Veul ni’j eigentieds lesmateriaol prissenteerd

Tiedens de jaorlikse hiemkundemiddag veur de leerkrachten van et basisonderwies in de beide Stellingwarver gemienten wodde veul ni’j en eigentieds lesmateriaol veur mit naeme et Stellingwarfs binnen et vak Hiemkunde  prissenteerd. Opvalend was de grote verscheidenhied en de gruui van de hieltied meer digitale produkten. Ok de speciaole hiemkundewebstee www.stellingwerf-heemkunde.nl is de laeste tied geweldig uutbreid en bödt talloze digitale verwarkingsmeugelikheden veur de basisschoelen. Zoe’n dattig leerkrachten kwammen op de inspirerende middag of. (Laeter meer…) 

De foto’s bin maekt deur Lenus van der Broek

Gezellige boekemark bi’j Bruna in Oosterwoolde

Zaoterdag 15 september orgeniseerde de Stellingwarver Schrieversronte tegere mit boekwinkel Bruna in Oosterwoolde een boekemark van twiedehaans boeken. Veur de mark weren honderden boeken inbrocht, naodat daor naor vraogd was in o.e. et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend en de regionaole kraanten. De veurbereidende kemmissie was over de inbreng van al die boeken arg tevreden, mar kan ok weerommkieken op een eerste goeie en gezellige boekemark. Verscheiden meensken kwammen speciaol naor Bruna toe, en vunnen in de veurraod ien of meer boeken van heur keuze. De mark wodde holen om mit de opbrengst d’r van (tegen de € 300,-) een diel van de jubileumaktiviteiten van de Schrieversronte financieel mit meugelik te maeken.

Op zaoterdag 27 oktober is d’r nog zoe’n boekemark, mar dan in Wolvege bi’j The Readshop (Zwikstra). Ok die mark is van 11.00 ure tot 16.00 ure.

De kemmissie die de marken veurbereidet bestaot uut Fettje Alten (Noordwoolde), Jantje Boer (Oosterwoolde), Geert van der Meulen (Oosterwoolde) en Albertha Zwaagstra (Oosterwoolde). Beide foto’s bin maekt deur Coen Adams van boekwinkel Bruna.

SUTELAKTIE ROEM BOVEN € 16.000,-!

Sutelaktie roem boven € 16.000,-!

Ok dit jaor kan de Stellingwarver Schrieversronte weerommezien op een hiele goeie sutelaktie. Tiedens de zes aovens dat d’r suteld wodde is veur roem € 16.000,- an boeken, kelinders, cd’s en kaorten verkocht. Topper in de verkoop was et ni’je boek De dörpen van Stellingwarf in oolde beelden van Jan Koops en Jan de Vries, mit plaknaemeverklaorings van Henk Bloemhoff. Intied het de Stellingwarver Schrieversronte een herdrok van et boek besteld. Ok arg goed verkochten de Stellingwarver Spreukekelinder 2013 en et boek Mit et waeter veur de dokter van Johan Veenstra. Krek as veurig jaor was d’r ok now weer flink belangstelling veur de Stellingwarver kienderboeken. Daornaost vul op dat flink wat meensken belangstelling toonden veur et Stellingwarver Voegelboek dat laeter dit jaor verschient. Datzelde gelt ok veur et boek mit verzaemeld wark van H.J. Bergveld, dat van de haast uutgeven wodden zal. 

Op de slotaovend van de sutelaktie 2012 was de stemming onder de sutelders slim goed en wodde mit mekeer op de laeste verkoopciefers waacht. Die wodden zo tegen de klokke van tienen bekendmaekt deur Joop Donker van Wolvege, ien van de vri’jwilligers die alle keren kontrole hul over de opbrengsten. Nao de prachtige uutslag daankte Schrieversronte-direkteur Sietske Bloemhoff alle vri’jwilligers (roem 80) die heur ok dit jaor veur de aktie inzet hebben, en moch Jan Punter – hi’j zorgt d’r alle jaoren veur dat de sutelkrojen op et goeie plak kommen en dat ze rulende blieven – mit de speciaole suteltoeter de sutelaktie 2012 uutblaozen.

STELLINGWARFPOP KOMT DE HIELTIED DICHTERBI’J!

Stellingwarfpop komt de hieltied dichterbi’j!

Zaoterdagaovend 29 september wodt in Berkoop veur de vuufde keer et popfestival Stellingwarfpop holen. Dit keer is zorgd veur een fantastisch ofwisselend pergramme. Et festival is op et evenementeterrein De Doevekaampe en begint om 19.00 ure. Om mit te doen an Stellingwarfpop moe’n de dielnemers op zien minst ien eigen Stellingwarfstaelig nommer naor veuren brengen. Veul groepen zullen liekewel meerdere nommers in et Stellingwarfs heuren laoten. Opvalend is dat d’r dit keer meer semi-akoestische optredens binnen as eerder. De orgenisaosie is daor bliede mit, want die perbeert om veur zoe’n groot meugelike verscheidenhied an meziek te zorgen. Dat dat now bi’j et eerste lustrum – et gaot dit keer om et vuufde Stellingwarfpop – et geval is, is daoromme een mooie vere op de hoed.

Stellingwarfpop wodt prissenteerd deur Fons Herder, rondomtoe bekend as zanger van de fermaosie A Liquid Landscape. Et festival duurt tot 24.00 ure en is gratis. De volgende bands/duo’s/singer-songwriters doen mit:

The After Midlife Group

Disse band bestaot uut Guus Huis in ‘t Veld (zang, gitaar), Teo Krijgsman (zang, gitaar), Tonny Hassing (bas) en Jan Visser (drums, zang). Et rippertoire van The After Midlife Group is hiel verschillend, mar de groep speult veural bekende popmeziek vanof de jaoren ’60.  

Rosie Kills

Rosie Kills bestaot uut zangeres Sietske Sietsma en gitarist Rob Zandgrond. Beide bin al jaoren aktief in de meziek en vaeks ok in dezelde bands, zoas o.e. in heur eigen rockband Carmentheband mit eigen nommers. Uut die groep is ok et duo Angelsmile ontstaon, dat nommers van eerdernuumde band akoestisch speult. Nao een onderbreking van een jaor of drie, waorin Sietske en Rob heur eigen muzikaole paeden insleugen, bin ze now beide weer aktief in de rockfermaosie Rosie Kills, en laoten as duo op Stellingwarfpop nommers van die band akoestisch heuren.

COR & co

COR & co is een gelegenhiedsfermaosie die speciaol veur Stellingwarfpop in et leven reupen is. Sommige leden speulden eerder in Roadhawks, die eerder ok mitdee an Stellingwarfpop. Aandere leden bin aktief in de band Twadde Leafde. Over de tekst ‘En op mien boek zit een muske’ vertelt Peter Hassing, tekstschriever en iene van de leden van de band, dat et lied over stress en warkdrok gaot, mar ok over ontspanning. Peter vun ooit een muske, et besien was halfdood. Et knapte liekewel op en bleef drie jaor in de buurt van Peter en zorgde zo veur ontspanning in een drok bestaon.

Freaking Doodle Special

Freaking Doodle Special is een band die uut jonge meensken bestaot en die rockmeziek maekt. De band bestaot uut Suzanne Kuilberg (zang), Mark Bijlsma (gitaar), Rik Friso (bassist) en Yorick Herszkowicz (drums). Rik en Yorick deden eerder ok mit an Stellingwarfpop, mar dan in een aandere band. Et rippertoire van Freaking Doodle Special bestaot veural uut rockmeziek.  

Serge Epskamp

Serge Epskamp is een singer-songwriter die van oorsprong uut de Aachterhoek komt, mar onderhaand al weer een kleine tien jaor in Zaandhuzen woont. Tegere mit bluegrass-specialist Erwin van de Ven zorgde Serge veur de cd ‘Oer’, die op 22 september verscheen. De meziek die Serge en Erwin brengen is een mix van americana, bluegrass, pop en verstilde akoestische nommers. In tegenstelling tot eerdere berichten treedt Serge op Stellingwarfpop niet alliend op, mar tegere mit Erwin.

Spirit of the dark

De hardrockband Spirit of the dark bestaot sund 2011. De groep speult veural covers die in een eigen jassien steuken wodden, van The Animals tot Deep Purple, mar ok van Iron Maiden en Saxon waor de veurkeur naor uutgaot. Spirit of the dark het ondertussen drie eigen Stellingwarver nommers. De band bestaot uut Jannie Dijkstra (zang), Martin Vogels (gitaar), Eise Dijkstra (bas) en Remko de Jong (drums). 

The Jetfarm

The Jetfarm bestaot uut Ruud Fieten (zang, gitaar) en Rob Zandgrond (zang, gitaar). Et duo bestaot now ongeveer twie jaor, mar ondanks dat nog mar kotte bestaon treedt The Jetfarm al mit veul bekende bands en singer-songwriters op, op grote festivals, tuunfeesten en kaemerkonserten. Zo dee et duo dit jaor nog mit an de Grote Prijs van Nederland. De meziek van The Jetfarm is een mix van jazzy funk en americana, country en blues.

Grote veurraod twiedehaans boeken veur boekemark

15 SEPTEMBER BI’J BRUNA IN OOSTERWOOLDE

Op zaoterdag 15 september hoolt de Stellingwarver Schrieversronte een boekemark mit twiedehaans boeken bi’j boekwinkel Bruna in Oosterwoolde. Een peer maonden leden dee de Schrieversronte mit naeme onder de leden van de stichting een oproep om twiedehaans boeken daorveur beschikber te stellen. Ondertussen staon d’r in et Schrieversrontegebouw in Berkoop tientallen deuzen vol boeken die veur de mark inbrocht binnen. Mit ien oogopslag is te zien dat veur disse biezundere mark veul prachtige en vaeks weerdevolle boeken beschikber steld binnen. Veur liefhebbers van (vaeks uutverkochte) boeken is de mark op 15 september dan ok beslist een anraoder. Et advies is om niet te laete te kommen, want de verwaachting is dat veerweg et grootste pat in een mum van tied verkocht is.

De mark begint morgens om elf ure en duurt tot middags vier ure, temeensen… as de veurraod dan nog niet uutverkocht is! De opbrengst van de mark is bedoeld veur et financieren kunnen van alle jubileumaktiviteiten van de 40-jaorige stichting dit jaor, zoas de Stellingwarver ienakteraovenden en de literaire aovens.  

Een goeie maond laeter, op zaoterdag 27 oktober, hoolt de Stellingwarver Schrieversronte in Wolvege een twiede mark van twiedehaans boeken. Die mark wodt holen bi’j boekwinkel The Readshop an de Heufdstraote West.