Kursus Stellingwarfs

Jammer genoeg hebben heur krek wat te min meensken opgeven veur de ni’je kursus Stellingwarfs veur beginners. Om de kursus deurgaon te laoten is een minimum tal kursisten neudig van tien personen, dit keer gavven zes meensken heur op. Ankem jaor wodt de kursus opni’j anbeuden, mar om toch al wat Stellingwarfs an te leren kun meensken op disse webstee an de slag. In de rebriek e-learning Stellingwarfs zullen mit riegelmaot ni’je taeloefenings en taelspullegies anbeuden wodden. Butendat is daor de bundel Hoe schrijf je ‘t Stellingwerfs van kursusleider dr. Henk Bloemhoff in te zien.

Kursus Gedichten schrieven

Et doel was dat op 27 oktober d’r een kursus Gedichten schrieven beginnen zol in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Jammer genoeg wodden de ankondigings daorveur niet op tied in mit naeme de lekaole kraanten opneumen, zodat et anbod bi’j te min meensken bekend was. De kursus die op vier aovenden geven wodden zal is daoromme uutsteld naor meert kommend jaor. De eerste aovend is op 1 meert, de twiede op 8 meert, de dadde op 22 en de laeste op 29 meert. De kursus wodt geven deur Peter Riksma, hi’j is neerlandikus en liefhebber en kenner van gedichten. De kursus kost € 50,00, daor bin koffie en thee bi’j inbegrepen.

Wie mitdoen wil kan him now al opgeven bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Dat kan via de mail info@stellingwarfs.nl, bellen kan ok naor 0516-451108.