ gaot in november 2014 weer van start. De kursus wodde ontwikkeld en geven deur Ypie v.d. Boer en Sietske Bloemhoff.

Kursus ‘Vertel een verhael’

4 handen in bolvorm, Baukje

Kursus ‘Vertel een verhael’

Veur de twiede keer zal professioneel verhaelevertelster Baukje Koolhaas (zie foto) een kursus ‘Vertel een verhael’ in oonze regio verzorgen. De eerste keer gong et om een warkwinkel die uut twie aovens beston, en aenlik was die tied krek te kot. De ni’je kursus zal daoromme uut vier aovens bestaon. In de kursus kommen d’r verschillende menieren van vertellen an bod. Zo is d’r ommedaenken veur et vertellen van een verhael in et algemien, mar ok veur et vertellen an verschillende doelgroepen en leeftieden. Tiedens de kursus kan ieder zien eigen tael gebruken. Baukje bruukt et Nederlaans, mar is ok thuus in et Fries en et Nedersaksische Sallaans, dat vanzels veul van et Stellingwarfs weg het.

Veur meer info verwiezen we graeg naor de webstee van Baukje www.soelaes.nl, ie moe’n dan even in de linkerkolom et woord ‘vertelling’ anklikken.

De kursus ‘Vertel een verhael’ is op woensdagaovend 12 en 19 feberwaori en 5 en 12 meert, de hieltied van 19.30 tot 22.00 ure. De kosten bin € 40,00 per persoon, koffie/thee inbegrepen. De kursus wodt geven in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. An de kursus kun hooguut 12 personen mitdoen. Wie mitdoen wil kan him tillefonisch (0516-451108) of via de mail (info@stellingwarfs.nl) anmellen.

Snuffelkursus Stellingwarfs op ‘e helte

DSC_0787, Snuffelkursus

De Snuffelkursus Stellingwarfs, die kotleden uut aende gong, is ondertussen op ‘e helte. Disse ni’je kursus, een initiatief van de Stellingwarver Schrieversronte, is veural bedoeld veur ni’je inwoners van de Stellingwarven. Die kun deur et grote anbod an onderwarpen op een mooie meniere in de kunde kommen mit wat et gebied an eigen streekkultuur te bieden het. Tiedens de twiede aovend vertelde dr. Henk Bloemhoff over (de geschiedenis van) et Stellingwarfs. Jan Koops en Jan de Vries, de auteurs van et boek De dörpen van Stellingwarf in oolde beelden, vertelden an de haand van een prachtige powerpointprissentaosie over de 39 dörpen van Stellingwarf. Op de foto links Henk Bloemhoff, rechts Jan Koops en Jan de Vries. Veur de foto zorgde Lenus van der Broek. De Snuffelkursus is nog op donderdagaovend 10 oktober en wodt mit een exkursie in een netuurgebied ofsleuten op zaoterdagmorgen 19 oktober.