Grote veurraod twiedehaans boeken veur boekemark

15 SEPTEMBER BI’J BRUNA IN OOSTERWOOLDE

Op zaoterdag 15 september hoolt de Stellingwarver Schrieversronte een boekemark mit twiedehaans boeken bi’j boekwinkel Bruna in Oosterwoolde. Een peer maonden leden dee de Schrieversronte mit naeme onder de leden van de stichting een oproep om twiedehaans boeken daorveur beschikber te stellen. Ondertussen staon d’r in et Schrieversrontegebouw in Berkoop tientallen deuzen vol boeken die veur de mark inbrocht binnen. Mit ien oogopslag is te zien dat veur disse biezundere mark veul prachtige en vaeks weerdevolle boeken beschikber steld binnen. Veur liefhebbers van (vaeks uutverkochte) boeken is de mark op 15 september dan ok beslist een anraoder. Et advies is om niet te laete te kommen, want de verwaachting is dat veerweg et grootste pat in een mum van tied verkocht is.

De mark begint morgens om elf ure en duurt tot middags vier ure, temeensen… as de veurraod dan nog niet uutverkocht is! De opbrengst van de mark is bedoeld veur et financieren kunnen van alle jubileumaktiviteiten van de 40-jaorige stichting dit jaor, zoas de Stellingwarver ienakteraovenden en de literaire aovens.  

Een goeie maond laeter, op zaoterdag 27 oktober, hoolt de Stellingwarver Schrieversronte in Wolvege een twiede mark van twiedehaans boeken. Die mark wodt holen bi’j boekwinkel The Readshop an de Heufdstraote West.

Foto’s Stellingwarver Dag

Foto’s: Lenus van der Broek

Op zaoterdag 7 juli was d’r, vanwegens et 40-jaorig bestaon van de Stellingwarver Schrieversronte, een grote Stellingwarver Dag. Die dag was heufdzaekelik in en om et gebouw van de Schrieversronte in Berkoop, mar wodde mit een feestelike kulturele aovend ofsleuten in Hotel Holland Inn in Wolvege.

Et morgenpergramme gong uut aende mit een gesprek dat veurzitter Ype Dijkstra hadde mit zowat alle oold-veurzitters. Nao een gezellige en reünie-achtige lunch konnen de dielnemers an de Stellingwarver Dag mitdoen an een kulturele busreize, een taelfietstocht of een dörpskuier.

Vanof zes ure dee een grote groep van meensken mit an een overheerlik lopend buffet bi’j  Holland Inn, waor om acht ure de feestelike kulturele aovend beginnen zol. An die aovend deden o.e. vier schrievers mit en wodde de alderni’jste Stellingwarver film prissenteerd.

Tegen twaelf ure gongen de laeste feestgangers op huus an, an een prachtige Stellingwarver Dag was een aende kommen…

Een uutgebreid verslag kuj’ lezen deur even te klikken op: Feestelike Stellingwarver Dag

Veurankondiging ni’je ienakteraovens

Veurankondiging: op dit mement bin d’r weer ni’je daotums van ienakteraovens bekend:

Op zaoterdagaovend 20 oktober in Makkinge

Op zaoterdagaovend 17 november in Raevenswoold (mit ienakters van de tenielverienings van Appelsche en Raevenswoold)

Op zaoterdagaovend 24 november in Blesdieke

Meer ni’js over de aovenden volgt laeter, mar disse daotums kuj’ alvast in je buseboekien opschrieven!

Doe mit an de STELLINGWARVER DAG op zaoterdag 7 juli

Op zaoterdag 7 juli wodt in en om et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop een grote Stellingwarver Dag orgeniseerd. De dag zal uut verschillende onderdielen bestaon, waorveur belangstellenden heur tot 28 juni opgeven kunnen.

De dag begint morgens om half 11 mit koffie/thee en wat lekkers d’r bi’j in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte. Daornao hoolt veurzitter Ype Dijkstra gesprekken over o.e. et Stellingwarfs en 40 jaor Schrieversronte mit de oold-veurzitters Henk Bloemhoff, Saakje Berkenbosch, Klaas van Weperen, Simon ter Heide en Grietje Bosma.

Van 12.30 tot 13.30 ure kan gebruuk maekt wodden van en heerlijke lunch, daornao kan uut verschillende pergramme-onderdielen keuzen wodden, zoas:

* Een kulturele busreize deur de Stellingwarven mit onderwegens een drietal kulturele verrassings!

* Een prachtige Stellingwarver fietstocht om Berkoop henne (ongeveer 25 km)

* Een biezundere kuier deur Berkoop o.l.v. een echte dörpsgids!

 

Nao et kulturele middagpergramme kan tussen 18.00 en 19.45 ure mitdaon wodden an ok al weer een overheerlik lopend buffet in Hotel Holland Inn in Wolvege.

Aovens zorgen verschillende Stellingwarver schrievers/artiesten veur een prachtige kulturele feestaovend, ok bi’j Holland Inn in Wolvege.

Tussen de pergramme-onderdielen deur kuj’ een speciaole jubileumtentoonstelling in et gebouw van de Schrieversronte bekieken, mar ok een indrokwekkende fotoprissentaosie van netuurfotograaf Ruurd Jelle van der Leij. En aj’ nog tied over hebben zoj’ nog even de gezellige streekmark van Berkoop bezuken kunnen!

De kosten van de verschillende onderdielen van de Stellingwarver Dag bin:

1. Morgenpergramme mit lunch € 7,50 p.p

2. Kulturele busreize (van 13.30 tot 17.30 ure) inkl. koffie/thee € 15,00 p.p.

3. Stellingwarver fietstocht (ongeveer 25 km) inkl. koffie/thee € 6,50 p.p.

4. Dörpskuier inkl. koffie/thee € 5,00 p.p.

5. Lopend buffet bi’j Holland Inn € 17,50 p.p.

6. Kulturele feestaovend bi’j Holland Inn € 5,00

Ie kun je opgeven veur ien of meer pergramme-onderdielen deur te mailen naor info@stellingwarfs.nl. Bellen kan netuurlik ok naor et kantoor van de Stellingwarver Schrieversronte: 0516-451108.

10 juni: Blessebroggeschaansbrunch

Nao de feestelike hereupening op 11 meie zal op zundag 10 juni de Blessebroggeschaans opni’j volop in de belangstelling staon. Veur die dag orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte de Blessebroggeschaansbrunch daor ok verschillende kulturele onderdielen veur vaastelegd binnen. Zo zal Geert Lantinga van Wolvege mitien nao de koffie om 11.00 ure vertellen over de Friese Waeterlinie, nao et middagschoft brengt Karst Berkenbosch zien verhael over de schaans zels naor veuren. Dat fiktieve verhael is iene uut een serie van meer over de schaansen in et zuudoosten van Frieslaand. Mar d’r is die dag ok oge veur de netuur. O.l.v. Freddie de Vries van Hooltpae kan mit een praom van It Fryske Gea een tocht maekt wodden op et reviertien De Lende en hoolt Karst Berkenbosch een kultuur-historische kuier in de Driessenpoolder. Veur koffie, heerlike soep en broties wpdt zorgd deur Hotel Holland Inn van Wolvege. Et hiele pergramme duurt van 11.00 ure morgens tot omdebi’j 14.30 ure middags. De kosten bin € 28,50 per persoon; opgeven kan bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop (till. 0516-451108, e-mail: infp@stellingwarfs.nl, m.v.v. naeme, adres en till.nr.) Aj’ mit willen moej’ niet te lange waachten mit opgeven; an et hiele pergramme kun mit mekere 40 personen mitdoen.