JUBILEUM Stellingwarver Schrieversronte

Op 29 april 2012 is et 40 jaor leden dat zoe’n 60 meensken mit mekere in Wolvege de Stellingwarver Schrieversronte oprichten. Om die reden zullen d’r in 2012 et hiele jaor deur tal van biezundere jubileumaktiviteiten orgeniseerd wodden. Aachter de scharms wodt daor al een posien deur een grote groep van vri’jwilligers en mitwarkers van de zowat jaorige stichting an warkt. Op disse webstee zal et hiele jubileumjaor onder de rebriek JUBILEUM een overzicht van die aktiviteiten te lezen wezen. Die agenda zal uteraord de hieltied verni’jd wodden.

 

[fergcorp_cdt]

De Ovend

Et juninommer 2011 van et Stellingwarver tiedschrift De Ovend is krek verschenen.

An bod kommen o.e. de volgende onderwarpen:

– Pieter Jonker vertelt an redakteur Jannes Westerhof welk plak him wat dot

– Harmen Houtman schift an himzels doe hi’j nog een kiend was

– Et eerste reisverslag van Jan en Amelia Brouwer over heur reize naor Chili

– Een ni’je strip van Frank Spijkers

– Tomke en de Vertelbus

– Koosje Hornstra praot mit Geke Zanen-Dokter (ni’j bestuurslid Stellingwarver Schrieversronte)

– Johan Veenstra vertelt over een Veluwspraotende Wilhelmina

en vanzels nog veul en veul meer!!

Een abonnment kost € 17,00 in et jaor, een los nommer € 3,50 (o.e. te koop bi’j Bruna in Oosterwoolde en Zwikstra in Wolvege)