Doe mit an de STELLINGWARVER DAG op zaoterdag 7 juli

Op zaoterdag 7 juli wodt in en om et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop een grote Stellingwarver Dag orgeniseerd. De dag zal uut verschillende onderdielen bestaon, waorveur belangstellenden heur tot 28 juni opgeven kunnen.

De dag begint morgens om half 11 mit koffie/thee en wat lekkers d’r bi’j in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte. Daornao hoolt veurzitter Ype Dijkstra gesprekken over o.e. et Stellingwarfs en 40 jaor Schrieversronte mit de oold-veurzitters Henk Bloemhoff, Saakje Berkenbosch, Klaas van Weperen, Simon ter Heide en Grietje Bosma.

Van 12.30 tot 13.30 ure kan gebruuk maekt wodden van en heerlijke lunch, daornao kan uut verschillende pergramme-onderdielen keuzen wodden, zoas:

* Een kulturele busreize deur de Stellingwarven mit onderwegens een drietal kulturele verrassings!

* Een prachtige Stellingwarver fietstocht om Berkoop henne (ongeveer 25 km)

* Een biezundere kuier deur Berkoop o.l.v. een echte dörpsgids!

 

Nao et kulturele middagpergramme kan tussen 18.00 en 19.45 ure mitdaon wodden an ok al weer een overheerlik lopend buffet in Hotel Holland Inn in Wolvege.

Aovens zorgen verschillende Stellingwarver schrievers/artiesten veur een prachtige kulturele feestaovend, ok bi’j Holland Inn in Wolvege.

Tussen de pergramme-onderdielen deur kuj’ een speciaole jubileumtentoonstelling in et gebouw van de Schrieversronte bekieken, mar ok een indrokwekkende fotoprissentaosie van netuurfotograaf Ruurd Jelle van der Leij. En aj’ nog tied over hebben zoj’ nog even de gezellige streekmark van Berkoop bezuken kunnen!

De kosten van de verschillende onderdielen van de Stellingwarver Dag bin:

1. Morgenpergramme mit lunch € 7,50 p.p

2. Kulturele busreize (van 13.30 tot 17.30 ure) inkl. koffie/thee € 15,00 p.p.

3. Stellingwarver fietstocht (ongeveer 25 km) inkl. koffie/thee € 6,50 p.p.

4. Dörpskuier inkl. koffie/thee € 5,00 p.p.

5. Lopend buffet bi’j Holland Inn € 17,50 p.p.

6. Kulturele feestaovend bi’j Holland Inn € 5,00

Ie kun je opgeven veur ien of meer pergramme-onderdielen deur te mailen naor info@stellingwarfs.nl. Bellen kan netuurlik ok naor et kantoor van de Stellingwarver Schrieversronte: 0516-451108.

10 juni: Blessebroggeschaansbrunch

Nao de feestelike hereupening op 11 meie zal op zundag 10 juni de Blessebroggeschaans opni’j volop in de belangstelling staon. Veur die dag orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte de Blessebroggeschaansbrunch daor ok verschillende kulturele onderdielen veur vaastelegd binnen. Zo zal Geert Lantinga van Wolvege mitien nao de koffie om 11.00 ure vertellen over de Friese Waeterlinie, nao et middagschoft brengt Karst Berkenbosch zien verhael over de schaans zels naor veuren. Dat fiktieve verhael is iene uut een serie van meer over de schaansen in et zuudoosten van Frieslaand. Mar d’r is die dag ok oge veur de netuur. O.l.v. Freddie de Vries van Hooltpae kan mit een praom van It Fryske Gea een tocht maekt wodden op et reviertien De Lende en hoolt Karst Berkenbosch een kultuur-historische kuier in de Driessenpoolder. Veur koffie, heerlike soep en broties wpdt zorgd deur Hotel Holland Inn van Wolvege. Et hiele pergramme duurt van 11.00 ure morgens tot omdebi’j 14.30 ure middags. De kosten bin € 28,50 per persoon; opgeven kan bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop (till. 0516-451108, e-mail: infp@stellingwarfs.nl, m.v.v. naeme, adres en till.nr.) Aj’ mit willen moej’ niet te lange waachten mit opgeven; an et hiele pergramme kun mit mekere 40 personen mitdoen.

Prachtige Stellingwarver aovend op ‘e Rizzerd

Zaoterdagaovend 20 april wodde in MFC De Bult in Der Izzerd al weer de vierde Stellingwarver ienakteraovend holen. Et pebliek (roem 90 personen) kon genieten van twie ienakters die beide deur tenielveriening ‘De Vriendenkring’ van Der Izzerd opvoerd wodden. Daornaost zorgde et kabberetgezelschop The Flying Stars van Hooltpae veur een riegel vermaekelike en soms kolderieke schetsies en prachtige sfeervolle lieties.

Lees et hiele verslag in: Ienakteraovend in Der Izzerd. Veur et onderstaonde foto-album zorgde fotograaf Lenus van der Broek uut Wolvege.

 

Ni’je Stellingwarver vlagge

Vanwegens et 40-jaorig jubileum van de Stellingwarver Schrieversronte op 5 april wodde op die dag o.e. een ni’je Stellingwarver vlagge prissenteerd.  Naodat in 2009 een speciaole vlagge ontwikkeld was veur et feestelike jaor Stellingwarf 700 (et was doe 700 jaor leden dat de naeme Stellingwarf veur et eerst schriftelik bruukt wodde), weren d’r verscheiden meensken die angavven dat ze veur de toekomst graeg een vergeliekbere vlagge hebben willen zollen. Mar dan uteraord zonder et speciaole 700 jaor tintien! De ontwarper van de vlagge (Sjoerd Hoogenkamp van Wolvege) het daoromme zien ontwarp van doe wat ommewarkt naor een algemieneren iene. Op de ni’je vlagge bin de griffioenen van beide gemienten te zien, mit daoronder de anduding ‘Stellingwarf’. De griffioenen bin ofdrokt in een vermiljoenrooie kleur op een wit vlak. De ni’je vlagge is van een degelike kwaliteit, kost € 34,50 en is te koop bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop.

20 april: vierde ienakteraovend!

Op vri’jdagaovend 20 april wodt op ‘e Rizzerd de vierde Stellingwarver ienakteraovend holen in et kader van veertig jaor Stellingwarver Schrieversronte. De aovend is veur iederiene vri’j toegaankelik, de intree is ommenocht! Disse aovend zal de tenielklub van Der Izzerd De Vriendenkring twie ienakters naor veuren brengen: Et is allemaole de schuld van de katte, een deur Koosje Hornstra uut et Nederlaans vertaelde ienakter en Een schoon milieu kost een protte centen, een komische ienakter van Johan Veenstra. Daornaost zullen de Fying Stars van Hooltpae veur prachtige Stellingwarver lieties zorgen, mar de suksesvolle klub zal ok prachtige schetsies zien laoten uut heur pergrammes van de oflopen jaoren. De warkgroep Publiciteit van de Stellingwarver Schrieversronte zorgt butendat veur een grote verlotting daor aj’ tal van mooie priezen mit winnen kunnen. De aovend begint om 20.00 ure.